Organizacje pozarządowe - ogłoszenia
 • 2016.09.21 - zarządzenie Nr 1071/KST/2016 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 20 września 2016 roku w sprawie ustalenia i ogłoszenia wyników otwartego konkursu wniosków na wsparcie realizacji zadań Gminy Kędzierzyn-Koźle z zakresu sportu w 2016 roku – etap II [więcej]
 • 2016.09.16 - zarządzenie Nr 1068 /KST/2016 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 16 września 2016 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej  poprzez prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w roku 2016 – etap II [więcej]
 • 2016.09.08 - zarządzenie Nr 1055/KST/2016 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 8 września 2016 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym konkursie wniosków KST.524.13.2016 na wsparcie realizacji zadań Gminy Kędzierzyn-Koźle z zakresu sportu w 2016 r. - etap II [więcej]
 • 2016.09.05 - ogłoszenie otwartego konkursu wniosków na wsparcie realizacji zadań z zakresu sportu w 2016 r. – etap II [więcej]
 • 2016.08.29 - ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w 2016 roku - etap II [więcej]
 • 2016.08.23 - konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle w sprawie Programu współpracy Gminy Kędzierzyn-Koźle z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 [więcej]
 • 2016.08.19 - sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn - Koźle w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle  [więcej]
 • 2016.08.11 - Zarządzenie nr 1010/KST/2016 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 11 sierpnia 2016 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie aktywizacji osób starszych [więcej]
 • 2016.07.29 - Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert z zakresu turystyki i krajoznawstwa w 2016 r. – etap II [więcej]
 • 2016.07.27 - Powołanie Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert z zakresu turystyki i krajoznawstwa w 2016 r. – etap II [więcej]
 • 2016.07.22 - Sprawozdanie z konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji w przedmiocie Budżetu Obywatelskiego w ramach budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle [więcej]
 • 2016.07.18 - ogłoszenie o naborze członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w konkursie na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie turystyki i krajoznawstwa w 2016 r. - etap II [więcej]
 • 2016.07.18 - ustalenie i ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na utworzenie Miejskiego Programu Regrantingowego i wybór jego operatora w 2016 r., obejmującego zadania publiczne w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, kultury fizycznej oraz turystyki [więcej]
 • 2016.07.08 - Ocena oferty złożonej przez Fundację Promocji Aktywnego Stylu Życia „RIAD”, na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym realizowanym w Kędzierzynie-Koźlu wraz z ofertą [więcej]
 • 2016.07.06 - Zarządzenie Nr 958/KST/2016 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 5 lipca 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie turystyki i krajoznawstwa w 2016 r. - ETAP II [więcej]
 • 2016.07.06 - Zarządzenie Nr 957/KST/2016 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 5 lipca 2016 roku w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kędzierzyn-Koźle z zakresu turystyki i krajoznawstwa w 2016 roku [więcej]
 • 2016.07.04 - Zarządzenie Nr 951/KST/2016 z dnia 4 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w 2016 r. [więcej]
 • 2016.06.30 - Zarządzenie Nr 938/Or/2016 w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji w przedmiocie Budżetu Obywatelskiego w ramach budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle [więcej]
 • 2016.06.29 - zarządzenie Nr 935/KST/2016 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na utworzenie Miejskiego Programu Regrantingowego i wybór jego operatora w 2016 r. obejmującego zadania publiczne w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, kultury fizycznej oraz turystyki [więcej]
 • 2016.06.29 - zarządzenie Nr 934/KST/2016 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych w roku 2016 [więcej]
 • 2016.06.29 - zarządzenie Nr 933/KST/2016 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie turystyki i krajoznawstwa w 2016 r. [więcej]
 • 2016.06.21 - ogłoszenie o naborze członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na utworzenie Miejskiego Programu Regrantingowego i wybór jego operatora w 2016 r. obejmującego zadania publiczne w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, kultury fizycznej oraz turystyki [więcej] [załącznik]
 • 2016.06.13 - Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Kędzierzyn-Koźle z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w zakresie pożytku publicznego za rok 2015 [więcej]
 • 2016.06.13 - ogłoszenie o naborze członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w 2016 r. [więcej] [załącznik]
 • 2016.06.13 - ogłoszenie o naborze członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie turystyki i krajoznawstwa w 2016 r. [więcej] [załącznik]
 • 2016.06.10 - zarządzenie Nr 904/KST/2016 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na utworzenie Miejskiego Programu Regrantingowego i wybór jego operatora w 2016 r. obejmującego zadania publiczne w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji , kultury fizycznej oraz turystyki [więcej]
 • 2016.06.07 - zarządzenie w sprawie Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie turystyki i krajoznawstwa w 2016 r. [więcej]
 • 2016.06.07 - zarządzenie w sprawie Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w 2016 r. [więcej]
 • 2016.06.07 - zarządzenie w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2016 poprzez organizację Międzynarodowego Festiwalu „Taneczne Oscary 2016” [więcej]
 • 2016.05.20 - Zarządzenie Nr 875/OSR/2016 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Komisji Konkursowej powołanej do rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kędzierzyn-Koźle z zakresu ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2016 roku oraz ogłoszenia wyników tego konkursu [więcej]
 • 2016.05.18 - Zarządzenie Nr 864/KST/2016 Prezydenta Miasta Kędzierzyn- Koźle  z dnia 18.05.2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 r.- Organizacja Międzynarodowego Festiwalu „Taneczne Oscary 2016” [więcej]
 • 2016.05.13 - Zatwierdzenie protokołu Komisji Konkursowej dotyczącego rozpatrzenia ofert złożonych w konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2016 r. - etap III [więcej]
 • 2016.05.11 - Powołanie Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2016 r. - etap III [więcej]
 • 2016.05.11 - Powołanie Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Gminy Kędzierzyn-Koźle z zakresu ochrony zwierząt w 2016 roku. [więcej]
 • 2016.05.11 - Wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kędzierzyn-Koźle z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2016 roku - zatwierdzenie protokołu Komisji Konkursowej [więcej]
 • 2016.05.05 - Ogłoszenie o naborze członków Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 r.- Organizacja Międzynarodowego Festiwalu „Taneczne Oscary 2016” [więcej] [załącznik]
 • 2016.04.28 - Zarządzenie nr 833/KST/2016 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej  w 2016 roku – Taneczne Oscary 2016 [więcej] [załączniki]
 • 2016.04.28 - Zarządzenie Nr 832/KST/2016 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kędzierzyn-Koźle z zakresu ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2016 r. [więcej]
 • 2016.04.28 - Ogłoszenie o naborze członków  Komisji Konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kędzierzyn-Koźle z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2016 roku – etap III [więcej] [formularz zgłoszeniowy]
 • 2016.04.27 - Ocena oferty złożonej przez Kędzierzyńsko-Kozielskie Stowarzyszenie Trzeźwości z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu na realizację zadania publicznego o charakterze regionalnym realizowanym w Kędzierzynie-Koźlu [więcej]
 • 2016.04.26 - Ocena oferty złożonej przez Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych PASJA z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu na realizację zadania publicznego o charakterze regionalnym realizowanym w Kędzierzynie-Koźlu i w Opolu [więcej]
 • 2016.04.22 - Ocena oferty złożonej przez Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy na realizację zadania publicznego o charakterze regionalnym [więcej]
 • 2016.04.22 - Ocena oferty złożonej przez Stowarzyszenie "Wychowanie przez sztukę" na realizację zadania publicznego o charakterze regionalnym [więcej]
 • 2016.04.19 - Zarządzenie Nr 822/KST/2016 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 19 kwietnia 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2016 roku – etap III [więcej]
 • 2016.04.19 - Ogłoszenie o naborze członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kędzierzyn-Koźle z zakresu ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2016 roku [więcej]
 • 2016.04.19 - ocena oraz oferta Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Potrzebującym „Trampolina” [więcej]
 • 2016.04.19 - Ogłoszenie o naborze członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w konkursie na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zwierząt w roku 2016 [więcej]
 • 2016.04.18 - Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Kędzierzyn-Koźle z zakresu ochrony zwierząt w 2016 roku [więcej]
 • 2016.04.15 - Zarządzenie Nr 816/KST/2016 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 15 kwietnia 2016 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2016 roku - etap II [więcej]
 • 2016.04.14 - Zarządzenie Nr 814/KST/2016 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 14 kwietnia 2016 roku w sprawie ustalenia i ogłoszenia wyników otwartego konkursu wniosków na wsparcie realizacji zadań z zakresu sportu w 2016 roku [więcej]
 • 2016.04.12 - Ocena oferty złożonej przez Fundację Romane Pszała z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu na realizację zadania publicznego o charakterze regionalnym realizowanym w Kędzierzynie-Koźlu wraz z ofertą [więcej]
 • 2016.03.31 - Ogłoszenie o naborze członków Komisji Konkursowych opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kędzierzyn-Koźle z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2016 roku – etap II [więcej]
 • 2016.03.24 - zarządzenie Nr 788 /KST/2016 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 24 marca 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2016 roku – etap II [więcej]
 • 2016.03.10 - Sprawozdanie wraz ze stanowiskiem Prezydenta Miasta z przeprowadzonych konsultacji projektu Uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle w 2016 roku" [więcej]
 • 2016.03.08 - Ocena oferty złożonej przez Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska-Opolskie w Kędzierzynie-Koźlu na realizację zadania publicznego o charakterze regionalnym realizowanym w Kędzierzynie-Koźlu wraz z ofertą [więcej]
 • 2016.02.26 - Zarządzenie Nr 730/KST/2016 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu wniosków na realizację zadania z zakresu sportu w 2016 r. [więcej]
 • 2016.02.26 - Zarządzenie Nr 726/OSR/2016 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle w 2016 roku".
  726_OSR_zarz.konsultacje pu.-pr.opieki nad zwierzętami1.pdf
  726_OSR_projekt uchwały- program opieki nad zwierzętami.pdf
  726_OSR_2.zał.do zarz. informacjo o konsultacjach.pdf
  726_OSR_4.formularz konsultacji.doc
 • 2016.02.23 - Ocena oferty OSP Sławięcice na realizację zadania publicznego [więcej]
 • 2016.02.16 - Zarządzenie Nr 705.KST/2016 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 16 lutego 2016 r. - rozpatrzenie ofert - otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2016 roku [więcej]
 • 2016.02.02 - informacja uzupełniająca - otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2016 roku [więcej]
 • 2016.01.28 - ocena oferty  złożonej przez Rogowskie Towarzystwo Sportowe „ODRA Kędzierzyn-Koźle” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu na realizację zadania publicznego pn. „Activ Cup for Kids: 1. TURNIEJ PRZYJAŹNI, 2. TURNIEJ Z GWIAZDĄ” wraz z ofertą [więcej]
 • 2016.01.26 - Ogłoszenie o naborze członków Komisji Konkursowych opiniującej oferty w konkursie w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych oraz otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2016 roku [więcej]
 • 2016.01.26 - sprawozdanie wraz ze stanowiskiem Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania [więcej]
 • 2016.01.19 - Ogłoszenie o naborze członków komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2016 roku [więcej]
 • 2016.01.15 - Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania [więcej]
 • 2016.01.15 - otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2016 roku [zarządzenie 642/KST/2016 z dnia 15 stycznia 2016 roku]
 • 2016.01.08 - ocena  oferty  złożonej przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Opolskiego – Oddział Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja XII spływu twardzieli rzeką Odrą z Roszowickiego Lasu do Koźla” [ocena oferty wraz z ofertą]
 • 2015.11.27 - ocena oferty  złożonej przez Stowarzyszenie „Wychowanie przez sztukę” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu na realizację zadania publicznego o charakterze regionalnym realizowanym w Kędzierzynie-Koźlu wraz z ofertą [ocena oferty wraz z ofertą]
 • 2015.11.25 - Zarządzenie Nr 589/OSR/2014 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Kędzierzyn-Koźle z zakresu ochrony zwierząt w 2015 roku [zarządzenie]
 • 2015.11.13 - Zarządzenie Nr 578/KST/2015 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 13 listopada 2015w przedmiocie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych na rok 2016. [zarządzenie] [załącznik]
 • 2015.11.05 - Zarządzenie nr 568/KST/2015 z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia protokołu Nr 1 z dnia 5 listopada 2015 r. z posiedzenia Komisji Konkursowej powołanej zarządzeniem nr 565/KST/2015 Prezydenta Miasta z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez organizację Festiwalu Tanecznego pn. „Taneczne Oscary  2015” [zarządzenie] [załącznik]
 • 2015.11.05 - Zarządzenie nr 565/KST/2015 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Kędzierzyn-Koźle z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015 r. poprzez organizację Festiwalu Tanecznego pn. „Taneczne Oscary 2015” [więcej]
 • 2015.11.03 - Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w konkursie na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony zwierząt w 2015 r., polegającego na prowadzeniu schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kędzierzynie-Koźlu w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2018 r. [więcej]
 • 2015.10.29 - Ocena oferty złożonej przez Oddział regionalny Olimpiady Specjalne Polska - Opolskie z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu na realizację zadania publicznego o charakterze regionalnym realizowanym w Kędzierzynie-Koźlu [więcej]
 • 2015.10.29 - Zarządzenie Nr 544/MOPS/2015 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle w przedmiocie przeprowadzenia konsultacji projektu Uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-2020 w Kędzierzynie-Koźlu z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  544_MOPS_1. konsultacje p.u._strategia rozwiązywania problemów społ.pdf
  544_MOPS_2. informacja o konsultacjach.pdf
  544_MOPS_3. projekt uchwały.pdf
  544_MOPS_4. Strategia dla Gminy Kędzierzyn-Koźle [30.08.2 015] 2 wersja.pdf
  544_MOPS_5._formularz konsultacji.pdf
 • 2015.10.28 - Zarządzenie Nr 539/OSR/2015 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty zadania publicznego Gminy Kędzierzyn-Koźle z zakresu ochrony zwierząt w 2015 roku [więcej]
 • 2015.10.21 - nabór członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015 r. polegającym na zorganizowaniu Festiwalu Tanecznego pn. „Taneczne Oscary 2015” [więcej]
 • 2015.10.16 - projekt uchwały w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Kędzierzynie-Koźlu oraz nadania jej Statutu
  [projekt uchwały][załącznik do projektu][uzasadnienie projektu][zarządzenie ws. konsultacji]
 • 2015.10.14 - ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015 r. organizacja Festiwalu Tanecznego pn. „Taneczne Oscary 2015”
  [ogłoszenie o konkursie] [oferta]
 • 2015.10.07 - Sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Kędzierzyn-Koźle z organizacjami pozarządowymi w roku 2014. [więcej]
 • 2015.09.23 - Ocena ofert złożonej przez Okręg Opolski Polskiego Związku Filatelistów na realizację zadania publicznego o charakterze regionalnym w Kędzierzynie-Koźlu [więcej]
 • 2015.09.22 - Zarządzenie Br 466/KST/2015 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 22 września 2015 r. w przedmiocie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania nagród za wysokie osiągnięcia sportowe oraz rodzaju i wysokości tych nagród [więcej]
 • 2015.09.18 - Ocena oferty złożonej przez Stowarzyszenie Kresowian Kędzierzyn-Koźle na realizację zadania publicznego o charakterze regionalnym realizowanym w Kędzierzynie-Koźlu [ocena oferty wraz z ofertą]
 • 2015.09.15 - Sprawozdanie z konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle w sprawie Programu współpracy Gminy Kędzierzyn-Koźle z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016 [sprawozdanie wraz ze stanowiskiem Prezydenta Miasta]
 • 2015.09.09 - Zarządzenie Nr 447/PMS/2015 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 8 września 2015 r. w sprawie zatwierdzenia protokołu z dnia 28 sierpnia 2015 roku z posiedzenia Komisji powołanej Zarządzeniem Nr 39/KOP/2015 Prezydenta Miasta z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie powołania komisji do rozstrzygnięcia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych objętych Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych w 2015 roku, zmienionym Zarządzeniem Nr 385/KST/2015 Prezydenta Miasta z dnia 31 lipca 2015 r. [więcej]
 • 2015.09.03 - Ponowne ogłoszenie konkursu ofert na realizację programów zdrowotnych objętych Programem Ochrony Zdrowia na lata 2014-2016 [więcej]
 • 2015.08.20 - Zarządzenie Nr 414/OSR/2015 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia protokołu z dnia 03 sierpnia 2015 roku z posiedzenia Komisji powołanej Zarządzeniem Nr 388/KST/2015 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 31 lipca 2015 roku w sprawie powołania Komisji do rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe i inne upoważnione podmioty zadania publicznego Gminy Kędzierzyn-Koźle z zakresu ochrony zwierząt w 2015 roku. [więcej]
 • 2015.07.31 - Zarządzenie Nr 387/KST/2015 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kędzierzyn-Koźle z zakresu turystyki w 2015 r. [więcej]
 • 2015.07.31 - Zarządzenie Nr 386/KST/2015 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 31 lipca 2015 r. w przedmiocie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle w sprawie Programu współpracy gminy Kędzierzyn-Koźle z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016 [więcej] [projekt konsultowanej uchwały]
 • 2015.07.31 - Sprawozdanie z konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji w przedmiocie Budżetu Obywatelskiego w ramach budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle [więcej]
 • 2015.07.28 - Zarządzenie Nr 378/PMS/2015 z dnia 28 lipca 2015 w sprawie zatwierdzenia tekstu ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie prowadzenia punktu konsultacyjnego dla osób dotkniętych problemem narkotykowym objętego Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i narkotykowych na rok 2015 [więcej]
 • 2015.07.27 - Zarządzenie Nr 375/KST/2015 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
  z dnia 27 lipca 2015 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kędzierzyn-Koźle z zakresu turystyki w 2015 r. [więcej]
 • 2015.07.23 - Zarządzenie nr 367/Or/2015 z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji w przedmiocie Budżetu Obywatelskiego w ramach budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle [więcej] [projekt konsultowanej uchwały]
 • 2015.07.23 - ogłoszenie o naborze członków Komisji Konkursowych - konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt w 2015 roku [więcej]
 • 2015.07.07 - nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert z zakresu turystyki w 2015 r. [więcej]
 • 2015.07.03 - Zarządzenie Nr 338/KST/2015 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 3 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kędzierzyn-Koźle z zakresu turystyki w 2015 r.
  [zarządzenie w sprawie konkursu] [załącznik 1] [załącznik 2] [załącznik 3] [załącznik 4]
 • 2015.06.29 - Zarządzenie 316/OSR/2015 z dnia 26.06.2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację, przez organizacje pozarządowe oraz inne upoważnione podmioty, zadania publicznego Gminy Kędzierzyn-Koźle z zakresu ochrony zwierząt w 2015 roku [więcej]
 • 2015.06.22 - Zarządzenie Nr 300/PMS/2015 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 18 czerwca 2015r.
  w sprawie zatwierdzenia protokołu z dnia 03 czerwca 2015 roku z posiedzenia Komisji powołanej Zarządzeniem Nr 37/KOP/2015 Prezydenta Miasta z dnia 12 stycznia 2015r. w sprawie powołania komisji do rozstrzygnięcia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2015r., dotyczącego wyboru oferty oraz udzielenia dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie opieki rehabilitacyjnej w latach 2015-2016 objętego Programem Ochrony Zdrowia na lata 2014-2016 [więcej]
 • 2015.06.22 - Zarządzenie Nr 301/PMS/2015 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 18 czerwca 2015r.
  w sprawie zatwierdzenia protokołu z dnia 09 czerwca 2015 roku z posiedzenia Komisji powołanej Zarządzeniem Nr 37/KOP/2015 Prezydenta Miasta z dnia 12 stycznia 2015r. w sprawie powołania komisji do rozstrzygnięcia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie udzielania świadczeń w poradni medycyny paliatywnej i hospicjum domowym/domowej opiece paliatywnej w latach 2015-2016 [więcej]
 • 2015.06.03 - Zarządzenie Nr 274/KST/2015 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia protokołu Nr 1 z dnia 28 maja 2015 r. z posiedzenia Komisji Konkursowej powołanej zarządzeniem Nr248/KST/2015 Prezydenta Miasta z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez organizację World Championship NAVIGA M 2015 Kędzierzyn-Koźle Poland [więcej]
 • 2015.06.03 – sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle w 2015 roku” [więcej]
 • 2015.05.27 - Zarządzenie Nr 258/KST/2015 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 26.5.2015 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia wyników otwartego konkursu wniosków na wsparcie realizacji zadań z zakresu sportu w 2015 roku - ETAP II [więcej]
 • 2015.05.26 - Zarządzenie Nr 248/KST/2015 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez organizację World Championship NAVIGA M 2015 Kędzierzyn-Koźle Poland [więcej]
 • 2015.05.24 - Zarządzenie Nr 239/KST/2015 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle  z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia protokołu Nr 1 z dnia 11 maja 2015 r. z posiedzenia Komisji Konkursowej powołanej Zarządzeniem Nr 226/KST/2015 Prezydenta Miasta z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kędzierzyn-Koźle z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w roku 2015, dotyczącego wyboru ofert oraz udzielenia dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kędzierzyn-Koźle z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w roku 2015 [więcej]
 • 2015.05.22 - Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie udzielania świadczeń w poradni medycyny paliatywnej i hospicjum domowym/domowej opiece paliatywnej w latach 2015-2016 [zarządzenie zmieniające ogłoszenie konkursu wraz z załącznikiem]
 • 2015.05.13 - Konsultacje projektu Uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle w 2015 roku" [więcej]
 • 2015.05.12 - Ocena oferty wraz z ofertą - Wsparcie uczestnictwa w XXVII Ogólnopolskich Spotkaniach Grup AA na Jasnej Górze [więcej]
 • 2015.05.07 - Ogłoszenie o naborze członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2015 [więcej]
 • 2015.05.05 - Otwarty konkurs wniosków z zakresu sportu – Etap II [więcej]
 • 2015.05.04 - Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie opieki rehabilitacyjnej w latach 2015-2016 objętego Programem Ochrony Zdrowia na lata 2014-2016 [więcej]
 • 2015.05.04 - Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie udzielania świadczeń w poradni medycyny paliatywne i hospicjum domowym/domowej opiece paliatywnej w latach 2015-2016 konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie udzielania świadczeń w poradni medycyny paliatywne i hospicjum domowym/domowej opiece paliatywnej w latach 2015-2016 [więcej]
 • 2015.04.30 - Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez organizację World Championship NAVIGA M 2015 Kędzierzyn-Koźle Poland [więcej]
 • 2015.04.30 - Ocena oferty wraz z ofertą złożoną przez Ochotniczą Straż Pożarną w Cisowej z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym pn.: Zawody Sportowo-Pożarnicze w Kędzierzynie-Koźlu [więcej]
 • 2015.04.27 - w sprawie ustalenia i ogłoszenia wyników otwartego konkursu wniosków na wsparcie realizacji zadań z zakresu sportu w 2015 roku [więcej]
 • 2015.04.24 - ogłoszenie o naborze członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w konkursie na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w roku 2015 [więcej]
 • 2015.04.23 - oceny oferty złożonej przez Kozielskie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym realizowanym w Kędzierzynie-Koźlu wraz z ofertą - Przygoda z XVIII wiekiem [więcej]
 • 2015.04.20 - konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kędzierzyn-Koźle z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w roku 2015 [więcej]
 • 2015.04.14 - ocena oferty złożonej przez Fundację Romane Pszała z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym realizowanym w Kędzierzynie-Koźlu wraz z ofertą
  [więcej]
 • 2015.04.03 - wyniki konkursu na wsparcie realizacji niżej wymienionych zadań publicznych Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie prowadzenia punktów konsultacyjnych, objętych Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych na rok 2015 [więcej]
 • 2015.04.03 - Ocena oferty złożonej przez Stowarzyszenie Kresowian z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu na realizację zadania publicznego o charakterze regionalnym w Kędzierzynie-Koźlu "XII Wojewódzkie Dni Kultury Kresowej - 6 i 7 czerwca 2015 r. oraz Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa Polaków na Kresach w dniu 12 lipca 2015 r." [więcej]
 • 2015.03.27 - Ogłoszenie otwartego konkursu wniosków na wsparcie realizacji zadań z zakresu sportu w 2015 roku [więcej]
 • 2015.03.25 - Zarządzenie Nr 133/OSR/2015 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe oraz inne upoważnione podmioty zadania publicznego Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2015 roku ogłoszonego Zarządzeniem Nr 89/OSR/2015 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 19 lutego 2015 roku [więcej]
 • 2015.03.17 - Sprawozdanie z konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji w przedmiocie Budżetu Obywatelskiego w ramach budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle
  [sprawozdanie] [załącznik - lista wniosków]
 • 2015.03.17 - oferta Stowarzyszenia „Wychowanie przez sztukę” wraz z jej oceną [więcej]
 • 2015.03.17 - konsultacje projektu Uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle zmieniającej uchwałę w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Kędzierzyn-Koźle na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
  [zarządzenie w sprawie konsultacji] [informacja o konsultacjach] [Uchwała II/79/11 z 31.03.2011 r.] [projekt konsultowanej uchwały] [formularz składania uwag]
 • 2015.03.05 - Ogłoszenie o naborze członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w konkursie na realizację zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierzą oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2015 roku
  [ogłoszenie o konkursie] [formularz]
 • 2015.03.05 - sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu Uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle
  [sprawozdanie wraz ze stanowiskiem Prezydenta Miasta]
 • 2015.03.03 - ocena ofert złożonej przez Stowarzyszenia Inicjatyw Kulturalnych PASJA z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym realizowanym w Kędzierzynie-Koźlu - Zajęcia teatralne dla dzieci i młodzieży uzdolnionej artystycznie z terenu miasta Kędzierzyn-Koźle
  [ocena oferty wraz z ofertą]
 • 2015.02.24 - Zarządzenie Nr 93/Or/2015 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji w przedmiocie Budżetu Obywatelskiego w ramach budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle
  [zarządzenie] [projekt konsultowanej uchwały] [załącznik do projektu konsultowanej uchwały] [wzorzec-formularz zgłoszenia zadania,karta konsultacyjna] [formularz]
 • 2015.02.24 - konkurs na wsparcie realizacji niżej wymienionych zadań publicznych Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie prowadzenia punktów konsultacyjnych, objętych Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych na rok 2015
  [zarządzenie w sprawie konkursu] [konkurs]
 • 2015.02.20 - Zarządzenie Nr 89/OSR/2015 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 19 lutego 2015 roku w sprawie zatwierdzenia tekstu ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację przez organizacje pozarządowe oraz inne upoważnione podmioty zadania publicznego Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2015 roku
  [zarządzenie w sprawie konkursu] [konkurs] [załącznik]
 • 2015.02.19 - Zarządzenie Nr 82/PMS/2015 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 13 lutego 2015r. w sprawie zatwierdzenia protokołu z dnia 3 lutego 2015 roku z posiedzenia Komisji powołanej Zarządzeniem Nr 37/KOP/2015 Prezydenta Miasta z dnia 12 stycznia 2015r. w sprawie powołania komisji do rozstrzygnięcia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2015r., dotyczącego wyboru oferty oraz udzielenia dotacji na wsparcie realizacji zadania w zakresie wsparcia edukacji i terapii osób z autyzmem – Trening umiejętności społecznych [więcej]
 • 2015.02.19 - Zarządzenie Nr 81/PMS/2015 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 13 lutego 2015r. w sprawie zatwierdzenia protokołu z dnia 23 stycznia 2015 roku z posiedzenia Komisji powołanej Zarządzeniem Nr 37/KOP/2015 Prezydenta Miasta z dnia 12 stycznia 2015r. w sprawie powołania komisji do rozstrzygnięcia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2015r., dotyczącego wyboru oferty oraz udzielenia dotacji na wsparcie realizacji zadania w zakresie opieki pielęgnacyjnej objętego Programem Ochrony Zdrowia na lata 2014-2016 [więcej]
 • 2015.02.18 - Zarządzenie Nr 85/OSR/2015 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle
  [więcej] [formularz składania uwag]
 • 2015.02.16 - Zarządzenie Nr 77/KST/2015 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 13 lutego 2015 r. w sprawie zatwierdzenia protokołów z posiedzeń Komisji Konkursowej powołanej do rozpatrzenia i wyboru ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez szkolenie dzieci i młodzieży do lat 21 z terenu Kędzierzyna-Koźla od 02 stycznia 2015 roku do 19 grudnia 2016 roku [więcej]
 • 2015.02.10 - informacja uzupełniająca do ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez szkolenie dzieci i młodzieży do lat 21 z terenu Kędzierzyna-Koźla od 02 stycznia 2015 roku do 19 grudnia 2016 roku [więcej]
 • 2015.02.06 - ocena oferty Stowarzyszenia Przyjaciół Chóru „Echo Kresów” [więcej]
 • 2015.01.22 - zarządzenie Nr 55/KST/205 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 21 stycznia 2015 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez szkolenie dzieci i młodzieży do lat 21 z terenu Kędzierzyna-Koźla od 02 stycznia 2015 roku do 19 grudnia 2016 roku [więcej]
 • 2015.01.14 - ogłoszenie dot. zmiany terminu otwarcia i rozpatrzenia ofert do. otwartego konkursu - SPORT [więcej]
 • 2015.01.14 - zarządzenie 39/KOP/2015 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie powołania komisji do rozstrzygnięcia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych objętych Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych w 2015 roku [więcej]
 • 2015.01.12 - zarządzenie 38/KOP/2015 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 12 stycznia 2015 r. w przedmiocie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Programu współpracy gminy Kędzierzyn-Koźle z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015
  [zarządzenie] [projekt uchwały] [program]
 • 2015.01.09 - powołanie komisji do rozstrzygnięcia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2015 roku [więcej]
 • 2015.01.09 - Ogłoszenie - nabór członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w konkursie na realizację zadań publicznych objętych projektem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych w 2015 roku [więcej]
 • 2015.01.07 - Ogłoszenie - nabór członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w konkursie na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2015 roku [więcej]
 • 2015.01.05 - Ogłoszenie - nabór członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w konkursie na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. [więcej]
 • 2014.12.29 - Konkurs - wsparcie edukacji i terapii osób z autyzmem-Trening umiejętności społecznych
  [więcej]
 • 2014.12.24 - Zarządzenie Nr 26/PMKS/2014 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 24 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez szkolenie dzieci i młodzieży do lat 21 z terenu Kędzierzyna-Koźla od 02 stycznia 2015 roku do 19 grudnia 2016 roku [więcej] [załącznik]
 • 2014.12.19 -  Zarządzenie Nr 18/PMS/2014 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie opieki pielęgnacyjnej objętego Programem Ochrony Zdrowia na lata 2014-2016 [więcej]
 • 2014.12.12 - zarządzenie 8/KOP/2014 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji w przedmiocie Programu współpracy gminy Kędzierzyn-Koźle z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015
  [informacja o konsultacjach] [projekt uchwały] [załącznik do projektu uchwały]
 • 2014.12.03 - zarządzenie 2224/KOP/2014 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 2 grudnia 2014 r.w sprawie ustalenia  zasad i trybu przeprowadzania konsultacji w przedmiocie Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych na rok 2015
  [więcej] [załącznik]
 • 2014.11.28 - Zarządzenie Nr 2220/PMKS/2014 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania z zakresu sportu w 2014 roku – IV etap
  [więcej]
 • 2014.11.25 - ocena oferty złożonej przez Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska - Opolskie z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu na realizację zadania publicznego o charakterze regionalnym realizowanym w Kędzierzynie-Koźlu - Wigilia Olimpiad Specjalnych
  [więcej]
 • 2014.11.13 - zarządzenie Nr 2189/PMKS/2014 z dnia 12 listopada 2014 w sprawie ogłoszenia konkursu wniosków na realizację zadania z zakresu sportu w 2014r. - IV etap
  [zarządzenie] [załącznik 1] [załącznik 2] [załącznik 3] [załącznik 4]
 • 2014.10.22 - zarządzenie Nr 2156/KOP/2014 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 22 października 2014 r. w sprawie zatwierdzenia protokołu z dnia 14 października 2014 roku z posiedzenia Komisji powołanej Zarządzeniem Nr 2151/KOP/2014 Prezydenta Miasta z dnia 13 października 2014 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Kędzierzyn-Koźle w konkursie na wybór operatora Miejskiego Programu Regrantingowego oraz wyboru oferty i przyznania dotacji
  [więcej]
 • 2014.10.13 - zarządzenie Nr 2151/KOP/2014 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 13.10.2014 r. w sprawie powołania Komisji do rozstrzygnięcia konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Gminy Kędzierzyn-Koźle w konkursie na wybór operatora Miejskiego Programu Regrantingowego
  [więcej]
 • 2014.10.08 - ocena oferty złożonej przez Zarząd Okręgu Polskiego Związku Filatelistów z siedzibą w Opolu na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym realizowanym w Kędzierzynie-Koźlu wraz z ofertą
  [więcej]
 • 2014.10.06 - ogłoszenie o naborze członków Komisji Konkursowych w konkursie na wybór operatora Miejskiego Programu Regrantingowego
  [więcej]
 • 2014.10.02 - zarządzenie Nr 2134/PMKS/2014 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 2 października 2014 r. w sprawie zawiedzenia protokołu z dnia 1 października 2014 roku z posiedzenia Komisji powołanej Zarządzeniem Nr 2133/PMKS/2014 Prezydenta Miasta z dnia 1 października 2014 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania z zakresu sportu w 2014 roku – III etap oraz wyboru oferty i udzielenia dotacji
  [więcej]
 • 2014.10.01 - ocena oferty złożonej przez Klub Sportowy "Koziołek" w Kędzierzynie-Koźlu na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym realizowanym w Kędzierzynie-Koźlu
  [ocena oferty wraz z ofertą]
 • 2014.09.25 - Zarządzenie Nr 2124/PMKS/2014 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 24 września 2014 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Kędzierzyn-Koźle z zakresu turystyki w 2014 r.
  [więcej]
 • 2014.09.22 - konsultacje projektów uchwał Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle zmieniających uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym
  [zarządzenie w sprawie konsultacji] [I projekt uchwały] [II projekt uchwały]
 • 2014.09.18 - ocena oferty złożonej przez Stowarzyszenie Kresowian Kędzierzyn-Koźle na realizację zadania publicznego o charakterze regionalnym realizowanym w Kędzierzynie-Koźlu wraz z ofertą
  [więcej]
 • 2014.09.12 - otwarty konkurs ofert na wybór operatora Miejskiego Programu Regrantingowego
  [więcej]
 • 2014.09.10 - zarządzenie Nr 2093/PMKS/2014 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu wniosków na realizację zadań z zakresu sportu w 2014 roku – III etap
  [więcej]
 • 2014.09.09 - ocena oferty złożonej przez Ochotniczą Straż Pożarną Miejsce Kłodnickie z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym realizowanym w Kędzierzynie-Koźlu
  [więcej]
 • 2014.08.28 - zarządzenie Nr 2089/PMKS/2014 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Kędzierzyn-Koźle z zakresu turystyki w 2014 r.
  [zarządzenie] [konkurs] [druk oferty]
 • 2014.08.14 - konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania nagród za wysokie osiągnięcia sportowe oraz rodzaju i wysokości tych nagród
  [informacja o konsultacjach] [projekt uchwały] [zarządzenie w sprawie konsultacji] [formularz]
 • 2014.08.04 - konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Kędzierzyn-Koźle z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok
  [zarządzenia w sprawie konsultacji] [projekt uchwały] [uzasadnienie projektu uchwały] [formularz]
 • 2014.08.01 - ocena oferty złożonej przez Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Chemik" wraz z ofertą [więcej]
 • 2014.07.11 - ocena oferty złożonej przez Kozielskie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej wraz z ofertą
  [więcej]
 • 2014.07.03 - Otwarty konkurs ofert-aktywizacja osób starszych [więcej]
 • 2014.06.18 - Zarządzenie Nr 1991/OSR/2014 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 13 czerwca 2014r. w sprawie zatwierdzenia protokołu z dnia 02 czerwca 2014 roku z posiedzenia Komisji powołanej Zarządzeniem Nr 1953/KOP/2014 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 21 maja 2014 roku w sprawie powołania Komisji do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację, przez organizacje pozarządowe oraz inne upoważnione podmioty, zadania publicznego Gminy Kędzierzyn-Koźle z zakresu ochrony zwierząt w 2014 roku
  [więcej]
 • 2014.06.05 - nabór na członków Komisji Konkursowych opiniujących oferty w konkursie na realizację zadań publicznych w zakresie aktywizacji osób starszych zamieszkałych na terenie Kędzierzyna-Koźla oraz zadań publicznych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zadań z zakresu ochrony zdrowia
  [więcej]
 • 2014.05.26 - Zarządzenie Nr 1956/PMKS/2014 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu wniosków na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle w 2014 – etap II
  [więcej]
 • 2014.05.23 - Zarządzenie Nr 1952/PMKS/2014 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia protokołu z dnia 19 maja 2014 roku z posiedzenia Komisji powołanej Zarządzeniem Nr 1946/PMKS/2014 Prezydenta Miasta z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie kultury fizycznej i turystyki w roku 2014.
  [więcej]
 • 2014.05.21 - zarządzenie w sprawie powołania Komisji do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację, przez organizacje pozarządowe oraz inne upoważnione podmioty, zadania publicznego Gminy Kędzierzyn-Koźle z zakresu ochrony zwierząt w 2014 r.
  [więcej]
 • 2014.05.15 - Ocena oferty Kędzierzyńsko-Kozielskiego Stowarzyszenia Trzeźwości - Wsparcie uczestnictwa w XXVI Ogólnopolskich Spotkaniach Grup AA na Jasnej Górze
  [więcej]
 • 2014.05.06 - Ogłoszenie o naborze członków Komisji Konkursowych opiniującej oferty w konkursie na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony zwierząt w 2014 roku
  [więcej]
 • 2014.05.06 - nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Kędzierzyn-Koźle z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i turystyki w roku 2014
  [ogłoszenie o naborze] [formularz zgłoszeniowy]
 • 2014.04.30 - Otwarty konkurs ofert na realizację, przez organizacje pozarządowe oraz inne upoważnione podmioty, zadania publicznego Gminy Kędzierzyn-Koźle z zakresu ochrony zwierząt w 2014 roku
  [więcej]
 • 2014.04.30 - oferta Kędzierzyńsko-Kozielskiego Stowarzyszenia Trzeźwości - Wsparcie uczestnictwa w XXVI Ogólnopolskich Spotkaniach Grup AA na Jasnej Górze
  [więcej]
 • 2014.04.25 - Otwarty konkurs wniosków na realizację zadania z zakresu sportu w 2014r. - II etap
  [więcej]
 • 2014.04.23 - otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i turystyki w roku 2014
  [więcej]
 • 2014.04.23 - nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Kędzierzyn-Koźle z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w roku 2014
  [więcej]
 • 2014.04.23 - stanowisko Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle dotyczące przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym
  [więcej]
 • 2014.04.17 - ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Kędzierzyn-Koźle z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w roku 2014
  [więcej]
 • 2014.04.16 - Zarządzenie Nr 1906/OSR/2014 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 15 kwietnia 2014r. w sprawie zatwierdzenia protokołu z dnia 27 marca 2014 roku z posiedzenia Komisji powołanej Zarządzeniem Nr 1887/KOP/2014 Prezydenta Miasta z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie powołania Komisji do rozstrzygnięcia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Kędzierzyn-Koźle z zakresu ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2014 roku.
  [więcej]
 • 2014.04.08 - ocena oferty złożonej przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Opolskiego Oddział Rejonowym w Kędzierzynie-Koźlu na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym realizowanym w Kędzierzynie-Koźlu pn. WOPR mieszkańcom Kędzierzyna-Koźla piknik rekreacyjno-sportowy na przystani "Szkwał" w Koźlu
  [więcej]
 • 2014.04.01 - ocena oferty złożonej przez Stowarzyszenie Kresowian z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu na realizację zadania publicznego o charakterze regionalnym realizowanym w Kędzierzynie-Koźlu pn. organizacja "XI Wojewódzkich Dni Kultury Kresowej w dniach 7-8 czerwca 2014 r. oraz Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa Polaków na Kresach w dniu 12 lipca 2014 r."
  [więcej]
 • 2014.03.28 - ocena oferty złożonej przez Fundację Romane Pszała z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym realizowanym w Kędzierzynie-Koźlu pn. "Koncert Muzyki Romskiej z okazji Międzynarodowego dnia Romów".
  [więcej]
 • 2014.03.26 - zarządzenie w sprawie powołania Komisji do rozstrzygnięcia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Kędzierzyn-Koźle z zakresu ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2014 roku
  [więcej]
 • 2014.03.19 - ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w konkursie na realizację zadań publicznych z zakresu ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2014 roku
  [więcej]
 • 2014.03.04 - ocena oferty złożonej przez Stowarzyszenia "Wychowanie przez sztukę" z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym realizowanym w Kędzierzynie-Koźlu pn. "Radośnie ku wiośnie - klasycznie i symfonicznie"
  [więcej]
 • 2014.03.03 - zarządzenie w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu wniosków na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle w roku 2014
  [więcej]
 • 2014.02.27 - konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym
  [więcej]
 • 2014.02.17 - otwarty konkurs ofert na realizację, przez organizacje pozarządowe oraz inne upoważnione podmioty, zadań publicznych Gminy Kędzierzyn-Koźle z zakresu ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2014 roku
  [więcej]
 • 2014.02.10 - Protokół Nr 1 z dnia 27.01.2014 r. z posiedzenia Komisji Konkursowej powołanej Zarządzeniem Nr 1794/PMKS/2014 Prezydenta Miasta z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kędzierzyn-Koźle z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w latach 2014 - 2015
  [więcej]
 • 2014.02.04 - sprawozdanie i stanowisko Prezydenta Miasta dotyczące konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle
  [więcej]
 • 2014.02.03 - Konsultacje w sprawie budżetu obywatelskiego na rok 2014
 • 2014.01.20 - konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle
  [informacja o konsultacjach] [zarządzenie w sprawie konsultacji] [projekt konsultowanej uchwały] [formularz składania uwag]
 • 2013.12.27 - sprawozdanie i stanowisko Prezydenta Miasta dotyczące konsultacji projektu Uchwały Rady Miasta Kędzierzyn – Koźle w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia na lata 2014 - 2016
  [więcej]
 • 2013.12.27 - nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w konkursie na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury i sztuki w roku 2014
  [więcej]
 • 2013.12.20 - otwarty konkurs wniosków na realizację zadania z zakresu sportu w 2014 r.
  [zarządzenie w sprawie konkursu] [wniosek-wzór] [oświadczenie-wzór] [umowa-wzór] [sprawozdanie-wzór]
 • 2013.12.20 - otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Kędzierzyn-Koźle z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w latach 2014-2015
  [więcej]
 • 2013.12.18 - sprawozdanie i stanowisko Prezydenta Miasta dotyczące przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn – Koźle w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013-2015 dla Gminy Kędzierzyn – Koźle
  [sprawozdanie] [stanowisko Prezydenta Miasta]
 • 2013.12.18 - konsultacje projektu Uchwały Rady Miasta Kędzierzyn – Koźle w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia na lata 2014 - 2016
  [zarządzenie w sprawie konsultacji] [załączniki]
 • 2013.12.17 - ocena oferty złożonej przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Brzdąc" z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu na realizację zadania publicznego o charakterze regionalnym realizowanym w Kędzierzynie-Koźlu
  [ocena oferty wraz z ofertą]
 • 2013.12.05 - ocena oferty złożonej przez Stowarzyszenie Kresowian z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu na realizację zadania publicznego o charakterze regionalnym realizowanym w Kędzierzynie-Koźlu
  [ocena oferty wraz z ofertą]
 • 2013.11.29 - ocena oferty złożonej przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Brzdąc" z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu na realizację zadania publicznego o charakterze regionalnym realizowanym w Kędzierzynie-Koźlu
  [ocena oferty wraz z ofertą]
 • 2013.11.27 - ocena oferty złożonej przez Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska - Opolskie z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu na realizację zadania publicznego o charakterze regionalnym realizowanym w Kędzierzynie-Koźlu
  [ocena oferty wraz z ofertą]
 • 2013.11.26 - konsultacje projektu Uchwały Rady Miasta Kędzierzyn – Koźle w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013-2015 dla Gminy Kędzierzyn-Koźle
  [zarządzenie w sprawie konsultacji] [informacja o konsultacjach] [projekt uchwały] [strona tytułowa] [program] [formularz składania uwag]
 • 2013.11.25 - sprawozdanie wraz ze stanowiskiem Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z przeprowadzonych konsultacji projektu Uchwały Rady Miasta Kędzierzyn – Koźle w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych na rok 2014
  [sprawozdanie] [stanowisko Prezydenta Miasta]
 • 2013.11.08 - Przeprowadzenie konsultacji GPPiRPAiN na 2014 rok [program] [uchwała] [załącznik do uchwały] [załącznik do zarządzenia] [zarządzenie]
 • 2013.10.31 - konsultacje w przedmiocie Gminnego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2014
  [zarządzenie w sprawie konsultacji] [projekt uchwały] [projekt programu]
 • 2013.10.30 - ocena oferty wraz z ofertą złożoną przez Towarzystwo Sportowe "Chemik Kędzierzyn-Koźle" z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym realizowanym w Kędzierzynie-Koźlu pn. "Prowadzenie szkolenia sportowego I ligi juniorów młodszych z teremu gminy Kędzierzyn-Koźle w piłce nożnej z os. Blachownia"
  [ocena oferty wraz z ofertą]
 • 2013.10.29 - sprawozdanie wraz ze stanowiskiem Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia na rok 2013
  [stanowisko PM] [sprawozdanie z konsultacji]
 • 2013.10.21 - konsultacje projektu Uchwały Rady Miasta Kędzierzyn – Koźle zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia na rok 2013
  [zarządzenie w sprawie konsultacji] [załącznik do zarządzenia] [projekt konsultowanej uchwały] [formularz składania uwag]
 • 2013.10.17 - sprawozdanie wraz ze stanowiskiem Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych na rok 2013 [więcej]
 • 2013.09.30 - konsultacje projektu Uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych na rok 2013
  [informacja o konsultacjach] [zarządzenie w sprawie konsultacji] [projekt uchwały] [formularz składania uwag]
 • 2013.09.13 - ocena oferty wraz z ofertą złożoną przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "BRZDĄC" na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym realizowanym w Kędzierzynie-Koźlu - Wymarzone miasto - czyste miasto [więcej]
 • 2013.09.10 - Zarządzenie PM w sprawie ogłoszenia wyników konkursu ofert na realizację zadania z zakresu turystyki w 2013 roku [więcej]
 • 2013.08.30 - ocena oferty wraz z ofertą złożoną przez Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska - Opolskie z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu na realizację zadania publicznego o charakterze regionalnym realizowanym w Kędzierzynie-Koźlu
  [ocena oferty wraz z ofertą]
 • 2013.08.30 - ocena oferty wraz z ofertą złożoną przez Kozielskie Stowarzyszenie Miłośników Historii i Archeologii EXPLORATOR z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym realizowanym w Kędzierzynie-Koźlu
  [ocena oferty wraz z ofertą]
 • 2013.08.30 - ocena oferty wraz z ofertą złożoną przez Kozielskie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym realizowanym w Kędzierzynie-Koźlu
  [ocena oferty wraz z ofertą]
 • 2013.08.26 - ocena oferty wraz z ofertą złożoną przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Kędzierzynie-Koźlu na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym realizowanym w Kędzierzynie-Koźlu - Dokarmianie wolno żyjących kotów na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle w 2013r.
  [oferta] [ocena oferty]
 • 2013.08.26 - ocena oferty wraz z ofertą złożoną przez Kędzierzyńsko-Kozielskie Towarzystwo Przyjaciół Zwierząt i Opieki nad Zwierzętami na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym realizowanym w Kędzierzynie-Koźlu - Dokarmianie wolno żyjących kotów na terenie miasta
  Kędzierzyn-Koźle w 2013r.
  [oferta] [ocena oferty]
 • 2013.08.23 - Ogłoszenie o naborze członków Komisji Konkursowej z zakresu turystyki [więcej]
 • 2013.08.22 - Zarządzenie PM w sprawie ogłoszenia wyników konkursu na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu sportu w 2013 roku [więcej]
 • 2013.08.21 - Informacja o wyniku wyboru oferty złożonej przez Stowarzyszenie Modelarzy "Koziołki" na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym realizowanym w Kędzierzynie-Koźlu [więcej]
 • 2013.08.20 - Informacja o wyniku wyboru oferty złożonej przez Śląsko-Opolski Związek Hodowców Koni w Katowicach na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym realizowanym w Kędzierzynie-Koźlu [więcej]
 • 2013.08.12 - sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu Uchwały Rady Miasta Kędzierzyn – Koźle zmieniającej uchwałę Nr XXXIX/370/12 Rady Miasta Kędzierzyn – Koźle z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych na rok 2013 wraz ze stanowiskiem Prezydenta Miasta w przedmiotowym zakresie [więcej]
 • 2013.08.05 - informacja o wyniku wyboru oferty na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym w Kędzierzynie-Koźlu - III Kędzierzyńsko-Kozielskie Spotkania Historyczne-Konferencja naukowa z okazji 270 rocznicy podjęcia decyzji o budowie Twierdzy w Koźlu
  [więcej]
 • 2013.08.05 - ocena i oferta Stowarzyszenia modelarzy "Koziołki" z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu pn. "Mistrzostwa Polski 2013 klas M IV runda - finał".
  [więcej]
 • 2013.08.02 - Konkurs ofert na realizację zadania z zakresu turystyki w 2013 r. [więcej]
 • 2013.08.01 - zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania z zakresu Sportu [więcej]
 • 2013.07.31 - ocena oferty złożonej przez Śląsko-Opolski Związek Hodowców Koni z siedzibą w Katowicach na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym realizowanym w Kędzierzynie-Koźlu - przygotowanie i organizacja II Amatorskich Zawodów w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi
  [ocena oferty wraz z ofertą]
 • 2013.07.29 - konsultacje projektu Uchwały Rady Miasta Kędzierzyn – Koźle zmieniającej uchwałę Nr XXXIX/370/12 Rady Miasta Kędzierzyn – Koźle z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych na rok 2013
  [zarządzenie w sprawie konsultacji] [załącznik do zarządzenia] [formularz składania uwag] [projekt konsultowanej uchwały]
 • 2013.07.22 - ocena ofert wraz z ofertą Kędzierzyńsko-Kozielskiego Towarzystwa Historycznego z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu na realizację zadania publicznego o charakterze regionalnym realizowanym w Kędzierzynie-Koźlu - III Kędzierzyńsko-Kozielskie Spotkania Historyczne-Konferencja naukowa z okazji 270 rocznicy podjęcia decyzji o budowie Twierdzy w Koźlu
  [szczegółowe informacje]
 • 2013.07.19 - Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania z zakresu sportu w 2013 roku poprzez organizację imprezy międzynarodowej o charakterze sportowo - rekreacyjnym w piłce siatkowej kobiet i mężczyzn w kategorii Masters [szczegółowe informacje]
 • 2013.07.01 - zarządzenie w sprawie powołania Komisji do rozstrzygnięcia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Kędzierzyn-Koźle z zakresu ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2013 roku
  [zarządzenie]
 • 2013.06.03 - stanowisko Prezydenta Miasta oraz sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu Uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
  [stanowisko PM wraz ze sprawozdaniem]
 • 2013.05.24 - Ogłoszenie o naborze członków komisji - ekologia i ochrona dziedzictwa przyrodniczego w 2013 r.
  [szczegółowe informacje]
 • 2013.05.23 - otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kędzierzyn-Koźle z zakresu ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2013 roku
  [szczegółowe informacje]
 • 2013.05.15 - konsultacje projektu Uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
  [zarządzenie w sprawie konsultacji] [informacja o konsultacjach] [projekt konsultowanej uchwały] [formularz składania uwag]
 • 2013.05.15 - ocena oferty złożonej przez Kędzierzyńsko-Kozielskie Towarzystwo Historyczne z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu  na realizację zadania publicznego o charakterze regionalnym realizowanym w Kędzierzynie-Koźlu - X Wojewódzki Dzień Kultury Kresowej - 1 czerwca 2013 r.
  [ocena oferty wraz z ofertą]
 • 2013.04.23 - informacja Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle oraz sprawozdanie z konsultacji projektu Uchwały Rady Miasta Kędzierzyn – Koźle w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle
  [stanowisko Prezydenta Miasta] [sprawozdanie z konsultacji]
 • 2013.04.19 - ocena oferty złożonej przez Fundację Romane Pszała z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu a realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym realizowanym w Kędzierzynie-Koźlu pn. "Międzynarodowy Dzień Romów 2013", organizowany w dniu 05.05.2013 r. w Kędzierzynie-Koźlu
  [ocena oferty wraz z ofertą]
 • 2013.04.15 - konsultacje projektu Uchwały Rady Miasta Kędzierzyn – Koźle w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle
  [zarządzenie w sprawie konsultacji] [informacja o konsultacjach] [projekt konsultowanej uchwały] [formularz składania uwag]
 • 2013.04.15  ocena oferty złożonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte "Żegluga Koźle" z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym realizowanym w Kędzierzynie-Koźlu - Muzyka i film
  [ocena oferty wraz z ofertą]
 • 2013.04.10 - ocena oferty złożonej przez Stowarzyszenie "Wychowanie przez sztukę" z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym realizowanym w Kędzierzynie-Koźlu
  [ocena oferty wraz z ofertą]
 • 2013.03.28 - ogłoszenie wyników konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Kędzierzyna-Koźla od 02 stycznia do 20 grudnia 2013 roku
  [informacja]
 • 2013.03.12 - rozstrzygnięcie konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kędzierzyn-Koźle z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr tradycji i kultury 2013 roku
  [informacja]
 • 2013.03.06 - konsultacje projektu Uchwały Rady Miasta Kędzierzyn – Koźle w sprawie uznania za Pomniki Przyrody drzew rosnących na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle
  [zarządzenie w sprawie konsultacji] [informacja o konsultacjach] [projekt uchwały] [formularz składania uwag]
 • 2013.03.06 - konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle w sprawie określenia rodzajów oraz zasad i trybu przyznawania nagród za wysokie osiągnięcia sportowe
  [zarządzenie w sprawie konsultacji] [informacja o konsultacjach] [projekt uchwały]
 • 2013.03.05 - rozstrzygnięcie konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kędzierzyn-Koźle z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr tradycji i kultury 2013 roku
  [więcej]
 • 2013.02.28 - Konsultacje projektu zmiany Uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle
  [informacja o konsultacjach] [zarządzenie w sprawie konsultacji] [projekt konsultowanej uchwały] [formularz składania uwag]
 • 2013.02.27 - Zarządzenie Nr 1297/KOP/2013 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 27 lutego 2013 roku w sprawie powołania Komisji do rozstrzygnięcia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez szkolenie dzieci i młodzieży do lat 21 z terenu Kędzierzyna-Koźla  od 02 stycznia do 20 grudnia 2013 roku
 • 2013.02.26 - Konsultacje w sprawie budżetu obywatelskiego na rok 2013
 • 2013.02.22 - Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu Uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia  na rok 2013 oraz stanowisko Prezydenta Miasta w przedmiotowym zakresie.
 • 2013.02.13 - Przeprowadzenie konsultacji projektu Uchwały RM zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia na rok 2013 oraz projektem uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi [zarządzenie] [projekt uchwały] [załącznik do zarządzenia] [ załącznik do uchwały]
 • 2013.01.29 - Informacja uzupełniająca do Oferty otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez szkolenie dzieci i młodzieży do lat 21 z terenu Kędzierzyna-Koźla od 02 stycznia do 20 grudnia 2013r. [informacja uzupełniająca]
 • 2013.01.18 - Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu
  [informacja o konsultacjach] [zarządzenie w sprawie konsultacji] [projekt konsultowanej uchwały]
 • 2013.01.11 - Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Kędzierzyn-Koźle z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2013 r.
 • 2012.12.14 - sprawozdanie z konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji w przedmiocie Budżetu Obywatelskiego w ramach budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle wraz ze stanowiskiem Prezydenta Miasta
  [sprawozdanie+stanowisko]
 • 2012.12.13 - sprawozdanie z konsultacji projektu Uchwały Rady Miasta Kędzierzyn – Koźle w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle wraz ze stanowiskiem Prezydenta Miasta
  [sprawozdanie+stanowisko]
 • 2012.12.07 - informacja o wyborze oferty złożonej przez Fundację Radio Park "WSŁUCHANI W CIEBIE" z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym realizowanym w Kędzierzynie-Koźlu pn. I PRZEŁAJOWY BIEG MIKOŁAJKOWY
  [informacja o wyborze oferty]
 • 2012.12.07 - informacja o wyborze oferty złożonej przez Stowarzyszenie Kresowian Kędzierzyn-Koźle z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym realizowanym w Kędzierzynie-Koźlu pn. Wydanie materiałów z Konferencji Naukowo-Historycznej w ramach IX Dnia Kultury Kresowej zorganizowanej w dniu 02.06.2012r. w Kędzierzynie-Koźlu
  [informacja o wyborze oferty]
 • 2012.12.04 - konsultacje projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji w przedmiocie Budżetu Obywatelskiego w ramach budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle
  [zarządzenie w sprawie konsultacji] [projekt uchwały] [formularz]
 • 2012.11.29 - Ocena oferty złożonej przez Stowarzyszenie Kresowian Kędzierzyn-Koźle z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym realizowanym w Kędzierzynie-Koźlu pn. Wydanie materiałów z Konferencji Naukowo-Historycznej w ramach IX Dnia Kultury Kresowej zorganizowanej w dniu 02.06.2012r. w Kędzierzynie-Koźlu
  [ocena oferty]
 • 2012.11.29 - Ocena oferty złożonej przez Fundację Radio Park "WSŁUCHANI W CIEBIE" z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym realizowanym w Kędzierzynie-Koźlu pn. I PRZEŁAJOWY BIEG MIKOŁAJKOWY
  [ocena oferty]
 • 2012.11.29 - sprawozdanie z konsultacji projektu Uchwały Rady Miasta Kędzierzyn – Koźle w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia na rok 2013 wraz ze stanowiskiem Prezydenta Miasta
  [sprawozdanie+stanowisko]
 • 2012.11.29 - konsultacje projektu Uchwały Rady Miasta Kędzierzyn – Koźle w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle
  [zarządzenie w sprawie konsultacji] [załącznik do zarządzenia] [projekt konsultowanej uchwały] [formularz]
 • 2012.11.16 - informacja o wyniku wyboru oferty na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym w Kędzierzynie-Koźlu złożonej przez Uczniowski Klub Sportowy "UKS Flota Młodych Kędzierzyn-Koźle" na zadanie pod nazwą organizacja "I otwartych Mistrzostw w Hokeju Stołowym o Puchar Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle"
  [informacja o wyborze oferty]
 • 2012.11.15 - oferta złożona przez Uczniowski Klub Sportowy "FENIKS" z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym realizowanym w Kędzierzynie-Koźlu pn. Szkolenie dzieci i młodzieży do lat 21 z terenu Gminy Kędzierzyn-Koźle w badmintonie w okresie od podpisania umowy do 21 grudnia 2012
  [oferta wraz z jej oceną]
 • 2012.11.15 - zarządzenie 1123/KOP/2012 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 15.11.2012 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego
  [zarządzenie]
 • 2012.11.13 - konsultacji projektu Uchwały Rady Miasta Kędzierzyn – Koźle w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia na rok 2013
  [zarządzenie w sprawie konsultacji] [projekt uchwały] [projekt programu] [formularz składania uwag]
 • 2012.11.12 - konsultacje w przedmiocie Gminnego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2013
  [zarządzenie w sprawie konsultacji] [projekt uchwały] [projekt programu]
 • 2012.11.09 - stanowisko Prezydenta Miasta oraz informacja z przeprowadzonych konsultacji projektu Uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle
  [stanowisko+informacja]
 • 2012.11.06 - ocena oferty złożonej przez Uczniowski Klub Sportowy "UKS Flota Młodych Kędzierzyn-Koźle" z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym w Kędzierzynie-Koźlu
  [oferta wraz z oceną]
 • 2012.11.06 - Zarządzenie 112/KOP/2012 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 6.11.2012 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego
  [zarządzenie]
 • 2012.10.30 - sprawozdanie z konsultacji projektu Uchwały Rady Miasta Kędzierzyn – Koźle w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych na rok 2013 wraz ze stanowiskiem Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
  [sprawozdanie+stanowisko PM]
 • 2012.10.25 - konsultacje projektu Uchwały Rady Miasta Kędzierzyn – Koźle w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle
  [informacja o konsultacjach]
 • 2012.10.24 - konsultacje w przedmiocie Budżetu Obywatelskiego w ramach budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle
  [zarządzenie w sprawie konsultacji] [projekt uchwały] [załącznik do projektu uchwały] [formularz zgłaszania zadania] [formularz składania uwag]
 • 2012.10.09 - informacja o wyniku wyboru oferty na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym w Kędzierzynie-Koźlu - pn. Kędzierzyn-Koźle w Europie - Jesienne spotkania muzyczne w okresie od 2 października 2012 r. do 10 grudnia 2012 r.
  [informacja o wyborze oferty]
 • 2012.10.08 - konsultacje projektu Uchwały Rady Miasta Kędzierzyn – Koźle w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych na rok 2013
  [zarządzenie w sprawie konsultacji] [załącznik do zarządzenia] [projekt uchwały] [program] [formularz składania uwag]
 • 2012.09.26 - informacja o wyniku wyboru oferty na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym w Kędzierzynie-Koźlu - Centrum Wolontariatu Kędzierzyna-Koźla w okresie od 24 września do 5 grudnia 2012 roku"
  [informacja]
 • 2012.09.26 - ocena oferty złożonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte "Żegluga-Koźle" z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym realizowanym w Kędzierzynie-Koźlu pn. Kędzierzyn-Koźle w Europie - Jesienne spotkania muzyczne w okresie od 2 października 2012 r. do 10 grudnia 2012 r.
  [oferta wraz z oceną oferty]
 • 2012.08.13 - ustalenie terminu zgłaszania kandydatów organizacji pozarządowych do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kędzierzynie-Koźlu
  [informacja]
 • 2012.08.08 - zarządzenie w sprawie zatwierdzenia protokołu z dnia 19.07.2012 r. z posiedzenia komisji konkursowej do rozpatrywania ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Kędzierzyn-Koźle z zakresu szkolenia dzieci i młodzieży do lat 21 z terenu Kędzierzyna-Koźla w badmintonie w okresie od dnia podpisania umowy do 18 grudnia 2012 roku
  [zarządzenie wraz z protokołem] [załącznik do protokołu]
 • 2012.07.31 - informacja o wyborze oferty - otwarty konkurs na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Kędzierzyn-Koźle z zakresu szkolenia dzieci i młodzieży do lat 21 z terenu Kędzierzyna-Koźla w badmintonie w okresie od dnia podpisania umowy do 18 grudnia 2012 roku
  [informacja]
 • 2012.07.26 - stanowisko Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle w sprawie konsultacji dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle zmieniający uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania nagród za wysokie osiągnięcia sportowe oraz rodzaju i wysokości tych nagród
  [stanowisko Prezydenta Miasta wraz ze sprawozdaniem Wydziału PMKS]
 • 2012.07.25 - ocena oferty złożonej przez Kędzierzyńsko-Kozielskie Towarzystwo Przyjaciół Zwierząt i Opieki nad Zwierzętami w Kędzierzynie-Koźlu na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym realizowanym w Kędzierzynie-Koźlu-dokarmianie kotów wolno żyjących na terenie Kędzierzyna-Koźla w 2012 r.
  [ocena oferty wraz z ofertą]
 • 2012.07.25 - ocena oferty złożonej przez Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Kędzierzynie-Koźlu na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym realizowanym w Kędzierzynie-Koźlu-dokarmianie kotów wolno żyjących na terenie Kędzierzyna-Koźla w 2012 r.
  [ocena oferty wraz z ofertą]
 • 2012.07.18 - powołanie Komisji do rozstrzygnięcia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Kędzierzyn – Koźle z zakresu szkolenia dzieci i młodzieży do lat 21 z terenu Kędzierzyna-Koźla w badmintonie w okresie od dnia podpisania umowy do 18 grudnia 2012 roku
  [zarządzenie]
 • 2012.07.10 - ocena oferty złożonej przez Stowarzyszenie Zespół Pieśni i Tańca "Komes" z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym realizowanym w Kędzierzynie-Koźlu - cykl koncertów pod nazwą "Międzynarodowe Spotkania z Folklorem'2012"
  [ocena oferty wraz z ofertą]
 • 2012.07.02 - konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania nagród za wysokie osiągnięcia sportowe oraz rodzaju i wysokości tych nagród
  [zarządzenie PM wraz z konsultowaną uchwałą] [informacja o rozpoczęciu konsultacji] [formularz]
 • 2012.06.19 - Ogłoszenie o naborze członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Kędzierzyn-Koźle z zakresu szkolenia dzieci i młodzieży do lat 21 z terenu Kędzierzyna-Koźla w badmintonie w okresie od dnia podpisania umowy do 18 grudnia 2012 roku
  [ogłoszenie]
 • 2012.06.18 - otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Kędzierzyn-Koźle z zakresu szkolenia dzieci i młodzieży do lat 21 z terenu Kędzierzyna-Koźla w badmintonie w okresie od dnia podpisania umowy do 18 grudnia 2012 roku
  [zarządzenie w sprawie ogłoszenie konkursu] [informacja o konkursie+druk oferty]
 • 2012.06.18 - rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kędzierzyn-Koźle z zakresu ekologii w roku 2012
  [zarządzenie w sprawie zatwierdzenia protokołu + protokół]
 • 2012.06.04 - otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie wsparcia psychologicznego osób nieuleczalnie chorych i ich rodzin w ramach opieki paliatywnej i hospicyjnej
  [szczegółowe informacje]
 • 2012.05.30 - konsultacje projektu Uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2012-2014 dla Gminy Kędzierzyn-Koźle
  [informacja o konsultacjach] [zarządzenie w sprawie konsultacji] [projekt uchwały] [Gminny Program Wspierania Rodziny] [formularz]
 • 2012.05.30 - powołanie Komisji do rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kędzierzyn-Koźle z zakresu ekologii w roku 2012
  [zarządzenie Nr 863/KOP/2012]
 • 2012.05.28 - sprawozdanie i stanowisko Prezydenta Miasta z konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania nagród za wysokie osiągnięcia sportowe oraz rodzaju i wysokości tych nagród
  [sprawozdanie, stanowisko Prezydenta]
 • 2012.05.25 - protokół z oceny oferty złożonej przez Kędzierzyńsko-Kozielskie Stowarzyszenie Trzeźwości w Kędzierzynie-Koźlu na realizację zadania publicznego "Wsparcie uczestnictwa w XXIV Ogólnopolskich Spotkaniach AA na Jasnej Górze dla osób dotkniętych chorobą alkoholową i ich rodzin"
  [protokół]
 • 2012.05.25 - oferta Stowarzyszenia „Wychowanie przez sztukę” wraz z jej oceną i zaktualizowanym kosztorysem zadania
  [oferta]
 • 2012.05.22 - ogłoszenie o naborze członków Komisji Konkursowych w zakresie zadań objętych konkursem w dziedzinie ekologii w 2012 roku
  [ogłoszenie] [formularz]
 • 2012.05.17 - ocena oferty złożonej przez Kędzierzyńsko-Kozielskie Stowarzyszenie Trzeźwości w Kędzierzynie-Koźlu na realizację zadania publicznego "Wsparcie uczestnictwa w XXIV Ogólnopolskich Spotkaniach AA na Jasnej Górze dla osób dotkniętych chorobą alkoholową i ich rodzin"
  [ocena oferty]
 • 2012.05.15 - ocena oferty złożonej przez Uczniowski Klub Sportowy OLIMPIJCZYK z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu na realizację zadania publicznego o charakterze  regionalnym realizowanym w Kędzierzynie-Koźlu
  [ocena oferty]
 • 2012.04.26 - ocena oferty Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich dotyczącej organizacji IX Wojewódzkiego Dnia Kultury Kresowej oraz Święta Pamięci Męczeństwa Kresowian
  [ocena oferty]
 • 2012.04.26 - Otwarty konkurs ofert na realizację, przez organizacje pozarządowe oraz inne upoważnione podmioty, zadań publicznych Gminy Kędzierzyn-Koźle z zakresu ekologii w 2012 roku
  [szczegółowe informacje]
 • 2012.04.12 - sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu Uchwały Rady Miasta Kędzierzyn – Koźle w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2012-2015
  [sprawozdanie+stanowisko Prezydenta Miasta]
 • 2012.04.03 - konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2012-2015
  [zarządzenie w sprawie konsultacji] [załącznik do zarządzenia] [projekt uchwały] [program] [formularz]
 • 2012.03.30 - konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania nagród za wysokie osiągnięcia sportowe oraz rodzaju i wysokości tych nagród
  [informacja] [zarządzenie w sprawie konsultacji] [projekt konsultowanej uchwały] [formularz]
 • 2012.03.19 - informacja o wyniku wyboru oferty na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym w Kędzierzynie-Koźlu - "Poezja romska Izoldy Kwiek- kędzierzyńsko-kozielskie spotkanie z poetką"
  [informacja]
 • 2012.03.05 - ocena oferty złożonej przez Stowarzyszenie Romów z siedzibą w Gliwicach na realizację zadanie publicznego o charakterze lokalnym realizowanym w Kędzierzynie-Koźlu "Koncert muzyki romskiej z okazji Międzynarodowego Dnia Romów"
  [oferta wraz z oceną]
 • 2012.03.05 - ocena oferty złożonej przez Stowarzyszenie Romów z siedzibą w Gliwicach na realizację zadanie publicznego o charakterze lokalnym realizowanym w Kędzierzynie-Koźlu "Poezja romska Izoldy Kwiek - kędzierzyńsko-kozielskie spotkanie z autorką"
  [oferta wraz z oceną]
 • 2012.02.23 - konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
  [zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji] [projekt uchwały] [formularz]
 • 2012.02.22 - rozstrzygnięcie konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kędzierzyn-Koźle z zakresu kultury i sztuki w roku 2012 pn. "Ochrona i popularyzowanie tradycji i dziedzictwa kulturowego Ziemi Kozielskiej w okresie od 01.01.2012r. do 31.12.2012r."
  [zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia]
 • 2012.0213 - konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kędzierzynie-Koźlu
  [zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji] [uchwała] [formularz]
 • 2012.01.18 - rozstrzygnięcie konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kędzierzyn – Koźle objętych projektem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych oraz zadań z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w roku 2012, wyboru oferty oraz udzielenia dotacji na zadanie publiczne Gminy Kędzierzyn – Koźle w zakresie wsparcia edukacji i terapii osób z autyzmem – Trening umiejętności społecznych
  [zarządzenie + załącznik 2] [protokół-załącznik 1]
 • 2012.01.18 - rozstrzygnięcie konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kędzierzyn – Koźle objętych projektem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych oraz zadań z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w roku 2012, wyboru ofert oraz udzielenia dotacji na zadania publiczne Gminy Kędzierzyn – Koźle w zakresie opieki pielęgnacyjnej i opieki rehabilitacyjnej objętych Programem Ochrony Zdrowia na 2012r.
  [zarządzenie + załącznik 2] [protokół-załącznik 1]
 • 2012.01.16 - informacja uzupełniająca do Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Kędzierzyn-Koźle z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2012 roku
  [informacja]
 • 2012.01.13 - rozstrzygnięcie konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych Gminy Kędzierzyn--Koźle objętych projektem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych oraz zadań z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w roku 2012 na zadanie publiczne Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie prowadzenia trzech świetlic socjoterapeutycznych, klubu młodzieżowego, punktu konsultacyjnego dla osób z rodzin z problemem alkoholowym, współuzależnionym i ofiar przemocy w rodzinie oraz punktu konsultacyjnego dla osób dotkniętych problemem narkotykowym objętych Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych na rok 2012
  [protokół]
 • 2011.12.28 - Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Kędzierzyn-Koźle z zakresu kultury i sztuki w 2012 roku pn. "Ochrona i popularyzowanie tradycji i dziedzictwa kulturowego Ziemi Kozielskiej" w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012r.
  [zarządzenie w sprawie konkursu]
 • 2011.12.23 - Otwarty konkurs na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Kędzierzyn-Koźle z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2012 roku
  [zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu]
 • 2011.12.22 - Informacja o wyniku wyboru oferty na realizację zadania publicznego „Wydanie materiałów z Konferencji Naukowo-Historycznej w ramach VIII Dnia Kultury Kresowej zorganizowanej w dniiu 04.06.2011 r. w Kędzierzynie-Koźlu”
  [informacja]
 • 2011.12.13 - nabór na członków Komisji Konkursowych opiniujących oferty w konkursie na realizację zadań publicznych objętych projektem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych oraz zadań z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w roku 2012
  [ogłoszenie o naborze] [załącznik do ogłoszenia o naborze-formularz zgłoszeniowy]
 • 2011.12.12 - Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację programów zdrowotnych objętych Programem Ochrony Zdrowia na 2011 r. (profilaktyka chorób naczyniowych, profilaktyka cukrzycy)
  [informacja]
 • 2011.12.12 - sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu Uchwały Rady Miasta K-K w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia na 2012 rok wraz ze stanowiskiem Prezydenta Miasta
  [sprawozdanie]
 • 2011.12.09 - Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie wsparcia edukacji i terapii osób z autyzmem – Trening umiejętności społecznych
  [informacja szczegółowa] [wzór oferty, umowy oraz sprawozdania]
 • 2011.12.09 - Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań objętych projektem Programu Ochrony Zdrowia na 2012r. w zakresie opieki pielęgnacyjnej i opieki rehabilitacyjnej
  [informacja szczegółowa] [wzór oferty, umowy oraz sprawozdania]
 • 2011.12.09 - sprawozdanie z konsultacji projektu Uchwały Rady Miasta Kędzierzy–Koźle w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych na rok 2012 wraz ze stanowiskiem Prezydenta Miasta
  [sprawozdanie]
 • 2011.12.09 - Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kędzierzyn-Koźle objętych projektem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych na rok 2012
  [zarządzenie w sprawie konkursu] [załącznik do zarządzenia-szczegółowe informacje] [wzór oferty, umowy oraz sprawozdania]
 • 2011.12.07 - ocena oferty Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu na realizację zadania pn. Wydanie materiałów Konferencji Naukowo-Historycznej w ramach VIII Dnia Kultury Kresowej w Kędzierzynie-Koźlu
  [oferta] [ocena oferty]
 • 2011.12.02 - konsultacje projektu Uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia na rok 2012
  [zarządzenie w sprawie konsultacji] [załącznik do zarządzenia] [formularz do składania uwag] [uchwała] [Program Ochrony Zdrowia na rok 2012]
 • 2011.11.25 - konsultacje projektu Uchwały Rady Miasta Kędzierzy–Koźle w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych na rok 2012
  [zarządzenie w sprawie konsultacji] [załącznik do zarządzenia] [uchwała] [załącznik do uchwały-formularz do składania uwag] [tekst programu]
 • 2011.11.25 - Informacja o wyniku wyboru oferty na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym realizowanym w Kędzierzynie-Koźlu stowarzyszenia Blechhammer-1944 na realizację zadania pn. "Judenlager"
  [informacja]
 • 2011.11.08 - ocena oferty złożonej przez Stowarzyszenie Blechhammer-1944 z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym realizowanym w Kędzierzynie-Koźlu pn. "JUDENLAGER" - wizualizacja byłęgo obozu KL Auschwitz w Sławięcicach na podstawie informacji i materiałów pozyskanych w wyniku prac badawczych przeprowadzonych w 2011 roku oraz prezentacja wyników badań podczas wystawt, na stronie internetowej oraz w filmie w okresie od 21 listopada 2011 r. do 15 grudnia 2011 r.
  [oferta] [ocena oferty]
 • 2011.10.31
  • informacja o konsultacjach projektu Programu współpracy Gminy Kędzierzyn-Koźle z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012 ,
  • zarządzenie nr 491/KOP/2011 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 27 października 2011 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu programu współpracy Gminy Kędzierzyn-Koźle z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012 ,
  • załącznik do zarządzenia ,
  • projekt uchwały Rady Miasta w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Kędzierzyn-Koźle z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012,
  • program współpracy gminy Kędzierzyn-koźle z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012
 • 2011.10.20 - Informacja o wyniku wyboru oferty na realizację zadania publicznego „Patrz, słuchaj, przeżywaj – muzyka mistrzów przemienia” [informacja]
 • 2011.10.03 - ocena oferty złożonej przez Stowarzyszenie Wychowanie przez sztukę z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym realizowanym w Kędzierzynie-Koźlu pn. "Patrz, słuchaj, przeżywaj - muzyka mistrzów przemienia" - organizacja dwóch koncertów muzyki klasycznej w dniach od 10.10-15.12.2011 r.
  [ocena oferty+oferta]
 • 2011.08.22 - sprawozdanie z konsultacji dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle w sprawie określenia zasad i trybu przyznania nagród za wysokie osiągnięcia sportowe oraz rodzaju i wysokości tych nagród
  [sprawozdanie]  [stanowisko Prezydenta Miasta]
 • 2011.08.11 - konsultacje projektu Uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle w sprawie określenia zasad i trybu przyznania nagród za wysokie osiągnięcia sportowe oraz rodzaju i wysokości tych nagród
  [zarządzenie w sprawie konsultacji] [załącznik do zarządzenia] [projekt uchwały] [formularz do składania uwag]
 • 2011.08.08 - protokół z dnia 5.08.2011 r. z oceny oferty złożonej przez Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Uzależnionym od Alkoholu i Osobom Współuzależnionym "ABSTYNENT" w Kędzierzynie-Koźlu na realizację zadania publicznego "Wsparcie organizacji "Zlotu Radości" - spotkania rodzin dotkniętych problemem Uzależnienia"
  [protokół]
 • 2011.08.04 - oferta wraz z oceną oferty złożonej przez Stowarzyszenie Miłośników Historii i Archeologii EXPLORATOR z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu na realizację zadania o charakterze regionalnym pn. "Wystawy historyczna - Oblężenie 1807 w zbiorach"
  [oferta wraz z oceną]
 • 2011.07.28 - oferta wraz z oceną oferty złożonej przez Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Uzależnionym od Alkoholu i Osobom Współuzależnionym "ABSTYNENT" w Kędzierzynie-Koźlu na wsparcie realizacji zadania publicznego "Wsparcie organizacji 'Zlotu Radości' - spotkanie rodzin dotkniętych problemem uzależnienia"
  [oferta] [ocena oferty]
 • 2011.07.14 - oferta wraz z oceną oferty złożonej przez Stowarzyszenie Zespół Pieśni i Tańca "Komes" z seidzibą w Kędzierzynie-Koźlu na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym realizowanym w Kędzierzynie-Koźlu
  [oferta+ocena oferty]
 • 2011.06.13 - konsultacje dotyczące uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu
  [Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji] [Załącznik do zarządzenia] [Formularz do składania uwag] [Projekt uchwały] [Regulamin zespołu interdyscyplinarnego]
 • 2011.06.01 - sprawozdanie z konsultacji dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady i tryb przyznawania nagród za szczególne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz wysokości tych nagród
  [Sprawozdanie] [Stanowisko Prezydenta Miasta]
 • 2011.05.25 - ocena  oferty złożonej przez Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym Uzależnionym od Alkoholu i Osobom Współuzależnionym "ABSTYNENT" w Kędzierzynie-Koźlu na realizację zadania publicznego "Wsparcie uczestnictwa w XXIII Jasnogórskich Spotkaniach AA w Częstochowie osób doświadczonych chorobą alkoholową"
  [ocena oferty]
 • 2011.05.24 - wybór oferty Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich na realizację zadania o charakterze regionalnym pn. "VIII Dzień Kultury Kresowej" więcej »
 • 2011.05.13 - oferta Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich-VIII Dzień Kultury Kresowej więcej »
 • 2011.05.13 - konsultacje dotyczące projektu Uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2015 dla Gminy Kędzierzyn-Koźle
  [Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji] [Załącznik do zarządzenia] [Projekt uchwały] [Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2015 dla Gminy Kędzierzyn-Koźle]
 • 2011.05.06 - konsultacje dotyczące projektu Uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady i tryb przyznawania nagród za szczególne osiągnięcia  w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz wysokości tych nagród
  [zarządzenie PM w spr konsultacji] [projekt uchwały wraz z załącznikami] [informacja o konsultacjach]
 • 2011.03.24 - rozstrzygnięcie otwartego konkursu na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Kędzierzyn-Koźle z zakresu kultury i sztuki w roku 2011
  [informacja]
 • 2011.02.28 - Nabór na członków Komisji Konkursowych opiniującej oferty w konkursie na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury i sztuki oraz sportu w roku 2011
  [ogłoszenie o naborze] [załącznik do ogłoszenia o naborze]
 • 2011.02.16 - Nabór na członków Komisji Konkursowych opiniujących oferty w konkursie na realizację zadań publicznych realizowanych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych oraz zadań z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w roku 2011
  [ogłoszenie o naborze] [załącznik do ogłoszenia o naborze]
 • 2011.02.10 - Otwarty konkurs na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Kędzierzyn-Koźle z zakresu kultury i sztuki w roku 2011
 • 2011.02.10 - Ogłoszenie o naborze członków Komisji Konkursowych
 • 2011.01.18 - sprawozdanie z konsultacji dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Kędzierzyn-Koźle z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011
  [Sprawozdanie] [Stanowisko Prezydenta Miasta] [Informacja o zakończonych konsultacjach] [Projekt uchwały po konsultacjach]
 • 2011.01.14 - sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu Uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia na rok 2011 2011 wraz ze stanowiskiem Prezydenta Miasta
  [Sprawozdanie] [Stanowisko Prezydenta Miasta]
 • 2010.12.30 - konsultacje dotyczące projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia na rok 2011
  [Informacja o konsultacjach] [Projekt uchwały wraz z Programem Ochrony Zdrowia na rok 2011]
 • 2010.12.23 - sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu Uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle w sprawie przyjęcia Gminnego Programu  Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych na rok 2011 wraz ze stanowiskiem Prezydenta Miasta"
  [Sprawozdanie] [Stanowisko Prezydenta Miasta]
 • 2010.12.22 - konsultacje dotyczące projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Kędzierzyn-Koźle z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011
  [Projekt uchwały] [Zarządzenie Nr 9/KSR/10 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 22 grudnia 2010 rok w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Kędzierzyn-Koźle z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011]
 • 2010.12.07 - konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych na rok 2011 więcej »
  [Projekt uchwały] [Projekt Programu]
 • 2010.11.18 - Informacja o wyniku wyboru oferty na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym w Kędzierzyn-Koźle - oferta Kozielskiego Stowarzyszenia Miłośników Historii i Archeologii EXPLORATOR - WYSTAWA "ULICA PIASTOWSKA WCZORAJ I DZIŚ" więcej »
 • 2010.11.15 - oferta Stowarzyszenia Sportowego LOTRANS dot. prowadzenia szkolenia sportowego dzieci i młodzieży do lat 21 w dyscyplinie sportu plażowa piłka siatkowa więcej »
 • 2010.10.29 - oferta Kozielskiego Stowarzyszenia Miłośników Historii i Archeologii EXPLORATOR - WYSTAWA "ULICA PIASTOWSKA WCZORAJ I DZIŚ" więcej »
 • 2010.09.29 - oferta Kędzierzyńskiego Klubu Tenisowego dot. Otwartych Mistrzostw Amatorów o Puchar Prezydenta Miasta Kędzierzyna-Koźla w grze podwójnej mężczyzn i w grach mieszanych w tenisie ziemnym więcej »
 • 2010.09.29 - oferta Kędzierzyńskiego Klubu Tenisowego dot. Otwartych Mistrzostw Amatorów o Puchar Prezydenta Miasta Kędzierzyna-Koźla w grach pojedynczych kobiet i mężczyzn w tenisie ziemnym więcej »
 • 2010.04.16 - Informacja o wyniku wyboru oferty na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym w Kędzierzyn-Koźle - oferta Stowarzyszenia Romów w Gliwicach dot. "Wieczór z poezją romską z okazji Międzynarodowego Dnia Romów - kwiecień 2010" więcej »
 • 2010.04.08 - oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego "OLIMPIJCZYK" dot. "XIV MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ IM. WIKTORA ZARZYCKIEGO W ZAPASACH STYL KLASYCZNY XXXV LECIE ZAPASÓW W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU" więcej »
 • 2010.04.08 - oferta Stowarzyszenia Romów w Gliwicach dot. "Wieczór z poezją romską z okazji Międzynarodowego Dnia Romów - kwiecień 2010" więcej »


REJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: Organizacje pozarządowe - ogłoszenia 
Utworzył: Marcin Muc 
Data utworzenia: 2010-04-08 00:00:00 
Przygotował: Administrator systemu 
Odpowiedzialny: Administrator systemu 
Ostatnio modyfikował: Marcin Muc 
Data modyfikacji: 2016-09-21 11:59:07 
Statystyki  »   Szczegóły  »