Wykaz uchwał Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle podjętych na sesji Nr V/11 w dniu 28 stycznia 2011 r.
 Uchwała Nr V/27/11 Rady Miasta Kędzierzyn – Koźle z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych na rok 2011
 Załącznik do Uchwały Nr V/27/11 Rady Miasta Kędzierzyn–Koźle z dnia 28 stycznia 2011 r. - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych na 2011 rok
 Uchwała Nr V/28/11 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia Programu ochrony zdrowia na rok 2011
 Uchwała Nr V/29/11 Rady Miasta Kędzierzyn - Koźle z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie zaopiniowania przekształcenia poprzez likwidację działalności medycznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Szpitali Pulmonologiczno-Reumatologicznych z siedzibą w Kup.
 Uchwała Nr V/30/11 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 stycznia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłaty od posiadania psów, terminów płatności i sposobu jej poboru
 Uchwała Nr V/31/11 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 stycznia 2011 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wykazu komunalnych mieszkań służbowych wydzielonych w zasobie mieszkaniowym gminy z przeznaczeniem do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy
 Uchwała Nr V/32/11 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Gminy Kędzierzyn-Koźle z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011"
 Załącznik do Uchwały Nr V/32/11 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 stycznia 2011 r. - Załącznik do Uchwały Nr V/32/11 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 stycznia 2011 r. - PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY KĘDZIERZYN-KOŹLE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2011
 Załącznik do Uchwały Nr V/32/11 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 stycznia 2011 r. - sprawozdanie z konsultacji
 Załącznik do Uchwały Nr V/32/11 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 stycznia 2011 r. - stanowisko Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
 Uchwała Nr V/33/11 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2011
 Załącznik do uchwały Nr V/33/11 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 stycznia 2011 r. - Plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2011
 Uchwała Nr V/34/11 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 stycznia 2011 r. - (…)* - treść uchwały zawiera dane podlegające ochronie ze względu na prywatność wymienionych w uchwale osób fizycznych posiadających status skarżącego, reprezentanta skarżącego lub innych podmiotów. Dane podlegające ochronie są wyłączone z obowiązku publikacji zgodnie z art. 8 ust. 5 w związku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.).Wyłączeń oznaczonych (…)* dokonał Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle.
 Uchwała Nr V/35/11 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 stycznia 2011 r. - (…)* - treść uchwały zawiera dane podlegające ochronie ze względu na prywatność wymienionych w uchwale osób fizycznych posiadających status skarżącego, reprezentanta skarżącego lub innych podmiotów. Dane podlegające ochronie są wyłączone z obowiązku publikacji zgodnie z art. 8 ust. 5 w związku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.).Wyłączeń oznaczonych (…)* dokonał Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle.
 Uchwała Nr V/36/11 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 stycznia 2011 r. - (…)* - treść uchwały zawiera dane podlegające ochronie ze względu na prywatność wymienionych w uchwale osób fizycznych posiadających status skarżącego, reprezentanta skarżącego lub innych podmiotów. Dane podlegające ochronie są wyłączone z obowiązku publikacji zgodnie z art. 8 ust. 5 w związku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.).Wyłączeń oznaczonych (…)* dokonał Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle.
 Uchwała Nr V/37/11 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 stycznia 2011 r. - (…)* - treść uchwały zawiera dane podlegające ochronie ze względu na prywatność wymienionych w uchwale osób fizycznych posiadających status skarżącego, reprezentanta skarżącego lub innych podmiotów. Dane podlegające ochronie są wyłączone z obowiązku publikacji zgodnie z art. 8 ust. 5 w związku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.).Wyłączeń oznaczonych (…)* dokonał Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle.
 Uchwała Nr V/38/11 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 stycznia 2011 r. - (…)* - treść uchwały zawiera dane podlegające ochronie ze względu na prywatność wymienionych w uchwale osób fizycznych posiadających status skarżącego, reprezentanta skarżącego lub innych podmiotów. Dane podlegające ochronie są wyłączone z obowiązku publikacji zgodnie z art. 8 ust. 5 w związku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.).Wyłączeń oznaczonych (…)* dokonał Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle.
 Uchwała Nr V/39/11 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 stycznia 2011 r. - (…)* - treść uchwały zawiera dane podlegające ochronie ze względu na prywatność wymienionych w uchwale osób fizycznych posiadających status skarżącego, reprezentanta skarżącego lub innych podmiotów. Dane podlegające ochronie są wyłączone z obowiązku publikacji zgodnie z art. 8 ust. 5 w związku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.).Wyłączeń oznaczonych (…)* dokonał Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle.
 Uchwała Nr V/40/11 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 stycznia 2011 r. - (…)* - treść uchwały zawiera dane podlegające ochronie ze względu na prywatność wymienionych w uchwale osób fizycznych posiadających status skarżącego, reprezentanta skarżącego lub innych podmiotów. Dane podlegające ochronie są wyłączone z obowiązku publikacji zgodnie z art. 8 ust. 5 w związku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.).Wyłączeń oznaczonych (…)* dokonał Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle.
 Uchwała Nr V/41/11 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
 Załącznik nr 1 do uchwały nr V/41/2011 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 stycznia 2011 r. - Wieloletnia Prognoza Finansowa
 Załącznik nr 2 do uchwały nr V/41/2011 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 stycznia 2011 r. - Objaśnienie do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
 Uchwała Nr V/42/11 Rady Miasta Kędzierzyn - Koźle z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kędzierzyn–Koźle na rok 2011
 Załącznik nr 1 do uchwały NrV/42/11 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 stycznia 2011r. - Plan dochodów budżetu miasta na rok 2011
 Załącznik nr 2 do uchwały Nr V/42/11 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 stycznia 2011r. - Plan wydatków budżetu miasta na rok 2011
 Załącznik nr 3 do uchwały Nr V/42/11 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 stycznia 2011r. - Plan przychodów i rozchodów na rok 2011
 Załącznik nr 4 do uchwały Nr V/42/11 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 stycznia 2011r. - Plan dochodów i wydatków dla zadań z zakresu administracji rządowej zleconych i powierzonych gminie na rok 2011
 Załącznik nr 5 do uchwały Nr V/42/11 Rady Miasta Kędzierzyn- Koźle z dnia 28 stycznia 2011r. - Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 roku
 Załącznik nr 6 do uchwały Nr V/42/11 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 stycznia 2011r. - Zestawienie planowanych kwot i zakresu dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2011 roku
 Załącznik nr 7 do uchwały Nr V/42/11 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 stycznia 2011r. - Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na rok 2011
 Załącznik nr 8 do uchwały nr V/42/11 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 stycznia 2011r. - Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2011
 Uchwała Nr V/43/11 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
 Uchwała Nr V/44/11 Rady Miasta Kędzierzyn– Koźle z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych na rok 2011


REJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: Wykaz uchwał Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle podjętych na sesji Nr V/11 w dniu 28 stycznia 2011 r. 
Utworzył: Marcin Muc 
Data utworzenia: 2011-02-03 00:00:00 
Przygotował: Halina Olkowska 
Odpowiedzialny: Maria Kowalska 
Ostatnio modyfikował: Marcin Muc 
Data modyfikacji: 2012-11-28 12:39:45 
Statystyki  »   Szczegóły  »