Wykaz uchwał Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle podjętych na VII sesji w dniu 26 lutego 2015 r.
 Uchwała Nr VII/41/15 sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku przy ul. Fryderyka Chopina 11,13
 Uchwała Nr VII/42/15 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Kędzierzyn-Koźle prawa własności nieruchomości składającej się z działki nr 602/123, położonej w Kędzierzynie-Koźlu, w obrębie Blachownia w rejonie ul. Szkolnej
 Uchwała Nr VII/43/15 w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle w 2015 roku”
 Uchwała Nr VII/44/15 zmieniająca uchwałę w sprawie wymiaru czasu realizacji zajęć bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym ten wymiar w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kędzierzyn-Koźle
 Uchwała Nr VII/45/15 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle Sabiny Nowosielskiej
 Uchwała Nr VII/46/15 w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2015
 Uchwała Nr VII/47/15 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
 Załącznik nr 1 do uchwały Nr VII/47/15 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
 Załącznik nr 2 do uchwały Nr VII/47/15 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
 Uchwała Nr VII/48/15 w sprawie skargi złożonej w dniu 8 stycznia 2015 r., na działania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu w przedmiocie wprowadzanych zmian udzielania niepieniężnych świadczeń z pomocy społecznej w postaci posiłku
 Uchwała Nr VII/49/15 w sprawie wystąpienia z wnioskami o odznaczenie Krzyżem Zasługi zasłużonych działaczy samorządowych
 Uchwała Nr VII/50/15 w sprawie odwołania radnego Grzegorza Matei ze składu Komisji Finansowo-Gospodarczej Rady Miasta Kędzierzyn–Koźle


REJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: Wykaz uchwał Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle podjętych na VII sesji w dniu 26 lutego 2015 r. 
Utworzył: Marcin Muc 
Data utworzenia: 2015-03-04 11:01:04 
Przygotował: Halina Olkowska 
Odpowiedzialny: Halina Olkowska 
Ostatnio modyfikował: Marcin Muc 
Data modyfikacji: 2015-03-04 11:03:22 
Statystyki  »   Szczegóły  »