Wykaz uchwał Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle podjętych na sesji XIV/11 w dniu 25 października 2011 r.
 Uchwała Nr XIV/181/11 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Kędzierzyn-Koźle prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej, w zamian za wygaśnięcie zobowiązań podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości
 Uchwała Nr XIV/182/11 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie przez Gminę Kędzierzyn-Koźle od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Mickiewicza 12/1 na rzecz jego najemców
 Uchwała Nr XIV/183/11 w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Kędzierzyn-Koźle do Społecznej Rady SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu
 Uchwała Nr XIV/184/11 w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2011
 Uchwała Nr XIV/185/11 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
 Załącznik nr 1 do uchwały Nr XIV/185/11 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
 Załącznik nr 2 do uchwały Nr XIV/185/11 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
 Uchwała Nr XIV/186/11 - (…)* - treść uchwały zawiera dane podlegające ochronie ze względu na prywatność wymienionych w uchwale osób fizycznych posiadających status skarżącego, reprezentanta skarżącego lub innych podmiotów. Dane podlegające ochronie są wyłączone z obowiązku publikacji zgodnie z art. 8 ust. 5 w związku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.).Wyłączeń oznaczonych (…)* dokonał Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle.
 Uchwała Nr XIV/187/11 - (…)* - treść uchwały zawiera dane podlegające ochronie ze względu na prywatność wymienionych w uchwale osób fizycznych posiadających status skarżącego, reprezentanta skarżącego lub innych podmiotów. Dane podlegające ochronie są wyłączone z obowiązku publikacji zgodnie z art. 8 ust. 5 w związku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.).Wyłączeń oznaczonych (…)* dokonał Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle.
 Uchwała Nr XIV/188/11 - (…)* - treść uchwały zawiera dane podlegające ochronie ze względu na prywatność wymienionych w uchwale osób fizycznych posiadających status skarżącego, reprezentanta skarżącego lub innych podmiotów. Dane podlegające ochronie są wyłączone z obowiązku publikacji zgodnie z art. 8 ust. 5 w związku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.).Wyłączeń oznaczonych (…)* dokonał Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle.
 Uchwała Nr XIV/189/11 - (…)* - treść uchwały zawiera dane podlegające ochronie ze względu na prywatność wymienionych w uchwale osób fizycznych posiadających status skarżącego, reprezentanta skarżącego lub innych podmiotów. Dane podlegające ochronie są wyłączone z obowiązku publikacji zgodnie z art. 8 ust. 5 w związku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.).Wyłączeń oznaczonych (…)* dokonał Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle.


REJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: Wykaz uchwał Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle podjętych na sesji XIV/11 w dniu 25 października 2011 r. 
Utworzył: Marcin Muc 
Data utworzenia: 2011-11-03 12:50:06 
Przygotował: Halina Olkowska 
Odpowiedzialny: Magdalena Małek 
Ostatnio modyfikował: Marcin Muc 
Data modyfikacji: 2012-11-28 12:57:01 
Statystyki  »   Szczegóły  »