Uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle - sesja XLVIII/09

Wykaz uchwał Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
podjętych na sesji Nr XLVIII/09 w dniu 26 listopada 2009 r.

Uchwała Nr XLVIII/548/09 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Kędzierzyn-Koźle nieruchomości niezabudowanej składającej się z działki nr 1575/14 o powierzchni 0,2412 ha, położonej w Kędzierzynie-Koźlu, stanowiącej ul. Wałową w obrębie Kłodnica.

Uchwała Nr XLVIII/549/09 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Kędzierzynie-Koźlu Sp. z o.o., wniesienia wkładu na pokrycie tego podwyższenia i objęcia udziału w zamian za wniesiony wkład.

Uchwała Nr XLVIII/550/09 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych

Uchwała Nr XLVIII/551/09 w sprawie zaopiniowania przekształcenia poprzez likwidację działalności medycznej Samodzielnego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach

Uchwała Nr XLVIII/552/09 w sprawie określenia limitu wydawania nowych licencji na wykonywanie krajowego zarobkowego przewozu osób taksówką osobową.

Uchwała Nr XLVIII/553/09 w sprawie udzielenie pomocy w zwalczaniu epidemii grypy w gminie partnerskiego miasta Kałusz

Uchwała Nr XLVIII/554/09 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. E. Orzeszkowej 21/1

Uchwała Nr XLVIII/555/09 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XLVIII/556/09 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr XLVIII/557/09 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru i terminu jej płatności, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia za inkaso oraz zwolnień z opłaty targowej na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle

Uchwała Nr XLVIII/558/09 w sprawie wprowadzenia zwolnień od opłaty od posiadania psów

Uchwała Nr XLVIII/559/09 zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XLVIII/560/09 uchylająca uchwałę w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku leśnego

Uchwała Nr XLVIII/561/09 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2009 rok załącznik

Uchwała Nr XLVIII/562/09 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle

Uchwała Nr XLVIII/563/09 w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2009

Uchwała Nr XLVIII/564/09 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle miejsc sprzedaży napojów alkoholowych



REJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: Uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle - sesja XLVIII/09 
Utworzył: Marcin Muc 
Data utworzenia: 2009-12-01 00:00:00 
Przygotował: Halina Olkowska 
Odpowiedzialny: Maria Kowalska 
Ostatnio modyfikował: Marcin Muc 
Data modyfikacji: 2010-01-18 
Statystyki  »   Szczegóły  »