Wykaz uchwał podjętych na sesji Nr XLII/09

Wykaz uchwał Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
podjętych na sesji Nr XLII/09 w dniu 30 czerwca 2009 r.

 • Uchwała Nr XLII/491/09 w sprawie zawarcia z gminą Głogówek porozumienia w celu powierzenia gminie Kędzierzyn-Koźle wykonania zadań w zakresie przyjmowania odpadów komunalnych z terenu gminy Głogówek.
 • Uchwała Nr XLII/492/09 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie dotyczącym części osiedla Sławięcice załącznik 
 • Uchwała Nr XLII/493/09 w sprawie nadania nazwy Promenada Księdza Ludwika Rutyny ciągowi komunikacyjnemu na osiedlu Stare Miasto.
 • Uchwała Nr XLII/494/09 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Kędzierzynie-Koźlu, przy ul. Anny 5 - Grzegorza Piramowicza 12 – działka nr 2019.
 • Uchwała Nr XLII/495/09 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny nieruchomości gruntowej, położonej w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Skarbowej, składającej się z działki nr 1965/10 k.m. 10, obręb Koźle, stanowiącej własność Gminy Kędzierzyn-Koźle.
 • Uchwała Nr XLII/496/09 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Kędzierzynie-Koźlu przy al. Armii Krajowej, składającej się z działki nr 406/7 oraz z działki nr 407/8 k.m. 3, obręb Kędzierzyn, stanowiącej własność Gminy Kędzierzyn-Koźle.
 • Uchwała Nr XLII/497/09 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Kędzierzynie – Koźlu w rejonie ulicy Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, składającej się z działki nr 984 k.m.5, stanowiącej własność Gminy Kędzierzyn-Koźle.
 • Uchwała Nr XLII/498/09 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Kędzierzyn-Koźle nieruchomości niezabudowanej składającej się z działek nr 2207/2 i 2209 o łącznej powierzchni 0,2865 ha, położonej w Kędzierzynie-Koźlu w rejonie ul. Aroniowej w obrębie Kędzierzyn.
 • Uchwała Nr XLII/499/09 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Kędzierzyn-Koźle nieruchomości niezabudowanej składającej się z działek nr 2999/1, 2999/18 i 2999/21 o łącznej powierzchni 0,3777 ha, położonej w Kędzierzynie-Koźlu w obrębie Koźle.
 • Uchwała Nr XLII/500/09 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłat adiacenckich.
 • Uchwała Nr XLII/501/09 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych na rok 2009.
 • Uchwała Nr XLII/502/09 w sprawie wyrażenia zgody na wykorzystanie elementów herbu gminy Kędzierzyn-Koźle w logo Urzędu Skarbowego w Kędzierzynie –Koźlu.
 • Uchwała Nr XLII/503/09 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego.
 • Uchwała Nr XLII/504/09 w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2009.
 • Uchwała Nr XLII/505/09 w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Kłodzko na usuwanie szkód wyrządzonych przez powódź w czerwcu 2009 r.
 • Uchwała Nr XLII/506/09 - (…)* - treść uchwały zawiera dane podlegające ochronie ze względu na prywatność wymienionych w uchwale osób fizycznych posiadających status skarżącego, reprezentanta skarżącego lub innych podmiotów. Dane podlegające ochronie są wyłączone z obowiązku publikacji zgodnie z art. 8 ust. 5 w związku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.).Wyłączeń oznaczonych (…)* dokonał Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle.
 • Uchwała Nr XLII/507/09 - (…)* - treść uchwały zawiera dane podlegające ochronie ze względu na prywatność wymienionych w uchwale osób fizycznych posiadających status skarżącego, reprezentanta skarżącego lub innych podmiotów. Dane podlegające ochronie są wyłączone z obowiązku publikacji zgodnie z art. 8 ust. 5 w związku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.).Wyłączeń oznaczonych (…)* dokonał Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle.
 • Uchwała Nr XLII/508/09 - (…)* - treść uchwały zawiera dane podlegające ochronie ze względu na prywatność wymienionych w uchwale osób fizycznych posiadających status skarżącego, reprezentanta skarżącego lub innych podmiotów. Dane podlegające ochronie są wyłączone z obowiązku publikacji zgodnie z art. 8 ust. 5 w związku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.).Wyłączeń oznaczonych (…)* dokonał Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle.
 • Uchwała Nr XLII/509/09 - (…)* - treść uchwały zawiera dane podlegające ochronie ze względu na prywatność wymienionych w uchwale osób fizycznych posiadających status skarżącego, reprezentanta skarżącego lub innych podmiotów. Dane podlegające ochronie są wyłączone z obowiązku publikacji zgodnie z art. 8 ust. 5 w związku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.).Wyłączeń oznaczonych (…)* dokonał Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle.
 • Uchwała Nr XLII/510/09 - (…)* - treść uchwały zawiera dane podlegające ochronie ze względu na prywatność wymienionych w uchwale osób fizycznych posiadających status skarżącego, reprezentanta skarżącego lub innych podmiotów. Dane podlegające ochronie są wyłączone z obowiązku publikacji zgodnie z art. 8 ust. 5 w związku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.).Wyłączeń oznaczonych (…)* dokonał Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle.
 • Uchwała Nr XLII/511/09 - (…)* - treść uchwały zawiera dane podlegające ochronie ze względu na prywatność wymienionych w uchwale osób fizycznych posiadających status skarżącego, reprezentanta skarżącego lub innych podmiotów. Dane podlegające ochronie są wyłączone z obowiązku publikacji zgodnie z art. 8 ust. 5 w związku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.).Wyłączeń oznaczonych (…)* dokonał Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle.
 • Uchwała Nr XLII/512/09 w sprawie nadania medalu „Za Zasługi dla Miasta”


REJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: Wykaz uchwał podjętych na sesji Nr XLII/09 
Utworzył: Marcin Muc 
Data utworzenia: 2009-07-09 00:00:00 
Przygotował: Magdalena Małek 
Odpowiedzialny: Maria Kowalska 
Ostatnio modyfikował: Marcin Muc 
Data modyfikacji: 2012-11-28 11:39:03 
Statystyki  »   Szczegóły  »