Wykaz uchwał Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle podjętych na sesji Nr XIX/12 w dniach 27 i 28 lutego 2012 r.

uchwały z dnia 27 lutego 2012 roku:

 Uchwała Nr XIX/234/12 w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej nr 20 w Kędzierzynie-Koźlu w Filię Publicznej Szkoły Podstawowej nr 12 w Kędzierzynie-Koźlu
 Uchwała Nr XIX/235/12 w sprawie zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 13 w Kędzierzynie-Koźlu
 Uchwała Nr XIX/236/12 w sprawie zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 14 w Kędzierzynie-Koźlu

uchwały z dnia 28 lutego 2012 roku:

 Uchwała Nr XIX/237/12 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Oświaty Miasta Kędzierzyn-Koźle na lata 2011 – 2015
 Uchwała Nr XIX/238/12 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kędzierzyn-Koźle na lata 2011-2015
 Uchwała Nr XIX/239/12 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wykazu komunalnych mieszkań służbowych wydzielonych w zasobie mieszkaniowym gminy z przeznaczeniem do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy
 Uchwała Nr XIX/240/12 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kędzierzyn-Koźle dla terenu leżącego w południowo - zachodniej części osiedla Cisowa przy ul. Jana Brzechwy
 Załącznik do uchwały Nr XIX/240/12 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kędzierzyn-Koźle dla terenu leżącego w południowo - zachodniej części osiedla Cisowa przy ul. Jana Brzechwy
 Uchwała Nr XIX/241/12 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kędzierzyn-Koźle dla obszaru ograniczonego ulicami: Stanisława Wyspiańskiego, Karola Szymanowskiego, Grzybową i Marcina Helwiga
 Załącznik do uchwały Nr XIX/241/12 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kędzierzyn-Koźle dla obszaru ograniczonego ulicami: Stanisława Wyspiańskiego, Karola Szymanowskiego, Grzybową i Marcina Helwiga
 Uchwała Nr XIX/242/12 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kędzierzyn-Koźle dla obszaru w rejonie ul. Kłodnickiej
 Załącznik do uchwały Nr XIX/242/12 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kędzierzyn-Koźle dla obszaru w rejonie ul. Kłodnickiej
 Uchwała Nr XIX/243/12 w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2012
 Uchwała Nr XIX/244/12 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
 Uchwała Nr XIX/245/12 w sprawie przekazania środków finansowych dla policji
 Uchwała Nr XIX/246/12 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
 Załącznik do uchwały Nr XIX/246/12 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
 Uchwała Nr XIX/247/12 - (…)* - treść uchwały zawiera dane podlegające ochronie ze względu na prywatność wymienionych w uchwale osób fizycznych posiadających status skarżącego, reprezentanta skarżącego lub innych podmiotów. Dane podlegające ochronie są wyłączone z obowiązku publikacji zgodnie z art. 8 ust. 5 w związku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.).Wyłączeń oznaczonych (…)* dokonał Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle.
 Uchwała Nr XIX/248/12 - (…)* - treść uchwały zawiera dane podlegające ochronie ze względu na prywatność wymienionych w uchwale osób fizycznych posiadających status skarżącego, reprezentanta skarżącego lub innych podmiotów. Dane podlegające ochronie są wyłączone z obowiązku publikacji zgodnie z art. 8 ust. 5 w związku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.).Wyłączeń oznaczonych (…)* dokonał Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle.


REJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: Wykaz uchwał Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle podjętych na sesji Nr XIX/12 w dniach 27 i 28 lutego 2012 r. 
Utworzył: Marcin Muc 
Data utworzenia: 2012-03-05 09:18:45 
Przygotował: Halina Olkowska 
Odpowiedzialny: Magdalena Małek 
Ostatnio modyfikował: Marcin Muc 
Data modyfikacji: 2012-11-28 13:11:08 
Statystyki  »   Szczegóły  »