Zarządzenia Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle - styczeń 2011 - część II

REJESTR ZARZĄDZEŃ PREZYDENTA MIASTA
KĘDZIERZYN-KOŹLE

kadencja VI
lata 2010 - 2014

część  II

daty skrajne: 1 do 31 stycznia 2011 roku

 

l.p.

nr rejestru

data wydania

tytuł zarządzenia

-1-

-2-

-3-

-4-

1.

40/Or/2011

 5.I.2011r.

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle.

2.

41/GG/2011

 11.I.2011r.

w sprawie przysługującego organowi wykonawczemu gminy prawa pierwokupu w związku z zamierzeniem zbycia należących do (…)*: prawa użytkowania wieczystego działki nr 309/18 k.m.2 oraz udziałów w wysokości 1/40 części w prawie użytkowania wieczystego działki nr 309/12 k.m.2 i udziałów w wysokości 9/40 części w prawie użytkowania wieczystego działki nr 309/17 k.m.2, położonych w Kędzierzynie-Koźlu obręb Blachownia przy ul.(…)*, stanowiących własność Skarbu Państwa

3.

42/GG/2011

13.I.2011r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości obejmującego lokale użytkowe- garaże przeznaczone do zbycia w trybie bezprzetargowym, położone przy ulicy Wyzwolenia 25A, opracowany według wzorca nr Or. 0530-5/05

4.

43/Or/2011

13.I.2011r

w sprawie udzielenia Stanisławowi Łyczkowskiemu pełnomocnictwa do jednoosobowego składania oświadczeń woli w zakresie zarządu mieniem gminy Kędzierzyn-Koźle do 1.000 zł

5.

44/Or/2011

13.I.2011r

w sprawie udzielenia Zbigniewowi Romanowiczowi pełnomocnictwa do jednoosobowego składania oświadczeń woli w zakresie zarządu mieniem gminy Kędzierzyn-Koźle do 1.000 zł

6.

45/Or/2011

13.I.2011r

w sprawie udzielenia Mirosławowi Dąbrowskiemu pełnomocnictwa do jednoosobowego składania oświadczeń woli w zakresie zarządu mieniem gminy Kędzierzyn-Koźle do 1.000 zł

7.

46/Or/2011

13.I.2011r

w sprawie udzielenia Markowi Mazurkiewiczowi pełnomocnictwa do jednoosobowego składania oświadczeń woli w zakresie zarządu mieniem gminy Kędzierzyn-Koźle do 1.000 zł

8.

47/Or/2011

13.I.2011r

w sprawie udzielenia Małgorzacie Jagiełło pełnomocnictwa do jednoosobowego składania oświadczeń woli w zakresie zarządu mieniem gminy Kędzierzyn-Koźle do 1.000 zł

9.

48/Or/2011

13.I.2011r.

w sprawie udzielenia Maciejowi Barciowi pełnomocnictwa do jednoosobowego składania oświadczeń woli w zakresie zarządu mieniem gminy Kędzierzyn-Koźle do 1.000 zł

10.

49/Or/2011

13.I.2011r.

w sprawie udzielenia Jolancie Karpińskiej  pełnomocnictwa do jednoosobowego składania oświadczeń woli w zakresie zarządu mieniem gminy Kędzierzyn-Koźle do 1.000 zł

11.

50/Or/2011

13.I.2011r.

w sprawie udzielenia Januszowi Kaczmarczykowi pełnomocnictwa do jednoosobowego składania oświadczeń woli w zakresie zarządu mieniem gminy Kędzierzyn-Koźle do 1.000 zł

12.

51/Or/2011

13.I.2011r.

w sprawie udzielenia Janowi Kwiczakowi pełnomocnictwa do jednoosobowego składania oświadczeń woli w zakresie zarządu mieniem gminy Kędzierzyn-Koźle do 1.000 zł

13.

52/Or/2011

13.I.2011r.

w sprawie udzielenia Iwonie Szwedzie pełnomocnictwa do jednoosobowego składania oświadczeń woli w zakresie zarządu mieniem gminy Kędzierzyn-Koźle do 1.000 zł

14.

53/Or/2011

13.I.2011r.

w sprawie udzielenia Grzegorzowi Dysarz pełnomocnictwa do jednoosobowego składania oświadczeń woli w zakresie zarządu mieniem gminy Kędzierzyn-Koźle do 1.000 zł

15.

54/Or/2011

13.I.2011r.

w sprawie udzielenia Elżbiecie Fiołek pełnomocnictwa do jednoosobowego składania oświadczeń woli w zakresie zarządu mieniem gminy Kędzierzyn-Koźle do 1.000 zł

16.

55/Or/2011

13.I.2011r.

w sprawie udzielenia Beacie Pierzchlewicz pełnomocnictwa do jednoosobowego składania oświadczeń woli w zakresie zarządu mieniem gminy Kędzierzyn-Koźle do 1.000 zł

17.

56/Or/2011

13.I.2011r.

w sprawie udzielenia Arturowi Maruszczakowi pełnomocnictwa do jednoosobowego składania oświadczeń woli w zakresie zarządu mieniem gminy Kędzierzyn-Koźle do 1.000 zł

18.

57/Or/2011

13.I.2011r.

w sprawie udzielenia Andrzejowi Leja pełnomocnictwa do jednoosobowego składania oświadczeń woli w zakresie zarządu mieniem gminy Kędzierzyn-Koźle do 1.000 zł

19.

58/Or/2011

13.I.2011r.

w sprawie udzielenia Marii Kowalskiej pełnomocnictwa do jednoosobowego składania oświadczeń woli w zakresie zarządu mieniem gminy Kędzierzyn-Koźle do 1.000 zł

20.

59/Or/2011

13.I.2011r.

w sprawie udzielenia Mai Mrożek-Dobber pełnomocnictwa do jednoosobowego składania oświadczeń woli w zakresie zarządu mieniem gminy Kędzierzyn-Koźle do 1.000 zł

21.

60/Or/2011

13.I.2011r.

w sprawie udzielenia Agnieszce Zimny-Ilnickiej pełnomocnictwa do jednoosobowego składania oświadczeń woli w zakresie zarządu mieniem gminy Kędzierzyn-Koźle do 1.000 zł

22.

61/Or/2011

13.I.2011r.

w sprawie udzielenia Wojciechowi Niewiadomskiemu pełnomocnictwa do jednoosobowego składania oświadczeń woli w zakresie zarządu mieniem gminy Kędzierzyn-Koźle do 1.000 zł

23.

62/Or/2011

13.I.2011r.

udzielenia Wojciechowi Niewiadomskiemu pełnomocnictw do łącznego z Prezydentem Miasta lub Zastępcą Prezydenta Miasta bądź inną osobą umocowaną przez nich do składania oświadczeń woli w zakresie zarządu mieniem gminy Kędzierzyn-Koźle do kwoty 6.000 Euro

24.

63/Or/2011

13.I.2011r.

udzielenia Markowi Mazurkiewiczowi pełnomocnictw do łącznego z Prezydentem Miasta lub Zastępcą Prezydenta Miasta bądź inną osobą umocowaną przez nich do składania oświadczeń woli w zakresie zarządu mieniem gminy Kędzierzyn-Koźle do kwoty 6.000 Euro

25.

64/Or/2011

13.I.2011r.

udzielenia Małgorzacie Jagiełło pełnomocnictw do łącznego z Prezydentem Miasta lub Zastępcą Prezydenta Miasta bądź inną osobą umocowaną przez nich do składania oświadczeń woli w zakresie zarządu mieniem gminy Kędzierzyn-Koźle do kwoty 6.000 Euro

26.

65/Or/2011

13.I.2011r.

udzielenia Maciejowi Barć pełnomocnictw do łącznego z Prezydentem Miasta lub Zastępcą Prezydenta Miasta bądź inną osobą umocowaną przez nich do składania oświadczeń woli w zakresie zarządu mieniem gminy Kędzierzyn-Koźle do kwoty 6.000 Euro

27.

66/Or/2011

13.I.2011r.

udzielenia Jolancie Karpińskiej pełnomocnictw do łącznego z Prezydentem Miasta lub Zastępcą Prezydenta Miasta bądź inną osobą umocowaną przez nich do składania oświadczeń woli w zakresie zarządu mieniem gminy Kędzierzyn-Koźle do kwoty 6.000 Euro

28.

67/Or/2011

13.I.2011r.

udzielenia Januszowi Kaczmarczykowi pełnomocnictw do łącznego z Prezydentem Miasta lub Zastępcą Prezydenta Miasta bądź inną osobą umocowaną przez nich do składania oświadczeń woli w zakresie zarządu mieniem gminy Kędzierzyn-Koźle do kwoty 6.000 Euro

29

68/Or/2011

13.I.2011r.

udzielenia Janowi Kwiczakowi pełnomocnictw do łącznego z Prezydentem Miasta lub Zastępcą Prezydenta Miasta bądź inną osobą umocowaną przez nich do składania oświadczeń woli w zakresie zarządu mieniem gminy Kędzierzyn-Koźle do kwoty 6.000 Euro

30.

69/Or/2011

13.I.2011r.

udzielenia Iwonie Szwedzie pełnomocnictw do łącznego z Prezydentem Miasta lub Zastępcą Prezydenta Miasta bądź inną osobą umocowaną przez nich do składania oświadczeń woli w zakresie zarządu mieniem gminy Kędzierzyn-Koźle do kwoty 6.000 Euro

31.

70/Or/2011

13.I.2011r.

udzielenia Grzegorzowi Dysarz pełnomocnictw do łącznego z Prezydentem Miasta lub Zastępcą Prezydenta Miasta bądź inną osobą umocowaną przez nich do składania oświadczeń woli w zakresie zarządu mieniem gminy Kędzierzyn-Koźle do kwoty 6.000 Euro

32.

71/Or/2011

13.I.2011r.

udzielenia Elżbiecie Fiołek pełnomocnictw do łącznego z Prezydentem Miasta lub Zastępcą Prezydenta Miasta bądź inną osobą umocowaną przez nich do składania oświadczeń woli w zakresie zarządu mieniem gminy Kędzierzyn-Koźle do kwoty 6.000 Euro

33.

72/Or/2011

13.I.2011r.

udzielenia Beacie Pierzchlewicz  pełnomocnictw do łącznego z Prezydentem Miasta lub Zastępcą Prezydenta Miasta bądź inną osobą umocowaną przez nich do składania oświadczeń woli w zakresie zarządu mieniem gminy Kędzierzyn-Koźle do kwoty 6.000 Euro

34.

73/Or/2011

13.I.2011r.

udzielenia Arturowi Maruszczakowi  pełnomocnictw do łącznego z Prezydentem Miasta lub Zastępcą Prezydenta Miasta bądź inną osobą umocowaną przez nich do składania oświadczeń woli w zakresie zarządu mieniem gminy Kędzierzyn-Koźle do kwoty 6.000 Euro

35.

74/Or/2011

13.I.2011r.

udzielenia Andrzejowi Lei pełnomocnictw do łącznego z Prezydentem Miasta lub Zastępcą Prezydenta Miasta bądź inną osobą umocowaną przez nich do składania oświadczeń woli w zakresie zarządu mieniem gminy Kędzierzyn-Koźle do kwoty 6.000 Euro

36.

75/Or/2011

13.I.2011r.

udzielenia Marii Kowalskiej pełnomocnictw do łącznego z Prezydentem Miasta lub Zastępcą Prezydenta Miasta bądź inną osobą umocowaną przez nich do składania oświadczeń woli w zakresie zarządu mieniem gminy Kędzierzyn-Koźle do kwoty 6.000 Euro

37.

76/Or/2011

13.I.2011r.

udzielenia Zbigniew Romanowicz pełnomocnictw do łącznego z Prezydentem Miasta lub Zastępcą Prezydenta Miasta bądź inną osobą umocowaną przez nich do składania oświadczeń woli w zakresie zarządu mieniem gminy Kędzierzyn-Koźle do kwoty 6.000 Euro

38.

77/Or/2011

13.I.2011r.

Udzielenia Mirosławowi Dąbrowskiemu pełnomocnictw do łącznego z Prezydentem Miasta lub Zastępcą Prezydenta Miasta bądź inną osobą umocowaną przez nich do składania oświadczeń woli w zakresie zarządu mieniem gminy Kędzierzyn-Koźle do kwoty 6.000 Euro

39.

78/Or/2011

13.I.2011r.

udzielenia Stanisławowi Łyczkowskiemu   pełnomocnictw do łącznego z Prezydentem Miasta lub Zastępcą Prezydenta Miasta bądź inną osobą umocowaną przez nich do składania oświadczeń woli w zakresie zarządu mieniem gminy Kędzierzyn-Koźle do kwoty 6.000 Euro

40.

79/Fn/2011

27.I.2011r.

w sprawie  wprowadzenia zakładowego planu kont dla Budżetu Gminy Kędzierzyn-Koźle i jednostki Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle
[załącznik 1] [załącznik 2]

41.

80/Fn/2011

27.I.2011r.

w sprawie ustalenia szczególnych zasad rachunkowości  w Urzędzie Miasta  Kędzierzyn-Koźle

42.

81/GG/2011

27.I.2011r.

w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do zbycia w trybie  bezprzetargowym, położonego budynku przy Placu Wolności 4/II

43.

82/OW/2011

27.I.2011r.

w sprawie wysokości opłat  za pobyt dziecka w żłobku w 2011 roku

44.

83/Or/2011

27.I.2011r.

w sprawie udzielenia dyrektorowi Miejskiego Zakładu Cmentarnego w Kędzierzynie – Koźlu – Piotrowi Pabiszowi, pełnomocnictwa do jednoosobowego składania oświadczeń woli w imieniu Gminy w zakresie zarządu mieniem Gminy

45.

84/GG/2011

27.I.2011r.

w sprawie wyrażenia zgody na podział działki nr 1783/8 stanowiącej własność gminy Kędzierzyn-Koźle, położonej w obrębie Koźle przy ul. Bolesława Chrobrego, zgodnie z załączoną koncepcją podziału, opracowany zgodnie z wzorcem Or. 0530-1/05.

46.

85/GG/2011

27.I.2011r.

w sprawie ustalenia ceny do II przetargu dla nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Kędzierzynie – Koźlu obrębie ewidencyjnym Cisowa przy ulicy Urszuli.

47.

86/GG/2011

27.I.2011r.

w sprawie ustalenia ceny do II przetargu dla nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Kędzierzynie – Koźlu obrębie ewidencyjnym Kłodnica przy ulicy Portowej.

48.

87/GG/2011

27.I.2011r.

w sprawie ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, a położonych w budynkach przy ul: Tuwima 6, 6A, 14, 16, Wyzwolenia 28, 30, 32, 34, 36, 38, Reymonta  4, Norwida 4A,B, opracowany zgodnie z wzorcem Or. 0530-9/05
[załącznik]

49.

88/GG/2011

27.I.2011r.

w sprawie ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu 27 lokali mieszkalnych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców, a położonych w budynkach przy ul.: Koszykowej 5A,B;9A,B; 11 Listopada 1A-J; Gagarina 2A-F; Damrota 21A-C; 32D-I; Grabskiego 17; Sobieskiego 22A,B; Wąskiej 2A,B; Lompy 1A-E; 3A-C; pl. Wolności 4,5; 1 Maja 1A-D; 2A-C; Słonecznej 2A,B; Planetorza 1; Targowej 7,9,11; 23,25,27; Orzeszkowej 1,3,5,7,9,11,13; 2,4,6,8,10; Kościuszki 44,46,48; Wieniawskiego 2A-C; 3A-C; Grunwaldzkiej 46,46A, opracowany zgodnie z wzorcem Or. 0530-9/05
[załącznik]

50.

89/PMS/2011

27.I.2011r.

w sprawie zatwierdzenia wykazu lokali mieszkalnych wynajmowanych na czas nieokreślony, lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kędzierzyn-Koźle administrowanych przez Miejski Zarząd Budynków Komunalnych, wg stanu na dzień 31 grudnia 2010r.

51.

90/Or/2011

31.I.2011r.

w sprawie cofnięcia udzielonego Panu Bohdanowi Cieślikowi, dyrektorowi Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych w Kędzierzynie-Koźlu, zarządzeniem nr 1721/Or/05 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 lipca 2005 r. pełnomocnictwa do jednoosobowego składania oświadczeń woli w zakresie zarządu mieniem gminy Kędzierzyn-Koźle, w części obejmującej umocowanie do zawierania, zmiany i rozwiązywania umów najmu, dzierżawy i użyczenia nieruchomości zabudowanych budynkami lub budowlami, komunalnych lokali mieszkalnych i użytkowych oraz urządzeń handlowych.

Treść zarządzeń „w sprawie przysługującego organowi wykonawczemu gminy prawa pierwokupu…” zawiera dane podlegające ochronie ze względu na prywatność wymienionych w zarządzeniu osób fizycznych posiadających status właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości. Dane podlegające ochronie są wyłączone z obowiązku publikacji zgodnie z art. 8 ust. 5 w związku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.). Wyłączeń oznaczonych (…)* dokonał Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle.REJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: Zarządzenia Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle - styczeń 2011 - część II 
Utworzył: Marcin Muc 
Data utworzenia: 2011-02-16 00:00:00 
Przygotował: Katarzyna Dysarz 
Odpowiedzialny: Zbigniew Romanowicz 
Ostatnio modyfikował: Marcin Muc 
Data modyfikacji: 2014-04-14 15:26:59 
Statystyki  »   Szczegóły  »