Uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle - sesja LI/10

Wykaz uchwał Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
podjętych na sesji Nr LI/10 w dniu 25 lutego 2010 r.

Uchwała Nr LI/595/10 zmieniająca uchwałę w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Kędzierzyn-Koźle na lata 2007-2015 załącznik

Uchwała Nr LI/596/10 w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Kędzierzyn – Koźle miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz wprowadzenia zakazu sprzedaży, podawania, spożywania oraz wnoszenia napojów alkoholowych w niektórych miejscach i obiektach na terenie Gminy Kędzierzyn – Koźle ze względu na ich charakter.

Uchwała Nr LI/597/10 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Kędzierzynie-Koźlu w obrębie Koźle przy ul. Piastowskiej 40, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1552/6 k.m. 7

Uchwała Nr LI/598/10 w sprawie udzielenia dotacji na przeprowadzenie prac remontowych w zabytkowych obiektach zlokalizowanych przy ul. Orkana 14 w Kędzierzynie-Koźlu, wpisanych do rejestru zabytków województwa opolskiego.

Uchwała Nr LI/599/10 w sprawie udzielenia dotacji na przeprowadzenie prac remontowych w zabytkowym kościele Ewangelicko-Augsburskim przy ul. Głowackiego 17 w Kędzierzynie-Koźlu, wpisanym do rejestru zabytków województwa opolskiego.

Uchwała Nr LI/600/10 w sprawie udzielenia dotacji na przeprowadzenie prac remontowych w zabytkowym kościele parafialnym p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Kędzierzynie-Koźlu, wpisanym do rejestru zabytków województwa opolskiego.

Uchwała Nr LI/601/10 w sprawie udzielenia dotacji na przeprowadzenie prac remontowych w zabytkowym kościele p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Kędzierzynie-Koźlu, wpisanym do rejestru zabytków województwa opolskiego.

Uchwała Nr LI/602/10 w sprawie udzielenia dotacji na przeprowadzenie prac remontowych w zabytkowym obiekcie zlokalizowanym przy ul. Piastowskiej 17 w Kędzierzynie-Koźlu, wpisanym do rejestru zabytków województwa opolskiego.

Uchwała Nr LI/603/10 w sprawie udzielenia dotacji na przeprowadzenie prac remontowych w zabytkowym obiekcie zlokalizowanym przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 7 w Kędzierzynie-Koźlu, wpisanym do rejestru zabytków województwa opolskiego.

Uchwała Nr LI/604/10 w sprawie zaopiniowania przekształcenia poprzez likwidację działalności medycznej niektórych jednostek organizacyjnych Samodzielnego Publicznego Zespołu Szpitali Pulmonologiczno-Reumatologicznych z siedzibą w Kup.

Uchwała Nr LI/605/10 w sprawie warunków udzielania i wysokości stawki procentowej bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego

Uchwała Nr LI/606/10 w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2010

Uchwała Nr LI/607/10 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Uchwała Nr LI/608/10 - (…)* - treść uchwały zawiera dane podlegające ochronie ze względu na prywatność wymienionych w uchwale osób fizycznych posiadających status skarżącego, reprezentanta skarżącego lub innych podmiotów. Dane podlegające ochronie są wyłączone z obowiązku publikacji zgodnie z art. 8 ust. 5 w związku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.).Wyłączeń oznaczonych (…)* dokonał Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle.

Uchwała Nr LI/609/10 - (…)* - treść uchwały zawiera dane podlegające ochronie ze względu na prywatność wymienionych w uchwale osób fizycznych posiadających status skarżącego, reprezentanta skarżącego lub innych podmiotów. Dane podlegające ochronie są wyłączone z obowiązku publikacji zgodnie z art. 8 ust. 5 w związku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.).Wyłączeń oznaczonych (…)* dokonał Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle.REJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: Uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle - sesja LI/10 
Utworzył: Marcin Muc 
Data utworzenia: 2010-03-03 00:00:00 
Przygotował: Halina Olkowska 
Odpowiedzialny: Maria Kowalska 
Ostatnio modyfikował: Marcin Muc 
Data modyfikacji: 2012-11-28 12:00:35 
Statystyki  »   Szczegóły  »