Zarządzenia Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle - Grudzień 2011 - część XIII

                       
REJESTR ZARZĄDZEŃ PREZYDENTA MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE

kadencja VI
lata 2010 – 2014

część  XIII
daty skrajne: 1 do 31 grudnia 2011 roku

 

lp.

Nr rejestru

Data wydania

Tytuł zarządzenia

1.

557/GNP/2011

1 grudnia 2011 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Kędzierzynie – Koźlu w obrębie ewidencyjnym Kędzierzyn przy ulicy Powstańców oraz ustalenia ceny do I przetargu, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego te nieruchomości

2.

558/GNP/2011

1 grudnia 2011 r.

w sprawie ustanowienia służebności drogowej na działce nr 540/23, położonej w Kędzierzynie – Koźlu, obręb Kędzierzyn, mapa 3, stanowiącej własność Gminy Kędzierzyn-Koźle

3.

559/GNP/2011

1 grudnia 2011 r.

w sprawie wyrażenia zgody na podział działki nr 1728/12 k.m.8, stanowiącej własność Gminy Kędzierzyn-Koźle, położonej w Kędzierzynie-Koźlu w obrębie Koźle przy ul. Mikołaja z Koźla

4.

560/GNP/2011

1 grudnia 2011 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do zbycia w trybie bezprzetargowym, położonego w budynku przy ul. Kozielskiej 4

5.

561/GNP/2011

1 grudnia 2011 r.

w sprawie uchylenia zarządzenia Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle Nr 314/GNP/2011  z dnia 21 lipca 2011 r.

6.

562/PMS/2011

1 grudnia 2011 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Uchwały Rady Miasta Kędzierzyn – Koźle w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia na rok 2012
562_PMS_formularz.pdf
562_PMS_Program_Ochrony_Zdrowia_na_rok 2012.pdf
562_PMS_zał informacja.pdf

7.

563/Fn/2011

5 grudnia 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2011

8.

564/Fn/2011

5 grudnia 2011r.          

w sprawie zmian w planach finansowych budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2011,  w planach finansowych  zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2011 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa
[załącznik]

9.

565/Fn/2011

6 grudnia 2011 r.

w sprawie zmian w planach finansowych budżetu miasta Kędzierzyn- Koźle na rok 2011

10.

566/GNP/2011

8 grudnia 2011 r.

w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia niezabudowanej części działki nr 271/12 położonej w obrębie Blachownia, ustalenia stawki czynszu dzierżawnego, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości
[załącznik]

11.

567/GNP/2011

8 grudnia 2011 r.

w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty ceny nabycia lokalu użytkowego – garażu -  położonego przy ul. Grzegorza Piramowicza 18 – Władysława Planetorza 3

12.

568/GNP/2011

8 grudnia 2011 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości obejmującego lokale użytkowe – garaże -  przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, położone przy ulicach: Bolesława Chrobrego –  Zygmunta Krasińskiego – na działkach nr 1715/3 i 1715/4
[załącznik]

13.

569/GNP/2011

8 grudnia 2011 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości obejmującego lokale użytkowe – garaże -  przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, położone przy ulicach: Głubczyckiej (dz. 2268/15), Grunwaldzkiej (dz. 1487/11 i 1487/17) i w kompleksie przy  ul. Gliwickiej (garaż nr 64)
[załącznik]

14.

570/GNP/2011

8 grudnia 2011 r.

w sprawie ustalenia ceny do II przetargu dla lokalu użytkowego – garażu nr 72 – położonego w kompleksie garaży przy ul. Gliwickiej

15.

571/GNP/2011

8 grudnia 2011 r.

w sprawie ustalenia ceny do II przetargu dla lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Sławięcickiej 98/5

16.

572/GNP/2011

8 grudnia 2011

w sprawie ustalenia ceny do IV przetargu dla lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Pionierów 2D/9

17.

573/GNP/2011

8 grudnia 2011 r.

w sprawie ustalenia ceny do V przetargu dla nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Kędzierzynie – Koźlu obrębie ewidencyjnym Azoty przy ulicy Ludwika Waryńskiego

18.

574/GNP/2011

8 grudnia 2011 r.

w sprawie ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości    przeznaczonych do sprzedaży w  trybie bezprzetargowym, a położonych w budynkach  przy ul: 1 Maja 1A,B,C,D, 14A,B,C, Jurija Gagarina 4A,B,C,D,E,F, 8A,B,C,D,E,F, 10A,B,C, Konstantego Damrota 32A,B,C, Harcerskiej 1, 12A,B,C,D,E,F, Kozielskiej 51,53,55, Piotra Skargi 28,30, 32,34, 36,38, Bolesława Chrobrego 3, Al. Jana Pawła II 10, Jana Matejki 26,28, 27, Zygmunta Krasińskiego 26,28
[załącznik]

19.

575/GNP/2011

8 grudnia 2011 r.

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 464/GNP/2011 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle  z dnia 06 października 2011 r. w sprawie ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży  w trybie bezprzetargowym,             a położonej w budynkach przy ul. : 1 Maja 4A,B,C,D, Konstantego Damrota 19A,B,C, Skarbowej 14, Władysława Planetorza 9-Złotniczej 7, Piastowskiej 9, 17, 61A,B,C,D,E,F, Mieszka I6A,B,C,D,E,F,G,H,I, Pionierów 2A,B,C,D,E, Targowej 1,3,5, 7,9,11, 13,15, Anny 3,3A, Karola Szymanowskiego 51A,B,C, Fryderyka Chopina 15,17,19, Jana Sobieskiego 22A,B, Mikołaja Reja 10,12, Koszykowej 17A,B,C, Kozielskiej 37,39, Grzegorza Piramowicza 1,  Jana Dzierżonia 5, Jurija Gagarina 4A,B,C,D,E,F, Plac Wolności 4,5, Racławickiej 2,4, Aleksandra Głowackiego 12,12A,14

20.

576/GNP/2011

8 grudnia 2011 r.

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 255/GNP/2011 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle  z dnia 09 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży  w  trybie bezprzetargowym, a położonej      w  budynkach  przy  ul. : Żwirki i Wigury  1,3,5,7,9,11,  2,4,6,8,10, Grunwaldzkiej 31,33, Lompy 1A,B,C,D,E, 6A,B,C,  11  Listopada  14A,B,C,D,E,  Lwowskiej  5,  Plebiscytowej 5 A,B,C,  7,  Matejki 2, 30,  Moniuszki 18,20,  1 Maja  1A,B,C,D,  4A,B,C,D,  10A,B,C,D, 18A,B,C,D,  Szymanowskiego  49 A,B, 53A,B,C,  Koszykowej  21 A,B,C,  Grabskiego 19, Ligonia  1,3,5,   23,25,   Piastowskiej  63 A,B,C,D,   Archimedesa  2 A,B,  Arki Bożka 5,7, Elsnara 2,4,6,8,10,12, Mickiewicza 2,4,6,8,10,12,14, Piastowskiej 41,41A,B,43-Chrobrego
4, Reymonta 11, Orzeszkowej 1,3,5,7,9,11,13, Piastowskiej 8-Żeromskiego 9, Anny 4, Al. Jana Pawła II 9, Gagarina 10A,B,C, Powstańców 29

21.

577/GNP/2011

8 grudnia 2011 r.

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 274/GNP/2011 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle  z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym,  a  położonych w budynkach przy ul: Piastowskiej 2, 9, 61A,B,C,D,E,F, 63A,B,C,D, Powstańców 28,30, Grunwaldzkiej 43, Matejki 26,28, Wieniawskiego 3A,B,C, Ligonia 7,9, 24,26,28,30,30,32,  Orzeszkowej 1,3,5,7,9,11,13,  15,17,19,  21,23,25, Koszykowej 3A,B, Targowej 7,9,11, Stolarskiej 1A,B,C, Limanowskiego 3, Głównej 10, Planetorza 9- Złotnicza 7, Chrobrego 23, Konopnickiej 3,3A, Lompy 1A,B,C,D,E, Mieszka I 6 A,B,C,D,E,F,G,H,I, Pięknej 17A,B, 1 Maja 4A,B,C,D, 16A,B,C,D, Gagarina 10A,B,C

22.

578/GNP/2011

8 grudnia 2011 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, ustalenia ceny do I przetargu, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości – lokali mieszkalnych, położonych w budynkach przy ulicach: Józefa Elsnera 9,11,13, Jordanowskiej 4B, Juliusza Ligonia 36, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu
[załącznik]

23.

579/PMS/2011

8 grudnia 2011 r.

w sprawie zatwierdzenia tekstu ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji niżej wymienionych zadań publicznych Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie prowadzenia świetlic socjoterapeutycznych, klubu młodzieżowego, punktu konsultacyjnego dla osób z rodzin z problemem alkoholowym, współuzależnionych i ofiar przemocy w rodzinie oraz punktu konsultacyjnego dla osób dotkniętych problemem narkotykowym objętych projektem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych na rok 2012
[ogłoszenie]

24.

580/GNP/2011

8 grudnia 2011 r.

w sprawie wyrażenia zgody na podział działki nr 323 k.m.2, stanowiącej własność Gminy Kędzierzyn-Koźle, położonej w Kędzierzynie-Koźlu w obrębie Lenartowice w rejonie ul. Heleny Modrzejewskiej, zgodnie z załączoną do niniejszego zarządzenia koncepcją podziału terenu

25.

581/PMS/2011

9 grudnia 2011r.

w sprawie  ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań Gminy Kędzierzyn-Koźle objętych projektem Programu Ochrony Zdrowia na rok 2012

26.

582/PMS/2011

9 grudnia 2011 r.

w sprawie zatwierdzenia tekstu ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie wsparcia edukacji i terapii osób z autyzmem – Trening umiejętności społecznych

27.

583/KZ/2011

9 grudnia 2011 r.

w sprawie powołania Zespołu ds. Kontroli Zarządczej, określenia jego zadań oraz trybu pracy

28.

584/Or/2011

9 grudnia 2011 roku

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Aleksandrze Felsztyńskiej -  kierownika Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle do jednoosobowego składania oświadczeń woli w zakresie zarządu mieniem gminy Kędzierzyn-Koźle do kwoty 1.000 zł. netto

29.

585/Or/2011

9 grudnia 2011 roku

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Aleksandrze Felsztyńskiej - kierownikowi Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle do składania oświadczeń woli w zakresie zarządu mieniem gminy Kędzierzyn-Koźle łącznie z  Prezydentem Miasta Kędzierzyn-Koźle lub inną osobą umocowaną przez Prezydenta Miasta do takich czynności prawnych

30.

586/Fn/2011

9 grudnia 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2011

31.

587/Fn/2011

9 grudnia 2011r.                       

 w sprawie zmian w planach finansowych budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2011,  w planach finansowych  zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2011 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa
[załącznik]

32.

588/Or/2011

13 grudnia 2011 r.

zmieniające zarządzenie nr 552/Or/2011 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie powołania komisji wyborczych
w wyborach do Młodzieżowej Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle zarządzonych na dzień 14 grudnia 2011 r.

33.

589/ZP/2011

15 grudnia 2011 r.

w sprawie powierzenia pracownikom Wydziału Zamówień Publicznych czynności zastrzeżonych dla Kierownika Zamawiającego w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej przekraczającej 14 000 euro, lecz
nie przekraczającej 193 000 euro

34.

590/DG/2011

15 grudnia 2011 r.

w sprawie powołania zespołu do spraw planu transportowego dla miasta Kędzierzyn-Koźle

35.

591/Or/2011

15 grudnia 2011 r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko dyrektora Żłobka Nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu
[załącznik nr 1]
[załącznik nr 2]

36.

592/Fn/2011

19 grudnia 2011 r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji niektórych składników majątkowych Urzędu

37.

593/Fn/2011

20 grudnia 2011r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2011

38.

594/Fn/2011

20 grudnia 2011r.            

w sprawie zmian w planach finansowych budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2011,  w planach finansowych  zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2011 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa
[załącznik]

39.

595/Or/2011

23 grudnia 2011 r.

w sprawie ogłoszenia zbiorczych wyników wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle zarządzonych na dzień 14 grudnia 2011 r.

40.

596/PMKS/2011

23 grudnia 2011 r.

z dnia w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Kędzierzyn-Koźle z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2012 r.
[załącznik]

41.

597/Fn/2011

23 grudnia 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2011

42.

598/Fn/2011

23 grudnia
2011r.                       

sprawie zmian w planach finansowych budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2011,  w planach finansowych  zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2011 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa.
[załącznik]

43.

599/KZ/2011  

23 grudnia 2011 r.

w sprawie ustalenia zasad kontroli zarządczej w gminnych jednostkach organizacyjnych oraz zobowiązania kierowników tych jednostek do ich stosowania
599_KZ_zał nr 1 do zasad kontroli.pdf
599_KZ_zał nr 1do zarządzenia.pdf
599_KZ_zał nr 2 do zarządzenia.pdf
599_KZ_zał nr 2 do zasad kontroli.pdf

44.

600/PMKS/11

23 grudnia 2011 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Kędzierzyn-Koźle z zakresu kultury i sztuki w 2012 roku pn. „Ochrona i popularyzowanie tradycji i dziedzictwa kulturowego Ziemi Kozielskiej w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.”
[załącznik]

45.

601/GNP/2011

29 grudnia 2011 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości obejmującego lokale użytkowe - garaże - przeznaczone do zbycia w trybie bezprzetargowym, położone przy ulicy Wyzwolenia 25A
[wykaz]

46.

602/GNP/2011

29 grudnia 2011 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, ustalenia ceny do I przetargu, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości - lokalu użytkowego - garażu nr 4 - położonego przy ul. Wyzwolenia 25A przeznaczonego do zbycia w drodze przetargu
[wykaz]

47.

603/GNP/2011

29 grudnia 2011 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Kędzierzynie-Koźlu w obrębie ewidencyjnym Kędzierzyn przy ulicy Gliwickiej oraz ustalenia ceny do I przetargu, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu

48.

604/GNP/2011

29 grudnia 2011 r.

w sprawie ustalenia ceny do III przetargu dla nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Kędzierzynie - Koźlu obrębie ewidencyjnym Kłodnica przy ulicy Portowej

49.

605/GNP/2011

29 grudnia 2011 r.

w sprawie ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, a położonych w budynkach przy ul.: Wł. Reymonta 5, Wyzwolenia 2, Zwycięstwa 12,14

50.

606/GNP/2011

29 grudnia 2011 r.

w sprawie ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości    przeznaczonych do sprzedaży w  trybie bezprzetargowym, a położonych w budynkach  przy ul: Targowej 1,3,5, 7,9,11, 17,19,21, Fryderyka Chopina 15,17,19, Marii Konopnickiej 3,3A, Plac Wolności 4,5, Tadeusza Kościuszki 23,25,27, Mieszka I 6A,B,C,D,E,F,G,H,I, 1 Maja 6A,B,C, 13A,B,C,D, 18A,B,C,D, Plebiscytowej 2A,B,C,D, 4A,B,C,D, 11 Listopada 12A,B,C,D,E, Jana Matejki 38, 40, Harcerskiej 12A,B,C,D,E,F, Piotra Skargi 54, Jurija Gagarina 2A,B,C,D,E,F, 4A,B,C,D,E,F, Józefa Lompy 7A,B,C, Piastowskiej 41,41A,B,43-Bolesława Chrobrego 4, Juliana Tuwima 13,15

51.

607/GNP/2011

29 grudnia 2011 r.

w sprawie ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, położonej w budynku przy ul.: Jana Sobieskiego 7,9

52.

608/GNP/2011

29 grudnia 2011 r.

w sprawie ustalenia ceny do II przetargu dla nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Kędzierzynie - Koźlu obrębie ewidencyjnym Cisowa

53.

609/GNP/2011

29 grudnia 2011 r.

w sprawie ustalenia ceny do II przetargu dla nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Kędzierzynie-Koźlu obrębie ewidencyjnym Koźle w rejonie ulicy Mjr Henryka Sucharskiego

54.

610/GNP/2011

29 grudnia 2011 r.

w sprawie przysługującego organowi wykonawczemu gminy prawa pierwokupu w związku z zamierzeniem zbycia działki nr 1155/3 położonej w Kędzierzynie-Koźlu obręb Kłodnica przy ul.(…)* należącej do (…)*.

55.

611/PMS/2011

29 grudnia 2011 r.

w sprawie ustalenia stawek bazowych czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej dla lokalu mieszkalnego wynajmowanego na czas nieoznaczony, lokalu służbowego i lokalu socjalnego obowiązujących w 2012 r.

56.

612/PMS/2011

29 grudnia 2011 r.

w sprawie powołania Komisji do rozstrzygnięcia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kędzierzyn – Koźle objętych projektem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych oraz zadań z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w roku 2012

57.

613/ AW/2011

29 grudnia 2011 r.

w sprawie określenia zasad prowadzenia audytu wewnętrznego w Gminie Kędzierzyn-Koźle

58.

614/Or/2011

29 grudnia 2011 r.

w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle
[załącznik]

59.

615/Fn/2011

29 grudnia 2011r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2011

60.

616/Fn/2011

29 grudnia 2011r.                        

w sprawie zmian w planach finansowych budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2011

61.

617/Fn/2011

30 grudnia 2011r.                       

w sprawie zmian w planach finansowych budżetu miasta Kędzierzyn- Koźle na rok 2011

Treść zarządzeń „w sprawie przysługującego organowi wykonawczemu gminy prawa pierwokupu…” zawiera dane podlegające ochronie ze względu na prywatność wymienionych w zarządzeniu osób fizycznych posiadających status właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości. Dane podlegające ochronie są wyłączone z obowiązku publikacji zgodnie z art. 8 ust. 5 w związku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.). Wyłączeń oznaczonych (…)* dokonał Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle.REJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: Zarządzenia Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle - Grudzień 2011 - część XIII 
Utworzył: Marcin Muc 
Data utworzenia: 2012-01-10 09:17:41 
Przygotował: Małgorzata Matykiewicz 
Odpowiedzialny: Zbigniew Romanowicz 
Ostatnio modyfikował: Marcin Muc 
Data modyfikacji: 2014-04-14 15:31:15 
Statystyki  »   Szczegóły  »