Zagospodarowanie przestrzenne

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego (symbol GNP)

 

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Kędzierzyn-Koźle

 UCHWAŁA Nr IX/98/2003 RADY MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE z dnia 22 maja 2003r. - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.pdf
 MPZP_IX-98-2003_zal1a.jpg
 MPZP_IX-98-2003_zal1b.jpg
2. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego obszaru jednostki planistycznej Sławięcice
 tekst planu XIII-147-2003-Sławięcice.pdf
 Sławięcice_XIII-147-03-zał_graficzny.jpg

3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Kędzierzyn-Koźle w części dotyczącej cmentarza komunalnego na osiedlu Kuźniczka

 uchwała nr XLIII_558_06 z dnia 26 stycznia 2006.doc
 zał.1.JPG
4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Kędzierzyn-Koźle w rejonie ulicy Wieczorka
 uchwała nr LII_712_06 z dnia 26 października 2006.doc
 zał.1.JPG

5. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Kędzierzyn-Koźle w rejonie ulicy Energetyków

 uchwała nr VII_61_07 z dnia 30 marca 2007.doc
 zał.1.JPG

6. Miejscowy zagospodarowania przestrzennego miasta Kędzierzyn-Koźle w części dotyczącej terenu ograniczonego ulicami Łukasiewicza – Żeromskiego – Piramowicza

 uchwała nr XXIII_241_08 z dnia 29 lutego 2008r.pdf
 zał-plan miejscowy Łukasiewicza Piramowicza.pdf

7. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Kędzierzyn – Koźle w rejonie ulicy Radosnej

 uchwała nr XXV_303_08 z dnia 29 kwietnia 2008.doc
 zał.1.JPG
8. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kędzierzyn – Koźle dla działek 372/3, 372/5, 372/6, 371/7, 371/9, 371/10, 371/13, 371/14, 375/1, 375/2, 375/3 (obręb Azoty)
 uchwała nr XXXII_387_08 z dnia 30 października 2008.doc
 zał.1.JPG

9. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Kędzierzyn – Koźle w rejonie ulic Z. Kuczyńskiego – R. Horoszkiewicza

 uchwała nr XXXVII_437_09 z dnia 5 marca 2009.doc
 zał.1.JPG

10. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Kędzierzyn – Koźle, w rejonie ulicy Wróblewskiego (byłe warsztaty szkolne)

 uchwała nr XXXVII_438_09 z dnia 5 marca 2009.doc
 zał.1.JPG

11. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie dotyczącym części osiedla Sławięcice

 uchwała nr XLII_492_09 z dnia 30 czerwca 2009.doc
 zał.1.JPG

12. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Kędzierzyn – Koźle w części dotyczącej ogrodów działkowych przy ul. Gliwickiej

 uchwała nr XLVI_528_09 z dnia 29 października 2009.doc
 zał.1.JPG

13. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kędzierzyn-Koźle

 

14. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Kędzierzyn – Koźle w części dotyczącej obszaru ograniczonego ulicami Jana Kochanowskiego, Ignacego Łukasiewicza i Piastowską

 UCHWAŁA NR XVII/206/11 RADY MIASTA KĘDZIERZYN – KOŹLE Z DNIA 28 GRUDNIA 2011 ROKU w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kędzierzyn - Koźle w części dotyczącej obszaru ograniczonego ulicami Jana Kochanowskiego, Ignacego Łukasiewicza i Piastowską
 zalacznik nr 1_rysunek planu.pdf
 załącznik nr 2_lista nieuwzględnionych uwag do planu..pdf
 załącznik nr 3_rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zadań własnych gminy.pdf
15. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Kędzierzyn-Koźle dla działki nr 1105/2 (obręb Sławięcice)
 uchwała nr XX_259_12 z dnia 29 marca 2012.pdf
 załącznik 1.pdf
 załącznik 2.pdf
 załącznik 3.pdf
16. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kędzierzyn-Koźle w części dotyczącej strefy ochronnej dla Miejskiego Składowiska Odpadów przy ulicy Naftowej w Kędzierzynie-Koźlu
 UCHWAŁA NR XXX/391/12 RADY MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kędzierzyn- Koźle w części dotyczącej strefy ochronnej dla Miejskiego Składowiska Odpadów przy ulicy Naftowej w Kędzierzynie-Koźlu
 Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.pdf
17. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Kędzierzyn – Koźle w rejonie ul. Królowej Jadwigi i Kanału Gliwickiego
 UCHWAŁA NR XXXII/404//13 RADY MIASTA KĘDZIERZYN – KOŹLE z dnia 24 stycznia 2013 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kędzierzyn – Koźle w rejonie ul. Królowej Jadwigi i Kanału Gliwickiego
 Załącznik 1
 zalacznik nr 2_lista uwag.doc
 Załącznik 3

18. Uchwała Nr LI/595/14 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kędzierzyn-Koźle dla terenu leżącego w rejonie ul. Szkolnej

 Uchwała nr LI_595_14 z dnia 26 marca 2014.pdf
19. Uchwała Nr LIII/615/14 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kędzierzyn-Koźle w części dotyczącej obszaru położonego przy granicy z gminą Bierawa przy ul. Braci Wolnych
 Uchwała Nr LIII/615/14 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 kwietnia 2014 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kędzierzyn-Koźle w części dotyczącej obszaru położonego przy granicy z gminą Bierawa przy ul. Braci Wolnych
 Br_Wolnych_Załącznik nr 1.pdf
 Br_Wolnych_Załącznik nr 2.pdf
 Br_Wolnych_Załącznik nr 3.pdf


Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego miasta Kędzierzyn – Koźle uchwalone w latach 1997 – 2001

 Uchwała Rady Miejskiej w Kędzierzynie – Koźlu Nr LX/444/97 z dnia 28 listopada 1997 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Kędzierzyna – Koźla w części osiedla „Wschód”
 Uchwała Rady Miejskiej w Kędzierzynie – Koźlu Nr XVI/188/99 z dnia 30 września 1999 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kędzierzyna – Koźla przy ul. Wyspiańskiego
 Uchwała Rady Miejskiej Kędzierzyna – Koźla Nr XXII/243/2000 z dnia 27 stycznia 2000 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kędzierzyna – Koźla przy ul. Głubczyckiej
 Uchwała Rady Miejskiej Kędzierzyna – Koźla Nr XXXVI/428/2001 z dnia 22 lutego 2001 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kędzierzyna – Koźla przy ul. Wandy
 Uchwała Rady Miasta Kędzierzyn – Koźle Nr XLVI/559/2001 z dnia 29 listopada 2001 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kędzierzyn – Koźle przy ul. Wyspiańskiego
 Uchwała Rady Miejskiej Kędzierzyna – Koźla Nr XLVII/581/2001 z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kędzierzyna – Koźla w rejonie ulicy Pocztowej
 Uchwała Rady Miejskiej Kędzierzyna–Koźla Nr XLIX/610/2002 z dnia 1 marca 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kędzierzyna–Koźla w rejonie ul. Synów Pułku


REJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: Zagospodarowanie przestrzenne 
Utworzył: Stanisław Kruk 
Data utworzenia: 2003-07-16 00:00:00 
Przygotował: Administrator systemu 
Odpowiedzialny: Administrator systemu 
Ostatnio modyfikował: Rafał Kroker 
Data modyfikacji: 2020-02-28 12:52:04 
Statystyki  »   Szczegóły  »