Uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle - sesja XLVI/09

Wykaz uchwał Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
podjętych na sesji Nr XLVI/09 w dniu 29 października 2009 r.

 • Uchwała Nr XLVI/528/09 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kędzierzyn-Koźle w części dotyczącej ogrodów działkowych przy ul. Gliwickiej
 • Uchwała Nr XLVI/529/09 w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkujących na terenie gminy Kędzierzyn-Koźle
 • Uchwała Nr XLVI/530/09 w sprawie nadania nazwy ulicy księdza Stanisława Dutki na osiedlu Rogi [załącznik]
 • Uchwała Nr XLVI/531/09 w sprawie przejęcia pojazdu porzuconego na własność gminy
 • Uchwała Nr XLVI/532/09 w sprawie wyrażenia zgody na używanie nazwy miasta Kędzierzyn-Koźle w znaku towarowym Przedsiębiorstwa Robót Drogowych i Mostowych Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. 24 Kwietnia 4 w Kędzierzynie-Koźlu
 • Uchwała Nr XLVI/533/09 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, składającej się z działki nr 588/242 położonej w Kędzierzynie-Koźlu obręb Blachownia przy ul. Zwycięstwa, będącej własnością Skarbu Państwa
 • Uchwała Nr XLVI/534/09 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkami i budowlami przemysłowymi, położonej w Kędzierzynie-Koźlu w obrębie Kędzierzyn przy ul. Grunwaldzkiej 11a, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 4198 i 1330/3 k.m. 6
 • Uchwała Nr XLVI/535/09 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Kędzierzynie-Koźlu w obrębie Kędzierzyn przy al. Jana Pawła II, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 4217 k.m. 9
 • Uchwała Nr XLVI/536/09 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Kędzierzynie-Koźlu w obrębie Koźle przy ul. I. Łukasiewicza 23, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 2447 i 2448 k.m. 15
 • Uchwała Nr XLVI/537/09 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych
 • Uchwała Nr XLVI/538/09 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. , wniesienia wkładu na pokrycie tego podwyższenia i objęcia udziałów w zamian za wniesiony wkład.
 • Uchwała Nr XLVI/539/09 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Kędzierzynie - Koźlu w obrębie Kędzierzyn przy ul. Aroniowej, składającej się z działki nr 2206/12 k.m.8, stanowiącej własność Gminy Kędzierzyn-Koźle.
 • Uchwała Nr XLVI/540/09 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Polskich Kolei Państwowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, składającej się z działek nr 497/2, 557/4, 1050/2 położonej w Kędzierzynie-Koźlu, obręb Kłodnica, stanowiącej własność Skarbu Państwa.
 • Uchwała Nr XLVI/541/09 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych, składających się z działek nr 497/2, 557/4, 1050/2 i 547/1 położonych w Kędzierzynie-Koźlu, obręb Kłodnica, stanowiących własność Skarbu Państwa
 • Uchwała Nr XLVI/542/09 w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2009
 • Uchwała Nr XLVI/543/09 w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych na rok 2009.
 • Uchwała Nr XLVI/544/09 - (…)* - treść uchwały zawiera dane podlegające ochronie ze względu na prywatność wymienionych w uchwale osób fizycznych posiadających status skarżącego, reprezentanta skarżącego lub innych podmiotów. Dane podlegające ochronie są wyłączone z obowiązku publikacji zgodnie z art. 8 ust. 5 w związku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.).Wyłączeń oznaczonych (…)* dokonał Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle.
 • Uchwała Nr XLVI/545/09 - (…)* - treść uchwały zawiera dane podlegające ochronie ze względu na prywatność wymienionych w uchwale osób fizycznych posiadających status skarżącego, reprezentanta skarżącego lub innych podmiotów. Dane podlegające ochronie są wyłączone z obowiązku publikacji zgodnie z art. 8 ust. 5 w związku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.).Wyłączeń oznaczonych (…)* dokonał Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle.
 • Uchwała Nr XLVI/546/09 - (…)* - treść uchwały zawiera dane podlegające ochronie ze względu na prywatność wymienionych w uchwale osób fizycznych posiadających status skarżącego, reprezentanta skarżącego lub innych podmiotów. Dane podlegające ochronie są wyłączone z obowiązku publikacji zgodnie z art. 8 ust. 5 w związku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.).Wyłączeń oznaczonych (…)* dokonał Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle.
 • Uchwała Nr XLVI/547/09 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Kędzierzyn-Koźle do projektu „Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości”


REJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: Uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle - sesja XLVI/09 
Utworzył: Marcin Muc 
Data utworzenia: 2009-11-04 00:00:00 
Przygotował: Halina Olkowska 
Odpowiedzialny: Maria Kowalska 
Ostatnio modyfikował: Marcin Muc 
Data modyfikacji: 2012-11-28 11:51:42 
Statystyki  »   Szczegóły  »