Sesja XL/09
Wykaz uchwał Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
podjętych na sesji Nr XL/09 w dniu 29 kwietnia 2009 r.
 
 
Uchwała Nr XL/465/09 w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Kędzierzyn–Koźle  na lata 2007-2015 Lokalny Program Rewitalizacji pobierz »

Uchwała Nr XL/466/09 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem magazynu i budynkiem administracyjnym, położonej w Kędzierzynie-Koźlu w obrębie Kłodnica przy ul. Portowej 34, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 2695/6 k.m. 4

Uchwała Nr XL/467/09 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kędzierzyn-Koźle dla obszaru ograniczonego ulicami : Gliwicka – Partyzantów – Aleja Lisa – Aleja Armii Krajowej załącznik

Uchwała Nr XL/468/09 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Kędzierzynie - Koźlu przy ul. Jagiellońskiej, składającej się z działki nr 805/3 k.m.6, stanowiącej własność Gminy Kędzierzyn-Koźle. 

Uchwała Nr XL/469/09 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Kędzierzynie - Koźlu przy ul. Jagiellońskiej, składającej się z działek nr 805/4 i nr 806 k.m.6, stanowiącej własność Gminy Kędzierzyn-Koźle.

Uchwała Nr XL/470/09 w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiemu w zakresie finansowania kosztów funkcjonowania Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kędzierzynie-Koźlu

Uchwała Nr XL/471/09 w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2009


REJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: Sesja XL/09 
Utworzył: Marcin Muc 
Data utworzenia: 2009-05-04 00:00:00 
Przygotował: Halina Olkowska 
Odpowiedzialny: Maria Kowalska 
Ostatnio modyfikował: Marcin Muc 
Data modyfikacji: 2009-05-04 
Statystyki  »   Szczegóły  »