Wykaz uchwał Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle podjętych na sesji Nr VIII/11 w dniu 28 kwietnia 2011 r.
 Uchwała Nr VIII/97/11 w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, grzebowiska i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
 Uchwała Nr VIII/98/11 w sprawie opłat za świadczenie usług wykraczających poza realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Kędzierzyn-Koźle
 Uchwała Nr VIII/99/11 w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu
 Uchwała Nr VIII/100/11 zmieniająca uchwałę Nr XLVII/626/06 z dnia 25 kwietnia 2006r. w sprawie założenia Publicznego Gimnazjum Nr 9 w Kędzierzynie-Koźlu
 Uchwała Nr VIII/101/11 w sprawie założenia Publicznego Gimnazjum Nr 6 w Kędzierzynie-Koźlu
 Uchwała Nr VIII/102/11 zmieniająca Uchwałę Nr LX/650/10 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 1 września 2010 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Kędzierzyn-Koźle
 Uchwała Nr VIII/103/11 zmieniająca uchwałę Nr LI/691/06 z dnia 28 września 2006r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Miejskich Nr 4 w Kędzierzynie-Koźlu
 Uchwała Nr VIII/104/11 w sprawie podjęcia współpracy w utworzeniu hospicjum świadczącego opiekę paliatywną nad mieszkańcami Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego
 Uchwała Nr VIII/105/11 w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2011.
 Uchwała Nr VIII/106/11 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
 Załącznik nr 1 do uchwały Nr VIII/106/11 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
 Załącznik nr 2 do uchwały Nr VIII/106/11 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej


REJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: Wykaz uchwał Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle podjętych na sesji Nr VIII/11 w dniu 28 kwietnia 2011 r. 
Utworzył: Marcin Muc 
Data utworzenia: 2011-05-06 00:00:00 
Przygotował: Halina Olkowska 
Odpowiedzialny: Maria Kowalska 
Ostatnio modyfikował: Marcin Muc 
Data modyfikacji: 2011-05-06 
Statystyki  »   Szczegóły  »