Zarządzenia Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle - listopad 2009 - część XXXVIB
REJESTR ZARZĄDZEŃ PREZYDENTA MIASTA
KĘDZIERZYN-KOŹLE   
kadencja V
od 2006r. - 2010
 
część XXXVI B  
 
daty skrajne: od 13 listopada do 30 listopada 2009r.
 
l.p.
nr rejestru
data wydania
tytuł zarządzenia
-1-
-2-
-3-
-4-
1.
13.XI.2009r.
w sprawie projektu budżetu miasta na 2010r.
1567_Fn_II.Projekt Uchwała budżetowa.pdf 
1567_Fn_1.Załącznik nr 1 do projektu uchwały 2010.pdf 
1567_Fn_2.Załącznik Nr 2 do projektu uchwały 2010.pdf 
1567_Fn_3.Załącznik Nr 3 do projektu uchwały 2010.pdf 
1567_Fn_4.Załącznik nr 4 do projektu 2010.pdf 
1567_Fn_5.Załącznik Nr 5 do uchwały 2010.pdf 
1567_Fn_6. Załacznik Nr 6 do projektu uchwały 2010.pdf 
1567_Fn_7. Załącznik nr 7 do projektu uchwały 2010.pdf 
1567_Fn_8.Załacznik Nr 8 do projektu uchwały 2010.pdf  
1567_Fn_9. Załacznik nr 9 do projektu uchwały 2010.pdf 
1567_Fn_10. Załącznik Nr 10 do projektu uchwały 2010.pdf 
1567_Fn_11.Załącznik Nr 11 do projektu uchwały 2010.pdf 
1567_Fn_12. Załacznik nr 12 GFOŚiGW 2010-plan.pdf 
1567_Fn_12.a. Załacznik nr 12 GFOŚiGW-2010.pdf 
1567_Fn_13. Informacja o stanie mienia komunalnego.pdf 
1567_Fn_13.a Wartość majątku według klasyfikacji środków trwałych.pdf 
1567_Fn_14.Prognoza kwoty długu.pdf 
1567_Fn_15.Objaśnienia.pdf 
1567_Fn_16. Załacznik nr 1 do objaśnień.pdf 
1567_Fn_17.Załącznik nr 2 do objaśnień.pdf
2.
13.XI.2009r.
w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na rok 2009
3.
13.XI.2009r.
w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2009
4.
13.XI.2009r.
w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na rok 2009 oraz w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2009
5.
19.XI.2009r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, składającej się z działek nr: 497/2, 557/4, 1050/2 i 547/1 położonych w obrębie Kłodnica, a będących własnością Skarbu Państwa
6.
19.XI.2009r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, o nr działki 588/242 położonej w obrębie Blachownia, a będącej własnością Skarbu Państwa
7.
19.XI.2009r.
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Polskich Kolei Państwowych S.A. z siedzibą we Warszawie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, składającej się z działek o nr: 497/2, 557/4, 1050/2, stanowiących drogę położoną w obrębie Kłodnica przy ul. Elewatorowej, a będącej własnością Skarbu Państwa
8.
19.XI.2009r.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem handlowo-usługowym przy ul. Ignacego Łukasiewicz 23 oznaczonej nr działek: 2447 i 2448
9.
19.XI.2009r.
w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia niezabudowanej części działki 1084/4 położonej przy ul. Powstańców, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości wraz z wnioskiem o ustalenie standardowej stawki czynszu dzierżawnego za dzierżawę nieruchomości komunalnych przeznaczonych pod posadowienie altan śmietnikowych
10.
19.XI.2009r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Joanny Święch - nauczyciela kontraktowego Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 12 w Kędzierzynie-Koźlu, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
11.
19.XI.2009r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Anny Szajdy - nauczyciela kontraktowego Publicznego Przedszkola Nr 6  w Kędzierzynie-Koźlu, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
12.
19.XI.2009r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Ewy Radzioch - nauczyciela kontraktowego Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 w Kędzierzynie-Koźlu, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
13.
19.XI.2009r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Edyty Damboń  - nauczyciela kontraktowego Zespołu Szkół Miejskich Nr 2  w Kędzierzynie-Koźlu, ubiegającego się o awans   na stopień nauczyciela mianowanego
14.
19.XI.2009r.
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola nr 12 w Kędzierzynie-Koźlu
15.
23.XI.2009r.
w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2009
16.
23.XI.2009r.
w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na rok 2009 oraz w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2009
 
Od 13 listopada do 30 listopada 2009r. Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle wydał 16 zarządzeń.


REJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: Zarządzenia Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle - listopad 2009 - część XXXVIB 
Utworzył: Marcin Muc 
Data utworzenia: 2009-12-17 00:00:00 
Przygotował: Katarzyna Dysarz 
Odpowiedzialny: Zbigniew Romanowicz 
Ostatnio modyfikował: Marcin Muc 
Data modyfikacji: 2009-12-17 
Statystyki  »   Szczegóły  »