Wykaz uchwał Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle podjętych na sesji Nr XLVI/13 w dniu 18 grudnia 2013 r.
 Uchwała Nr XLVI/538/13 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013-2015 dla Gminy Kędzierzyn-Koźle
 Załącznik do uchwały Nr XLVI/538/13 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013-2015 dla Gminy Kędzierzyn-Koźle
 Uchwała Nr XLVI/539/13 zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia na terenie Miasta Kędzierzyn-Koźle programu „Dla Rodziny Trzy Plus”
 Uchwała Nr XLVI/540/13 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych na rok 2014
 Uchwała Nr XLVI/541/13 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie przez Gminę Kędzierzyn-Koźle od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Romana Dmowskiego na rzecz jego najemcy
 Uchwała Nr XLVI/542/13 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru i terminu jej płatności, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle
 Uchwała Nr XLVI/543/13 w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2013
 Uchwała Nr XLVI/544/13 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
 Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLVI/544/13 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
 Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLVI/544/13 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
 Uchwała Nr XLVI/545/13 w sprawie ustalenia wykazu wydatków z budżetu Gminy Kędzierzyn-Koźle, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013
 Uchwała Nr XLVI/546/13 w sprawie zmiany Uchwały Nr L/590/10 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 27 stycznia 2010r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
 Uchwała Nr XLVI/547/13 w sprawie ustalenia wysokości maksymalnego wynagrodzenia dziennego opiekuna zatrudnionego przez Gminę Kędzierzyn-Koźle oraz zasad jego ustalenia
 Uchwała Nr XLVI/548/13 w sprawie odwołania radnego Roberta Młodzińskiego z funkcji Przewodniczącego Komisji Finansowo-Gospodarczej
 Uchwała Nr XLVI/549/13 w sprawie wyboru radnego Grzegorza Mankiewicza na Przewodniczącego Komisji Finansowo-Gospodarczej
 Uchwała Nr XLVI/550/13 w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Finansowo-Gospodarczej
 Uchwała Nr XLVI/551/13 w sprawie odwołania radnego Grzegorza Mankiewicza z funkcji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
 Uchwała Nr XLVI/552/13 w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Finansowo-Gospodarczej
 Uchwała Nr XLVI/553/13 w sprawie wyboru radnego Grzegorza Peczkisa na funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
 Uchwała Nr XLVI/554/13 w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2014


REJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: Wykaz uchwał Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle podjętych na sesji Nr XLVI/13 w dniu 18 grudnia 2013 r. 
Utworzył: Marcin Muc 
Data utworzenia: 2014-01-08 13:22:00 
Przygotował: Magdalena Słowik 
Odpowiedzialny: Magdalena Słowik 
Ostatnio modyfikował: Marcin Muc 
Data modyfikacji: 2014-01-08 13:22:18 
Statystyki  »   Szczegóły  »