Zarządzenia Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle - sierpień 2010 - część XLV
REJESTR ZARZĄDZEŃ PREZYDENTA MIASTA
KĘDZIERZYN-KOŹLE 
 
kadencja V
od 2006r. - 2010
 
część XLV
 
daty skrajne: od 1 do 31 sierpnia 2010r.
 
 
l.p.
nr rejestru
data wydania
 
tytuł zarządzenia
 
-1-
-2-
-3-
-4-
1.
2.VIII.2010r.
w sprawie zmian w planach finansowych budżetu miasta Kędzierzyn- Koźle na rok 2010.
2.
2.VIII.2010r.
w sprawie wyrażenia zgody na okresową zmianę rozkładu czasu pracy pracowników Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle w dniach 3-6 sierpnia 2010r., w przypadku prognozowanego wystąpienia i utrzymywania się temperatury powietrza przekraczającej 30 stopni Celsjusza, powodującej szczególnie uciążliwe warunki pracy w pomieszczeniach budynków Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle oraz warunków zastosowania zmienionego rozkładu czasu pracy.
3.
5.VIII.2010r.
w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2010.
4.
5.VIII.2010r.
w sprawie zmian w planach finansowych budżetu miasta Kędzierzyn- Koźle oraz w planach finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań na rok 2010.
5.
5.VIII.2010r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetarg nieograniczony dla udzielenia zamówienia publicznego na: Dostawa i montaż wyposażenia dydaktycznego, komputerowego, elektronicznego i meblowego dla projektu pn. Kompleksowe wyposażenie dydaktyczne szkół podstawowych i gimnazjalnych w Kędzierzynie-Koźlu - II postępowanie
6.
5.VIII.2010r.
w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty ceny nabycia lokalu użytkowego położonego przy ul. Piastowskiej 39/II
7.
5.VIII.2010r.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych, przeznaczonych pod zabudowę garażową, położonych w Kędzierzynie – Koźlu obrębie ewidencyjnym Kłodnica w rejonie ulicy Karola Szymanowskiego oraz ustalenia ceny do I przetargu, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego te nieruchomości.
8.
5.VIII.2010r.
w sprawie uchylenia zarządzenia nr 1067/RA/08 z dnia 6 listopada 2008r. w przedmiocie określenia zakresu upoważnień pracowników Wydziału Świadczeń Rodzinnych i Pomocy Alimentacyjnej Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle do przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania oświadczenia majątkowego od dłużnika alimentacyjnego.
9.
9.VIII.2010r.
w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2010.
10.
9.VIII.2010r.
w sprawie zmian w planach finansowych budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2010
11.
10.VIII.2010r.
w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2010.
12.
10.VIII.2010r.
w sprawie zmian w planach finansowych budżetu miasta Kędzierzyn- Koźle na rok 2010.
13.
12.VIII.2010r.
w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2010.
14.
12.VIII.2010r.
w sprawie zmian w planach finansowych budżetu miasta Kędzierzyn- Koźle oraz w planach finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań na rok 2010.
15.
12.VIII.2010r.
w sprawie przysługującego organowi wykonawczemu gminy prawa pierwokupu w związku z zamierzeniem zbycia działki nr 3424/10 k.m.12 położonej w Kędzierzynie - Koźlu w obrębie Kędzierzynie przy ul.(…)*, stanowiącej własność (…)*.
16.
12.VIII.2010r.
w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do zbycia w trybie bezprzetargowym, położonego w budynku przy ulicy Barbary 15
17.
12.VIII.2010r.
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości składającej się z działki nr 1722/1 będącej w użytkowaniu wieczystym osoby fizycznej na nieruchomość składającą się z działki nr 1713/6 stanowiącą własność Gminy Kędzierzyn-Koźle, położonych w Kędzierzynie Koźlu w rejonie ul. Zygmunta Krasińskiego i ul. Mikołaja z Koźla, ustalenia ceny oraz zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu.
18.
12.VIII.2010r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, położonej przy ulicy Grzegorza Piramowicza 2A – działka nr 2031/1
19.
12.VIII.2010r.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położonych w Kędzierzynie – Koźlu obrębie Azoty przy ulicy Ludwika Waryńskiego oraz ustalenia ceny do I przetargu, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego te nieruchomości.
20.
12.VIII.2010r.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położonych w Kędzierzynie – Koźlu obrębie ewidencyjnym Kłodnica przy ulicy Ustronie oraz ustalenia ceny do I przetargu, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego te nieruchomości.
21.
12.VIII.2010r.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położonej w Kędzierzynie – Koźlu obrębie ewidencyjnym Kłodnica przy ulicy Błonie oraz ustalenia ceny do I przetargu, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego tą nieruchomość. 
22.
12.VIII.2010r.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych, przeznaczonych pod zabudowę garażową, położonych w Kędzierzynie – Koźlu obrębie ewidencyjnym Kędzierzyn przy ulicy Powstańców oraz ustalenia ceny do I przetargu, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego te nieruchomości.
23.
12.VIII.2010r.
w sprawie ustanowienia służebności gruntowych na działkach nr 649/5, nr 659/7, nr 660/2, nr 671/20 oraz części działki nr 658/12 k.m.2, położonych w Kędzierzynie-Koźlu obręb Sławęcice, stanowiących własność Gminy Kędzierzyn-Koźle
24.
12.VIII.2010r.
w sprawie ustalenia ceny do rokowań po II przetargu dla nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Kędzierzynie-Koźlu w obrębie Kłodnica przy ulicy Xawerego Dunikowskiego oznaczonej jako działki nr 1526/1 i nr 1527/15.
25.
12.VIII.2010r.
w sprawie ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu   nieruchomości    przeznaczonych   do   sprzedaży w  trybie bezprzetargowym, a położonych w budynkach przy ul.:
1 Maja 2A,B,C; 12A,B,C,D; 16A,B,C,D; P. Skargi 52; Żwirki i Wigury 2,4,6,8,10; Piastowskiej 4; 5; 17; 63A,B,C,D; Wieniawskiego 3A,B,C; Elsnera 2,4,6,8,10,12; Kościuszki 49; 51; Koszykowej 9A,B; 13A,B,C; 19A,B,C; Kozielskiej 37,39; Chopina 15,17,19; Korczaka 1,2,3; Orzeszkowej 1,3,5,7,9,11,13; 21,23,25; Sobieskiego 24A,B; Archimedesa 2A,B; Pam. Sybiraków 3,3A; Czerwińskiego 4; Piastowskiej 8; Żeromskiego 9; Pl. Wolności 10,11,12; Dmowskiego 6A,B,C,D,E,F; Pionierów 2A,B,C,D,E,F; Powstańców 19,21,23; 25; 32; Gagarina 2A,B,C,D,E,F; 4A,B,C,D,E,F; 6A,B,C,D,E,F; Jasnej 1A,B; Złotniczej 8; Krasińskiego 2,4; Damrota 7; 9,9A; Grunwaldzkiej 21; Plebiscytowej 7; Kraszewskiego 5,5A; Targowej 17,19,21; Ligonia 24,26,28,30,32; Dębowej 3; 4; 5; 6;
26.
12.VIII.2010r.
w sprawie wyznaczenia Pani Anny Nycz do zastępowania dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu w przypadku jego nieobecności
27.
13.VIII.2010r.
w sprawie zmiany zarządzenia nr 1954/MOPS/10 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie powołania komisji ds. sporządzania protokołów strat i szacunku kosztów likwidacji szkód powstałych w wyniku powodzi mającej miejsce w maju 2010 r. na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle, dla potrzeb postępowań administracyjnych w sprawie zasiłków celowych na remont budynku lub lokalu mieszkalnego w wysokości do 20.000 zł., zwanego dalej zarządzeniem
28.
17.VIII.2010r.
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Kędzierzyn- Koźle oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2010 roku.
29.
17.VIII.2010r.
w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2010.
30.
17.VIII.2010r.
w sprawie zmian w planach finansowych budżetu miasta Kędzierzyn- Koźle oraz w planach finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań na rok 2010.  
31.
17.VIII.2010r.
w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2011.
32.
17.VIII.2010r.
w sprawie przysługującego organowi wykonawczemu gminy prawa pierwokupu w związku z zamierzeniem zbycia działki nr 602/375 k.m.5 położonej w Kędzierzynie-Koźlu w obręb Blachownia, stanowiącej własność Skarbu Państwa będącej w użytkowaniu wieczystym EKOB-TBA Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach oraz Zakładu Badawczo-Produkcyjnego ,,SYNTEX” sp.z o.o. w Gliwicach.
33.
19.VIII.2010r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania w trybie przetarg nieograniczony dla udzielenia zamówienia publicznego na:
Remonty elementów odwodnienia w latach 2010-2014 dróg zarządzanych przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
34.
19.VIII.2010r.
w sprawie zmiany zarządzenia nr 1954/MOPS/10 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie powołania komisji ds. sporządzania protokołów strat i szacunku kosztów likwidacji szkód powstałych w wyniku powodzi mającej miejsce w maju 2010 r. na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle, dla potrzeb postępowań administracyjnych w sprawie zasiłków celowych na remont budynku lub lokalu mieszkalnego w wysokości do 20.000 zł., zwanego dalej zarządzeniem
35.
23.VIII.2010r.
w sprawie przekazania Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Opolu dokumentów z wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 20 czerwca 2010 r. oraz w dniu 4 lipca 2010 r. w celu ich dalszego przechowywania lub zniszczenia.
36.
24.VIII.2010r.
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania w przedmiocie zamówienia publicznego o szacunkowej wartości nieprzekraczającej 193.000,00 EURO, na udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 3.000.000,00 zł, na realizacjęwydatków majątkowych przewidzianych w budżecie miasta na 2010 rok
37.
27.VIII.2010r.
w sprawie zmiany zarządzenia nr 1954/MOPS/10 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie powołania komisji ds. sporządzania protokołów strat i szacunku kosztów likwidacji szkód powstałych w wyniku powodzi mającej miejsce w maju 2010 r. na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle, dla potrzeb postępowań administracyjnych w sprawie zasiłków celowych na remont budynku lub lokalu mieszkalnego w wysokości do 20.000 zł.
38.
31.VIII.2010r.
w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2010.
39.
31.VIII.2010r.
w sprawie zmian w planach finansowych budżetu miasta
Kędzierzyn- Koźle na rok 2010.
40.
31.VIII.2010r.
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zakresu zadań
i odpowiedzialności oraz upoważnień Zastępcy Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle ds. oświatowych i społeczno-gospodarczych – Piotra Gabrysza.
 
 
Od 1 do 31 sierpnia 2010r. Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle wydał 40 zarządzeń.

Treść zarządzeń „w sprawie przysługującego organowi wykonawczemu gminy prawa pierwokupu…” zawiera dane podlegające ochronie ze względu na prywatność wymienionych w zarządzeniu osób fizycznych posiadających status właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości. Dane podlegające ochronie są wyłączone z obowiązku publikacji zgodnie z art. 8 ust. 5 w związku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.). Wyłączeń oznaczonych (…)* dokonał Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle.REJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: Zarządzenia Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle - sierpień 2010 - część XLV 
Utworzył: Marcin Muc 
Data utworzenia: 2010-09-21 00:00:00 
Przygotował: Katarzyna Dysarz 
Odpowiedzialny: Zbigniew Romanowicz 
Ostatnio modyfikował: Marcin Muc 
Data modyfikacji: 2014-04-14 15:24:52 
Statystyki  »   Szczegóły  »