Praca - Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych - rok 2015
L.p
Stanowisko
 (treść i data zamieszczenia ogłoszenia)
Termin składania ofert 
Termin
rozmowy kwalifikacyjnej
Rozstrzygnięcie 
Uwagi
Uzasadnienie
1. Ogłoszenie nr I/2015 o konkursie na stanowisko dyrektora
Miejskiego Ośrodka Kultury w Kędzierzynie-Koźlu

15.01.2015 r.
16.02.2015 r.
 23.02.2015 r.
Informacja
Zakończono
Wybrany kandydat:
1) spełnia wszystkie wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu o konkursie,
2) wykazał się znajomością przepisów określonych w ogłoszeniu o konkursie oraz najkorzystniejszym bilansem wiedzy i umiejętności.
2. Ogłoszenie nr II/2015 o naborze na stanowisko dyrektora
Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania w Kędzierzynie-Koźlu

26.03.2015 r.
9.04.2015 r.  17.04.2015 r.
Informacja
Zakończono  Uzasadnienie wyboru:
Wybrana kandydatka:
1) spełnia wszystkie wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze,
2) zaprezentowała najkorzystniejszy bilans znajomości przepisów określonych w ogłoszeniu o naborze.
3. Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 9, ul. Gagarina 3, 47-220 Kędzierzyn-Koźle
25.05.2015 r.
8.06.2015 r.  19.06.2015 r.
Informacja
Zakończono
 
4. Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 20, ul. Archimedesa 25, 47-200 Kędzierzyn-Koźle
15.06.2015
29.06.2015 r.  16.07.2015 r.
Informacja
Zakończono
 
5. Konkurs na stanowisko dyrektora muzeum samorządowego pod nazwą „Muzeum Ziemi Kozielskiej w Kędzierzynie-Koźlu w organizacji” z siedzibą w Baszcie przy ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 5b w Kędzierzynie-Koźlu
26.06.2015
1.09.2015 r. 16.09.2015 r.
Informacja
Zakończono
Wybrany kandydat:
1) spełnia wszystkie wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu o konkursie,
2)  zaprezentował najkorzystniejszy bilans spełniania wymagań określonych w ogłoszeniu o
konkursie.
6. Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 7, ul. Jordanowska 16, 47-223 Kędzierzyn-Koźle
21.09.2015
5.10.2015 r. 21.10.2015 r.
     


REJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: Praca - Kierownicy Gminnych Jednostek Organizacyjnych - rok 2015 
Utworzył: Marcin Muc 
Data utworzenia: 2015-01-15 11:06:51 
Przygotował: Urszula Brudnowska 
Odpowiedzialny: Zbigniew Romanowicz 
Ostatnio modyfikował: Rafał Kroker 
Data modyfikacji: 2016-03-14 12:55:33 
Statystyki  »   Szczegóły  »