Polityka mieszkaniowa, sprawy socjalne, zdrowie
 

Sprawozdania za rok 2015

 • Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych więcej »
 • Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Ochrony Zdrowia więcej »
 

Sprawozdania za rok 2014

 

Sprawozdania za rok 2013

 

Sprawozdania za rok 2012

 • Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Ochrony Zdrowia więcej »
 • Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych więcej »
  [załącznik finansowy]
 

Sprawozdania za rok 2011

 • Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych więcej »
  [załącznik finansowy]
 • Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Ochrony Zdrowia więcej »
 

Sprawozdania za rok 2010

 

Sprawozdania za rok 2009

 • Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych więcej »
 • Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Ochrony Zdrowia więcej »
 • Sprawozdanie z wypłat dodatków mieszkaniowych więcej »
 • Sprawozdanie z Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kędzierzyn-Koźle na lata 2009-2013 więcej »
 • Sprawozdanie z Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kędzierzyn-Koźle więcej »
 • Sprawozdanie z wypłat zwaloryzowanej kaucji mieszkaniowej więcej »

Sprawozdania za rok 2008

 • Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych więcej »
 • Finansowe sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych więcej »
 • Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Ochrony Zdrowia więcej »
 • Finansowe sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Ochrony Zdrowia więcej » 
 • Sprawozdanie z wypłat dodatków mieszkaniowych więcej »
 • Sprawozdanie z Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kędzierzyn-Koźle więcej »
 • Sprawozdanie z wypłat zwaloryzowanej kaucji mieszkaniowej więcej »

Sprawozdania za rok 2007

 • Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych więcej »
 • Sprawozdanie z realizacji zadań objętych Gminnym Programem ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowia oraz opieki pielęgnacyjnej i opieki rehabilitacyjnej więcej »
 • Sprawozdanie z wypłat dodatków mieszkaniowych więcej »
 • Sprawozdanie dot. gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kędzierzyn-Koźle więcej »
 • Sprawozdanie z wypłat zwaloryzowanej kaucji mieszkaniowej więcej »

Sprawozdania za rok 2006

 • Informacja dot. gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kędzierzyn-Koźle za 2006r. więcej »
 • Informacja dotycząca środków przeznaczonych na wypłatę dodatków mieszkaniowych w latach 2002 - 2006 więcej »
 • Kaucje mieszkaniowe więcej »
 • Rozporzadzenie w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania więcej »
 • Informacja z wykonania zadań przyjętych w budżecie za rok 2006 z tytułu wypłaty zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych więcej »
 • Sprawozdanie za 2006 rok. z realizacji zadań objętych Gminnym Programem ochrony zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowia oraz opieki pielęgnacyjnej i opieki rehabilitacyjnej na 2006 rok więcej »
 • Sprawozdanie dot. gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kędzierzyn-Koźle za 2006r więcej »
 • Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywani Problemów Alkoholowych i Narkotykowych
  w 2006 roku więcej »
 • Wypłata dodatków mieszkaniowych w 2006r więcej »


REJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: Polityka mieszkaniowa, sprawy socjalne, zdrowie 
Utworzył: Stanisław Kruk 
Data utworzenia: 2003-08-28 00:00:00 
Przygotował: Administrator systemu 
Odpowiedzialny: Administrator systemu 
Ostatnio modyfikował: Rafał Kroker 
Data modyfikacji: 2016-05-10 14:04:59 
Statystyki  »   Szczegóły  »