Wykaz Uchwał RM sesja nr XLV/09
Uchwała Nr XLV/516/09 w sprawie przyjęcie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2009-2015. [zał

Uchwała Nr XLV/517/09 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami
miasta Kędzierzyn-Koźle na lata 2009-2012. [lista] [zał]

Uchwała Nr XLV/518/09 w sprawie zmian w statutach Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Miejskiego Składowiska Odpadów w Kędzierzynie – Koźlu.

Uchwała Nr XLV/519/09 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Kędzierzynie – Koźlu w rejonie ulicy Kosynierów, składającej się z działki nr 306 k.m.3, stanowiącej własność Gminy Kędzierzyn-Koźle.

Uchwała Nr XLV/520/09 w sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu.

Uchwała Nr XLV/521/09 w sprawie nadania nazwy ulicy Bukowa na osiedlu Rogi

Uchwała Nr XLV/522/09 w sprawie przejęcia przez gminę Kędzierzyn – Koźle wykonania zadań z zakresu administracji rządowej.

Uchwała Nr XLV/523/09 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych

Uchwała Nr XLV/524/09 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zbycia jednego udziału „Regionalnej Agencji Poszanowania Energii Opole” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kup

Uchwała Nr XLV/525/09 w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2009

Uchwała Nr XLV/526/09 w sprawie zaopiniowania przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu, w wyniku którego nastąpi likwidacja niektórych rodzajów działalności tego Zespołu i udzielanych świadczeń zdrowotnych.

Uchwały Nr XLV/527/09 - (…)* - treść uchwały zawiera dane podlegające ochronie ze względu na prywatność wymienionych w uchwale osób fizycznych posiadających status skarżącego, reprezentanta skarżącego lub innych podmiotów. Dane podlegające ochronie są wyłączone z obowiązku publikacji zgodnie z art. 8 ust. 5 w związku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.).Wyłączeń oznaczonych (…)* dokonał Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle.


REJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: Wykaz Uchwał RM sesja nr XLV/09  
Utworzył: Marcin Muc 
Data utworzenia: 2009-09-17 00:00:00 
Przygotował: Halina Olkowska 
Odpowiedzialny: Maria Kowalska 
Ostatnio modyfikował: Marcin Muc 
Data modyfikacji: 2012-11-28 11:44:16 
Statystyki  »   Szczegóły  »