Wykaz uchwał Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle Podjętych na sesji Nr LX/14 w dniu 1 października 2014 r.
 Uchwała Nr LX//677/14 w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Miasta Kędzierzyn-Koźle na lata 2014 – 2020
 Załącznik do uchwały Nr LX//677/14 w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Miasta Kędzierzyn-Koźle na lata 2014 – 2020
 Uchwała Nr LX/678/14 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle Nr XIII/156/11 z dnia 28 września 2011 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kędzierzyn-Koźle
 Załącznik do uchwały Nr LX/678/14 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle Nr XIII/156/11 z dnia 28 września 2011 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kędzierzyn-Koźle
 Uchwała Nr LX/679/14 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wykazu komunalnych mieszkań służbowych wydzielonych w zasobie mieszkaniowym gminy z przeznaczeniem do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy
 Uchwała Nr LX/680/14 w sprawie współdziałania z innymi gminami w zakresie opieki nad bezdomnymi psami w Schronisku dla bezdomnych zwierząt
 Uchwała Nr LX/681/14 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego wynajęcia pomieszczeń w budynku przy ul. Szkolnej 17 w Kędzierzynie-Koźlu
 Uchwała Nr LX/682/14 w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2014
 Uchwała Nr LX/683/14 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
 Załącznik nr 1 do uchwały Nr LX/683/14 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
 Załącznik nr 2 do uchwały Nr LX/683/14 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej


REJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: Wykaz uchwał Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle Podjętych na sesji Nr LX/14 w dniu 1 października 2014 r. 
Utworzył: Marcin Muc 
Data utworzenia: 2014-10-07 10:38:45 
Przygotował: Halina Olkowska 
Odpowiedzialny: Magdalena Słowik 
Ostatnio modyfikował: Marcin Muc 
Data modyfikacji: 2014-10-07 10:42:34 
Statystyki  »   Szczegóły  »