Prezydent Miasta

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle
ul. Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn – Koźle

Prezydent Miasta: SABINA NOWOSIELSKA
kontakt: prezydent@kedzierzynkozle.pl


Sposób przyjmowania i załatwiania spraw:

1.

Miejsce składania wniosków (podań)

Pocztą na adres Urzędu Miasta
kancelaria ogólna Urzędu Miasta ul Piramowicza 32
w budynku przy ul Piramowicza 32 pok. 108

2.

Godziny przyjmowania stron

Poniedziałek 13.00 - 16.30

3.

Forma wniosku

Pisemny
Dopuszczalny ustny - do protokołu sporządzanego przez pracownika wg druku
Spotkanie zg. z terminarzem

4.

Informacja o wymaganych dokumentach oraz wymaganych wzorach wniosków

telefon (77) 40 50 338
fax (77) 40 50 385  
e-mail:  sekretariat@kedzierzynkozle.pl 

5.

Sposób załatwienia

Wg terminarza ustalonego przez Asystenta Prezydenta Miasta ds. informacji i realizacji usług publicznych (symbol API)
Telefon (77) 40 50 399

6.

Terminy załatwienia dla decyzji administracyjnych

niezwłocznie
30 dni (jeżeli nie wymaga szczegółowej analizy)
60 dni (jeżeli wymaga szczegółowej analizy)

7.

Terminy załatwienia dla rozstrzygnięć nie będących decyzją administracyjną

nie określony przepisami - niezwłocznie po ustaleniu stanu prawnego i faktycznego umożliwiającego zajęcie stanowiska przez urząd

8.

Terminy załatwienia dla zaświadczeń i informacji publicznej

7 dni
14 dni (w przypadku konieczności przeprowadzenia analizy dokumentów)

Zakres zadań i odpowiedzialności Prezydenta Miasta

Zespoły robocze powołane przez Prezydenta MiastaREJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: Prezydent Miasta 
Utworzył: Stanisław Kruk 
Data utworzenia: 2003-09-15 00:00:00 
Przygotował: Małgorzata Matykiewicz 
Odpowiedzialny: Zbigniew Romanowicz 
Ostatnio modyfikował: Marcin Muc 
Data modyfikacji: 2016-01-05 14:06:38 
Statystyki  »   Szczegóły  »