Wykaz uchwał Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle Podjętych na sesji Nr XX/12 w dniu 29 marca 2012 r.
 Uchwała Nr XX/249/12 w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Kędzierzyn-Koźle” księciu Kraftowi zu Hohenlohe-Oehringen
 Uchwała Nr XX/250/12 w sprawie zobowiązania Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle do podjęcia działań w kierunku realizacji niektórych zadań publicznych Gminy Kędzierzyn-Koźle w trybie określonym w przepisach o partnerstwie publiczno-prywatnym.
 Uchwała Nr XX/251/12 w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Kędzierzyn-Koźle, na lata 2012 – 2015 z perspektywą do roku 2032”
 Załącznik do uchwały Nr XX/251/12 w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Kędzierzyn-Koźle, na lata 2012 – 2015 z perspektywą do roku 2032”
 Uchwała Nr XX/252/12 w sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu
 Uchwała Nr XX/253/12 udzielenia z budżetu Gminy Kędzierzyn-Koźle na rok 2012 pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiemu
 Uchwała Nr XX/254/12 w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe środkami miejskiego transportu zbiorowego, uprawnień do ulgowych i bezpłatnych przejazdów środkami miejskiego, publicznego transportu zbiorowego oraz sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej
 Uchwała Nr XX/255/12 w sprawie udzielenia dotacji na przeprowadzone prace remontowe w zabytkowym budynku mieszkalno-usługowym, zlokalizowanym przy ul. Piastowskiej 7 w Kędzierzynie-Koźlu, wpisanym do rejestru zabytków województwa opolskiego.
 Uchwała Nr XX/256/12 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie od Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej drogą, składającej się z działki nr 1126 k.m.10, położonej w Kędzierzynie- Koźlu, obręb Sławięcice, stanowiącej własność Skarbu Państwa
 Uchwała Nr XX/257/12 w sprawie nadania nazwy ulicy na osiedlu Kłodnica
 Załącznik do uchwały Nr XX/257/12 w sprawie nadania nazwy ulicy na osiedlu Kłodnica
 Uchwała Nr XX/258/12 w sprawie nadania nazwy ulicy na osiedlu Lenartowice
 Załącznik do uchwały Nr XX/258/12 w sprawie nadania nazwy ulicy na osiedlu Lenartowice
 Uchwała Nr XX/259/12 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kędzierzyn-Koźle dla działki nr 1105/2 (obręb Sławięcice)
 Załącznik nr 1 do uchwały Nr XX/259/12 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kędzierzyn-Koźle dla działki nr 1105/2 (obręb Sławięcice)
 Załącznik nr 2 do uchwały Nr XX/259/12 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kędzierzyn-Koźle dla działki nr 1105/2 (obręb Sławięcice)
 Załącznik nr 3 do uchwały Nr XX/259/12 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kędzierzyn-Koźle dla działki nr 1105/2 (obręb Sławięcice)
 Uchwała Nr XX/260/12 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Kędzierzyn-Koźle od Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, składającej się z działek nr 40/6, 40/7,40/8, 40/9, 40/10, 40/11, 40/12, 40/13, 40/14, 40/15, 40/16, 40/17, 40/18, 40/19, 40/20, 41/1, 41/2,41/3, 41/4, 41/5, 41/6, 41/7, 41/8, 41/9, 41/10, 41/11, 41/12, 41/13 i 40/5, położonej w Kędzierzynie-Koźlu w obrębie ewidencyjnym Sławięcice
 Uchwała Nr XX/261/12 w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2012
 Uchwała Nr XX/262/12 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
 Załącznik nr 1 do uchwały Nr XX/262/12 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
 Załącznik nr 2 do uchwały Nr XX/262/12 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
 Uchwała Nr XX/263/12 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego na rok 2012
 Uchwała Nr XX/264/12 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Opolskiego na realizację zadania „Bieżąca konserwacja wałów przeciwpowodziowych na terenie Gminy Kędzierzyn – Koźle”
 Uchwała Nr XX/265/12 - (…)* - treść uchwały zawiera dane podlegające ochronie ze względu na prywatność wymienionych w uchwale osób fizycznych posiadających status skarżącego, reprezentanta skarżącego lub innych podmiotów. Dane podlegające ochronie są wyłączone z obowiązku publikacji zgodnie z art. 8 ust. 5 w związku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.).Wyłączeń oznaczonych (…)* dokonał Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle.
 Uchwała Nr XX/266/12 - (…)* - treść uchwały zawiera dane podlegające ochronie ze względu na prywatność wymienionych w uchwale osób fizycznych posiadających status skarżącego, reprezentanta skarżącego lub innych podmiotów. Dane podlegające ochronie są wyłączone z obowiązku publikacji zgodnie z art. 8 ust. 5 w związku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.).Wyłączeń oznaczonych (…)* dokonał Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle.
 Uchwała Nr XX/267/12 - (…)* - treść uchwały zawiera dane podlegające ochronie ze względu na prywatność wymienionych w uchwale osób fizycznych posiadających status skarżącego, reprezentanta skarżącego lub innych podmiotów. Dane podlegające ochronie są wyłączone z obowiązku publikacji zgodnie z art. 8 ust. 5 w związku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.).Wyłączeń oznaczonych (…)* dokonał Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle.


REJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: Wykaz uchwał Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle Podjętych na sesji Nr XX/12 w dniu 29 marca 2012 r. 
Utworzył: Marcin Muc 
Data utworzenia: 2012-04-03 12:18:07 
Przygotował: Halina Olkowska 
Odpowiedzialny: Magdalena Małek 
Ostatnio modyfikował: Marcin Muc 
Data modyfikacji: 2012-11-28 13:12:26 
Statystyki  »   Szczegóły  »