Uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle - sesja LVI/10

Wykaz uchwał Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
podjętych na sesji Nr LVI/10 w dniu 27 maja 2010 r.

  • Uchwała Nr LVI/630/10 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu ochrony zdrowia na 2010r.
  • Uchwała Nr LVI/631/10 w sprawie przyjęcia i wdrożenia programu pomocy społecznej pn. Program aktywizacji społeczno – zawodowej bezrobotnych „Nowe Szanse” na rok 2010.
  • Uchwała Nr LVI/632/10 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Kędzierzyn-Koźle, w zamian za wygaśnięcie zobowiązań podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej drogę (ul. Marynarska i ul. Józefa Chełmońskiego), położonej w obrębie Kłodnica, składającej się z działki nr 1052/4, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A.
  • Uchwała Nr LVI/633/10 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, składającej się z działki nr 1052/4 położonej w Kędzierzynie-Koźlu, obręb Kłodnica, stanowiącej własność Skarbu Państwa
  • Uchwała Nr LVI/634/10 w sprawie udzielenia dotacji na przeprowadzenie prac remontowych w zabytkowym obiekcie zlokalizowanym przy ul. Puszkina 1 w Kędzierzynie-Koźlu, wpisanym do rejestru zabytków województwa opolskiego.
  • Uchwała Nr LVI/635/10 w sprawie udzielenia dotacji na przeprowadzenie prac remontowych w zabytkowym Forcie Fryderyka Wilhelma w Kędzierzynie-Koźlu, wpisanym do rejestru zabytków województwa opolskiego.
  • Uchwała Nr LVI/636/10 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za składowanie odpadów na Miejskim Składowisku Odpadów w Kędzierzynie-Koźlu ul. Naftowa 7


REJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: Uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle - sesja LVI/10 
Utworzył: Marcin Muc 
Data utworzenia: 2010-06-01 00:00:00 
Przygotował: Halina Olkowska 
Odpowiedzialny: Maria Kowalska 
Ostatnio modyfikował: Marcin Muc 
Data modyfikacji: 2010-06-24 
Statystyki  »   Szczegóły  »