Uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle - sesja LXII/10

Wykaz uchwał Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
Podjętych na sesji Nr LXII/10 w dniu 28 października 2010 r.

Uchwała Nr LXII/677/10 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kędzierzyn-Koźle w części dotyczącej obszaru położonego w granicy gminy Bierawa przy ul. Braci Wolnych. [załącznik]

Uchwała Nr LXII/678/10 w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kędzierzyn - Koźle w części dotyczącej obszaru ograniczonego ulicami Jana Kochanowskiego, Ignacego Łukasiewicza i Piastowską. [załącznik 1] [załącznik 2] [załącznik 3]

Uchwała Nr LXII/679/10 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kędzierzyn-Koźle w części dotyczącej obszaru przy ul. Głubczyckiej. [załącznik]

Uchwała Nr LXII/680/10 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kędzierzyn-Koźle dla działek nr 39/6, 39/7 oraz części działek nr 1150, 1155 przy ul. Naftowej. [załącznik]

Uchwała Nr LXII/681/10 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kędzierzyn-Koźle w rejonie ul. Królowej Jadwigi i Kanału Gliwickiego. [załącznik]

Uchwała Nr LXII/682/10 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego Kędzierzyńsko-Kozielskiego Parku Przemysłowego Spółki z o.o., wniesienia wkładu na pokrycie tego podwyższenia i objęcia udziałów w zamian za wniesiony wkład.

Uchwała Nr LXII/683/10 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Kędzierzyn-Koźle prawa własności nieruchomości niezabudowanej składającej się z działki nr 379/10 o powierzchni 0,1864 ha, położonej w Kędzierzynie-Koźlu w rejonie ul. Nowowiejskiej w obrębie Lenartowice.

Uchwała Nr LXII/684/10 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Kędzierzyn-Koźle prawa własności nieruchomości niezabudowanej składającej się z działki nr 96 o powierzchni 0,2603 ha, położonej w Kędzierzynie-Koźlu w obrębie Blachownia przy ul. Przyjaźni.

Uchwała Nr LXII/685/10 w sprawie nadania nazwy ulicy na osiedlu Cisowa [załącznik]

Uchwała Nr LXII686/10 w sprawie nadania nazwy ulicy na osiedlu Lenartowice [załącznik]

Uchwała Nr LXII/687/10 w sprawie nadania nazwy ulicy na osiedlu Kłodnica [załącznik]

Uchwała Nr LXII/688/10 w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle do lokowania wolnych środków budżetowych.

Uchwała Nr LXII/689/10 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru i terminu jej płatności, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia za inkaso oraz zwolnień z opłaty targowej na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle

Uchwała Nr LXII/690/10 w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2010

Uchwała Nr LXII/691/10 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Uchwała Nr LXII/692/10 w sprawie nadania medalu „Za Zasługi dla Miasta”.

Uchwała Nr LXII/693/10 w sprawie nadania medalu „Za Zasługi dla Miasta”.

Uchwała Nr LXII/694/10 w sprawie nadania medalu „Za Zasługi dla Miasta”.

Uchwała Nr LXII/695/10 - (…)* - treść uchwały zawiera dane podlegające ochronie ze względu na prywatność wymienionych w uchwale osób fizycznych posiadających status skarżącego, reprezentanta skarżącego lub innych podmiotów. Dane podlegające ochronie są wyłączone z obowiązku publikacji zgodnie z art. 8 ust. 5 w związku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.).Wyłączeń oznaczonych (…)* dokonał Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle. 

Uchwała Nr LXII/696/10 - (…)* - treść uchwały zawiera dane podlegające ochronie ze względu na prywatność wymienionych w uchwale osób fizycznych posiadających status skarżącego, reprezentanta skarżącego lub innych podmiotów. Dane podlegające ochronie są wyłączone z obowiązku publikacji zgodnie z art. 8 ust. 5 w związku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.).Wyłączeń oznaczonych (…)* dokonał Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle. 

Uchwała Nr LXII/697/10 - (…)* - treść uchwały zawiera dane podlegające ochronie ze względu na prywatność wymienionych w uchwale osób fizycznych posiadających status skarżącego, reprezentanta skarżącego lub innych podmiotów. Dane podlegające ochronie są wyłączone z obowiązku publikacji zgodnie z art. 8 ust. 5 w związku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.).Wyłączeń oznaczonych (…)* dokonał Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle. REJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: Uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle - sesja LXII/10 
Utworzył: Marcin Muc 
Data utworzenia: 2010-11-04 00:00:00 
Przygotował: Halina Olkowska 
Odpowiedzialny: Maria Kowalska 
Ostatnio modyfikował: Marcin Muc 
Data modyfikacji: 2012-11-28 12:24:58 
Statystyki  »   Szczegóły  »