2013.04.02 OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Kędzierzyn-Koźle na lata 2013 – 2022

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Kędzierzyn-Koźle na lata 2013 – 2022

Zgodnie z art. 10. 1. Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. Nr 5, poz. 13) oraz Zarządzenia Nr 1345/DG/2013 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z 21 marca 2013 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych nt. projektu „Planu zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Kędzierzyn-Koźle na lata 2013 – 2022” Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle informuje, że na stronach internetowych (http://www.kedzierzynkozle.pl/bip/index.php?t=200&id=36364) oraz w pok. 137 Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle (ul. Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle) wyłożony jest projekt Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Kędzierzyn-Koźle na lata 2013 – 2022.

Konsultacje projektu planu prowadzone będą z mieszkańcami w terminie od 2 do 30 kwietnia 2013 roku.

Uwagi, może składać:

  1. każdy mieszkaniec miasta Kędzierzyn-Koźle oraz gmin członków porozumień międzygminnych w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego (gminy Bierawa i Ujazd),
  2. organizacja pozarządowa, której siedziba, siedziba oddziału lub realizacja zadań publicznych, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.), zlokalizowana jest na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle oraz gmin członków porozumień międzygminnych w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego (gminy Bierawa i Ujazd);
  3. podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.), którego siedziba, siedziba oddziału lub realizacja zadań publicznych zlokalizowana jest na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle oraz gmin członków porozumień międzygminnych w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego (gminy Bierawa i Ujazd).

Uwagi można składać:

  1. na piśmie do Prezydenta Miasta Kędzierzyna-Koźla na adres Urzędu Miasta Kędzierzyn Koźle, Wydział Działalności Gospodarczej, ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47 200 Kędzierzyn-Koźle,
  2. pocztą elektroniczną na adres: dg@kedzierzynkozle.pl, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu.
 Plan transportowy Kędzierzyn-Koźle projekt.pdf
 PLANSZA 1.pdf
 PLANSZA 2.pdf
 PLANSZA 3.pdf
 PLANSZA 4.pdf
 PLANSZA 5.pdf
 PLANSZA 6.pdf
 PLANSZA 7.pdf
 PLANSZA 8.pdf
 PLANSZA 9.pdf
 PLANSZA 10.pdf
 PLANSZA 11.pdf
 PLANSZA 12.pdf
 PLANSZA 13.pdf
 PLANSZA 14.pdf
 PLANSZA 15.pdf
 PLANSZA 16.pdf
 PLANSZA 17.pdf
 PLANSZA 18.pdf
 PLANSZA 19.pdf


REJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: 2013.04.02 OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Kędzierzyn-Koźle na lata 2013 – 2022 
Utworzył: Marcin Muc 
Data utworzenia: 2013-04-02 08:40:20 
Przygotował: Maciej Barć 
Odpowiedzialny: Maciej Barć 
Ostatnio modyfikował: Marcin Muc 
Data modyfikacji: 2013-04-09 13:31:54 
Statystyki  »   Szczegóły  »