Zarządzenia Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle - Maj 2012 - część XVIII

REJESTR ZARZĄDZEŃ PREZYDENTA MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE
kadencja VI
lata 2010 – 2014

część  XVIII 
daty skrajne: 1 do 31 maja 2012 roku

lp.

Nr rejestru

Data wydania

Tytuł zarządzenia

1.

814/Fn/2012

7 maja 2012 r.

w sprawie zmian w planach finansowych budżetu miasta Kędzierzyn- Koźle na rok 2012

2.

815/Fn/2012

11 maja 2012r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2012

3.

816/Fn/2012

11 maja 2012 r.

w sprawie zmian w planach finansowych budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2012,  w planach finansowych  zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2012 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa.
załącznik

4.

817/Fn/2012

11 maja 2012 r.

w sprawie przekazania sprawozdań finansowych Gminy Kędzierzyn-Koźle za rok 2011
załącznik 1
załącznik 2
załącznik 3
załącznik 4

5.

818/Fn/2012

14 maja 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2012

6.

819/Fn/2012

14 maja 2012 r.

w sprawie zmian w planach finansowych budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2012

7.

820/GNP/2012

16 maja 2012 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu obejmującego udział w nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym, położonej przy ulicy  Adama Asnyka 2
[załącznik]

8.

821/GNP/2012

16 maja 2012 r.

w sprawie ustanowienia służebności drogowej na działce nr 1018/4, położonej w Kędzierzynie – Koźlu, obręb Kędzierzyn, mapa 5, stanowiącej własność Gminy Kędzierzyn-Koźle

9.

822/GNP/2012

16 maja 2012 r.

w sprawie ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości    przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, a położonej w budynku  przy ul.: Cypriana Kamila Norwida 2A,B

10.

823/GNP/2012

16 maja 2012 r.

w sprawie ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości    przeznaczonych do sprzedaży w  trybie bezprzetargowym, a położonych w budynku  przy ul:  Piastowskiej 9,9A

11.

824/GNP/2012

16 maja 2012 r.

w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej pawilonem handlowym, położonej w Kędzierzynie-Koźlu w obrębie Kędzierzyn przy ul. Wojska Polskiego 1, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1197/84 k.m. 5

12.

825/ZD/2012

16 maja 2012 r.

w sprawie nieodpłatnego przekazania Miejskiemu Ośrodkowi Kultury z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Aleja Jana Pawła II 27 płyt chodnikowych pochodzących z rozbiórki remontowanych dróg gminnych

13.

826/PMS/2012

16 maja 2012 r.

w sprawie zatwierdzenia tekstu ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie aktywizacji osób starszych zamieszkałych na terenie Kędzierzyna-Koźla

14.

827/MOK/2012

16 maja 2012 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2011 Miejskiego Ośrodka Kultury w Kędzierzynie-Koźlu

15.

828/MBP/2012

16 maja 2012 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2011 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu

16.

829/Fn/2012

21 maja 2012r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2012.

17.

830/Fn/2012

21 maja 2012r.

w sprawie zmian w planach finansowych budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2012

18.

831/Or/2012

23 maja 2012 r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko komendanta Straży Miejskiej Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle

19.

832/Fn/2012

24 maja 2012r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2012

20.

833/Fn/2012

24 maja 2012r

w sprawie zmian w planach finansowych budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2012,  w planach finansowych  zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na rok 2012 oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa
załącznik

21.

834/GNP/2011

24 maja 2012 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość gruntową zabudowaną częścią budynku mieszkalnego oznaczoną jako działka nr 2803/1 i nr 2789/22 k.m. 5, położoną w Kędzierzynie-Koźlu obrębie Kędzierzyn przy Alei Róż

22.

835/GNP/2012

24 maja 2012 r.

w sprawie ustalenia ceny do III przetargu dla nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Kędzierzynie – Koźlu obrębie ewidencyjnym Kłodnica przy ul. Ustronie

23.

836/GNP/2012

24 maja 2012 r.

w sprawie ustalenia ceny do III przetargu dla nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Kędzierzynie – Koźlu obrębie ewidencyjnym Sławięcice przy ul. Serdecznej

24.

837/GNP/2012

24 maja 2012 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, ustalenia ceny, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość gruntową niezabudowaną, położoną w Kędzierzynie-Koźlu obrębie Koźle przy ul. Bolesława Chrobrego, oznaczoną jako działka nr 1542/19 k.m.7

25.

838/GNP/2012

24 maja 2012 r.

w sprawie ustalenia ceny do III przetargu dla nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Kędzierzynie –Koźlu obrębie ewidencyjnym Kędzierzyn przy ul. Aroniowej

26.

839/MZOiW/2012

24 maja 2012 r.

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 24 w Kędzierzynie-Koźlu Pani Urszuli Szałaj

27.

840/MZOiW/2012

24 maja 2012 r.

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 23 w Kędzierzynie-Koźlu Pani Małgorzacie Rurek

28.

841/MZOiW/2012

24 maja 2012 r.

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 22 w Kędzierzynie-Koźlu Pani Patrycji Bednarek

29.

842/MZOiW/2012

24 maja 2012 r.

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 21 w Kędzierzynie-Koźlu Pani Henryce Lech

30.

843/MZOiW/2012

24 maja 2012 r.

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 14 w Kędzierzynie-Koźlu Pani Bożenie Sadowskiej

31.

844/MZOiW/2012

24 maja 2012 r.

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 13 w Kędzierzynie-Koźlu Pani Lucynie Witkowskiej

32.

845/MZOiW/2012

24 maja 2012 r.

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 10 w Kędzierzynie-Koźlu Pani Barbarze Peruckiej

33.

846/MZOiW/2012

24 maja 2012 r.

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 9 w Kędzierzynie-Koźlu Pani Izabeli Szwajgert

34.

847/MZOiW/2012

24 maja 2012 r.

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 8 w Kędzierzynie-Koźlu Pani Alinie Kaźmierskiej

35.

848/MZOiW/2012

24 maja 2012 r.

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 7 w Kędzierzynie-Koźlu Pani Marzenie Górskiej

36.

849/MZOiW/2012

24 maja 2012 r.

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 6 w Kędzierzynie-Koźlu Pani Justynie Ilnickiej

37.

850/MZOiW/2012

24 maja 2012 r.

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 5 w Kędzierzynie-Koźlu Pani Marioli Robaszewskiej

38.

851/MZOiW/2012

24 maja 2012 r.

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 2 w Kędzierzynie-Koźlu Pani Marzenie Naróg

39.

852/MZOiW/2012

24 maja 2012 r.

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej  Nr 11 w Kędzierzynie-Koźlu  Pani Małgorzacie Jurzyk

40.

853/MZOiW/2012

24 maja 2012 r.

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej  Nr 9 w Kędzierzynie-Koźlu Pani Bożenie Jankowskiej

41.

854/MZOiW/2012

24 maja 2012 r.

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej  Nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu  Pani Barbarze Niedźwieckiej

42.

855/MZOiW/2012

24 maja 2012 r.

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Gimnazjum  Nr 1 w  w Kędzierzynie-Koźlu Pani Annie Mainusz

43.

856/Or/2012

24 maja 2012 r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora ds. przygotowania dokumentacji i współpracy w zakresie zamówień publicznych w Wydziale Inżynierii Miejskiej Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle

44.

857/MOPS/2012

24 maja 2012 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Uchwały Rady Miasta Kędzierzyn – Koźle w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2012-2014 dla Gminy Kędzierzyn-Koźle
załącznik 1
załącznik 2
załącznik 3
załącznik 4

45.

858/Fn/2012

25 maja 2012r.

w sprawie zmian w planach finansowych budżetu miasta Kędzierzyn- Koźle na rok 2012

46.

859/Fn/2012

28 maja 2012 r.

w sprawie zmian w planach finansowych budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2012

47.

860/GNP/2012

29 maja 2012 r.

w sprawie wyrażenia zgody na podział działki nr 1494/16 k.m.7, stanowiącej własność Gminy Kędzierzyn-Koźle, położonej w Kędzierzynie-Koźlu w obrębie Koźle przy ul. Stolarskiej, zgodnie z załączoną do niniejszego zarządzenia koncepcją podziału terenu

48.

861/GNP/2012

29 maja 2012 r.

w sprawie przysługującego organowi wykonawczemu gminy prawa pierwokupu w związku z zamierzeniem zbycia należącego do (…)* prawa użytkowania wieczystego działki nr 588/154 położonej w Kędzierzynie-Koźlu obrębie Blachownia przy ul.(…)*, stanowiącej własność Skarbu Państwa.

49.

862/GNP/2012

29 maja 2012 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Kędzierzyn-Koźle, w zamian za wygaśnięcie zobowiązań podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości, prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, składającej się z działek nr 1813/15 i 1886/4, położonej w Kędzierzynie-Koźlu, obręb Koźle, stanowiącej własność Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

50.

863/KOP/2012

29 maja 2012 r.

w sprawie powołania Komisji do rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kędzierzyn-Koźle z zakresu ekologii w roku 2012

51. 864/GNP/2012 31 maja 2012 r. w sprawie uchylenia w części Zarządzenia Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle Nr 569/GNP/2011 z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości obejmującego lokale użytkowe – garaże -przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, położone przy ulicach: Głubczyckiej (dz. 2268/15), Grunwaldzkiej (dz. 1487/11 i 1487/17) i w kompleksie przy ul. Gliwickiej (garaż nr 64)
52. 865/Or/12 31 maja 2012 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle
załącznik

Treść zarządzeń „w sprawie przysługującego organowi wykonawczemu gminy prawa pierwokupu…” zawiera dane podlegające ochronie ze względu na prywatność wymienionych w zarządzeniu osób fizycznych posiadających status właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości. Dane podlegające ochronie są wyłączone z obowiązku publikacji zgodnie z art. 8 ust. 5 w związku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.). Wyłączeń oznaczonych (…)* dokonał Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle.REJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: Zarządzenia Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle - Maj 2012 - część XVIII 
Utworzył: Marcin Muc 
Data utworzenia: 2012-05-14 12:13:20 
Przygotował: Małgorzata Matykiewicz 
Odpowiedzialny: Zbigniew Romanowicz 
Ostatnio modyfikował: Marcin Muc 
Data modyfikacji: 2014-04-14 15:33:09 
Statystyki  »   Szczegóły  »