Wykaz uchwał Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle Podjętych na sesji Nr XXII/12 w dniu 17 maja 2012 r.
 Uchwała Nr XXII/287/12 w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 13 dla mniejszości niemieckiej w Kędzierzynie-Koźlu
 Uchwała Nr XXII/288/12 w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 14 w Kędzierzynie-Koźlu
 Uchwała Nr XXII/289/12 w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej nr 20 w Kędzierzynie-Koźlu w szkołę filialną Publicznej Szkoły Podstawowej nr 12 w Kędzierzynie-Koźlu.
 Uchwała Nr XXII/290/12 w sprawie włączenia Publicznego Gimnazjum Nr 6 w Kędzierzynie- Koźlu do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu
 Uchwała Nr XXII/291/12 w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Kędzierzyn-Koźle
 Uchwała Nr XXII/292/12 w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Kędzierzynie-Koźlu
 Załącznik do uchwały Nr XXII/292/12 w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Kędzierzynie-Koźlu
 Uchwała Nr XXII/293/12 w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania nagród za wysokie osiągnięcia sportowe oraz rodzaju i wysokości tych nagród
 Uchwała Nr XXII/294/12 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
 Uchwała Nr XXII/295/12 zmieniająca uchwałę w sprawie zawarcia z gminą Głogówek porozumienia w celu powierzenia gminie Kędzierzyn-Koźle wykonania zadań w zakresie przyjmowania odpadów komunalnych z terenu gminy Głogówek
 Uchwała Nr XXII /296/12 w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2012.
 Uchwała Nr XXII/297/12 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego na rok 2012
 Uchwała Nr XXII/298/12 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
 Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXII/298/12 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
 Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXII/298/12 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej


REJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: Wykaz uchwał Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle Podjętych na sesji Nr XXII/12 w dniu 17 maja 2012 r. 
Utworzył: Marcin Muc 
Data utworzenia: 2012-05-21 12:56:54 
Przygotował: Halina Olkowska 
Odpowiedzialny: Magdalena Małek 
Ostatnio modyfikował: Marcin Muc 
Data modyfikacji: 2012-05-21 12:58:10 
Statystyki  »   Szczegóły  »