2015

Obwieszczenie wykazu i treści pozytywnie zaopiniowanych przez zarządy osiedli  zgłoszeń zadań do Budżetu Obywatelskiego w 2015 roku oraz informacji o sposobach i terminach głosowania w ramach konsultacji tych zadań

Na podstawie § 7 oraz § 8 ust. 1 i 2 zasad i trybu przeprowadzania konsultacji w przedmiocie Budżetu Obywatelskiego w ramach budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle, stanowiących załącznik do uchwały nr XXIX/379/12 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji w przedmiocie Budżetu Obywatelskiego w ramach budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle (Dz. Urz. Woj. Opolskiego poz. 1953 z późn. zm.), w tabeli zamieszczonej niżej podaje się do publicznej wiadomości wykaz i treść:

  1. wszystkich zgłoszeń zadań Budżetu Obywatelskiego w 2015 r. dokonanych w wyznaczonym terminie do 27 kwietnia 2015 r.;
  2. zgłoszeń zadań pozytywnie zaopiniowanych przez zarządy osiedli, poddanych  konsultacji z mieszkańcami poszczególnych  osiedli w drodze głosowania.

Konsultacje z mieszkańcami osiedli pozytywnie zaopiniowanych przez zarządy osiedli zadań zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego zostaną przeprowadzone w okresie 12-18 maja 2015 r.  :

  1. w siedzibach rad osiedli -  w  terminach podanych w tabeli zamieszczonej niżej;
  2. za pośrednictwem poczty elektronicznej w okresie 12 - 18 maja 2015 r., z zastosowaniem kart do głosowania elektronicznego przesyłanych na adresy poczty elektronicznej właściwych rad osiedli, określone w tabeli zamieszczonej niżej.

Osiedle

Terminy głosowania w siedzibach rady osiedla

Głosowanie za pośrednictwem poczty elektronicznej rady osiedla
w okresie 12 - 18 maja 2015 r.

Azoty
Zaproszenie mieszkańców oraz
wykaz zadań


Treść zgłoszeń zadań

ul. Ludwika Waryńskiego 1-3
12 maja 2015 r.
godz. 16.00-20.00

karta do głosowania do pobrania
celem przesłania na adres:
osiedle.azoty@rmkk.pl
w okresie 12 - 18 maja 2015 r.
Uchwała Rady Osiedla Azoty

Blachownia
Zaproszenie mieszkańców oraz
wykaz zadań


Treść zgłoszeń zadań

ul. Wyzwolenia 7b
12 maja 2015 r.
godz. 16.00-20.00

karta do głosowania do pobrania
celem przesłania na adres:
osiedle.blachownia@rmkk.pl
w okresie 12 - 18 maja 2015 r.
Uchwała Rady Osiedla Blachownia

Cisowa
Zaproszenie mieszkańców oraz
wykaz zadań


Treść zgłoszeń zadań

ul. Jana Brzechwy 78
12 maja 2015 r.
godz. 16.00-20.00

karta do głosowania do pobrania
celem przesłania na adres:
osiedle.cisowa@rmkk.pl
w okresie 12 - 18 maja 2015 r.
Uchwała Rady Osiedla Cisowa

Kłodnica
Zaproszenie mieszkańców oraz
wykaz zadań


Treść zgłoszeń zadań

ul. Kłodnica 38a
13 maja 2015 r.
godz. 16.00-20.00

karta do głosowania do pobrania
celem przesłania na adres:
osiedle.klodnica@rmkk.pl
w okresie 12 - 18 maja 2015 r.
Uchwała Rady Osiedla Kłodnica

Kuźniczka
Zaproszenie mieszkańców oraz
wykaz zadań


Treść zgłoszeń zadań

ul. Grunwaldzka 83
13 maja 2015 r.
godz. 16.00-20.00

karta do głosowania do pobrania
celem przesłania na adres:
osiedle.kuzniczka@rmkk.pl
w okresie 12 - 18 maja 2015 r.
Uchwała Rady Osiedla Kuźniczka

Lenartowice
Zaproszenie mieszkańców oraz
wykaz zadań


Treść zgłoszeń zadań

ul. Nowowiejska 23
13 maja 2015 r.
godz. 16.00-20.00

karta do głosowania do pobrania
celem przesłania na adres:
osiedle.lenartowice@rmkk.pl
w okresie 12 - 18 maja 2015 r.
Uchwała Rady Osiedla Lenartowice

Miejsce Kłodnickie
Zaproszenie mieszkańców oraz
wykaz zadań


Treść zgłoszeń zadań

ul. Szpaków 11
14 maja 2015 r.
godz. 16.00-20.00

karta do głosowania do pobrania
celem przesłania na adres:
osiedle.miejsce.klodnickie@rmkk.pl
w okresie 12 - 18 maja 2015 r.
Uchwała Rady Osiedla Miejsce Kłodnickie

Piastów
Zaproszenie mieszkańców oraz
wykaz zadań


Treść zgłoszeń zadań

ul. Kazimierza Wielkiego 17/1
15 maja 2015 r.
godz. 16.00-20.00

karta do głosowania do pobrania
celem przesłania na adres:
osiedle.piastow@rmkk.pl
w okresie 12 - 18 maja 2015 r.
Uchwała Rady Osiedla Piastów

Pogorzelec
Zaproszenie mieszkańców oraz
wykaz zadań


Treść zgłoszeń zadań

ul. Piotra Skargi 38/ I
14 maja 2015 r.
godz. 16.00-20.00

karta do głosowania do pobrania
celem przesłania na adres:
osiedle.pogorzelec@rmkk.pl
w okresie 12 - 18 maja 2015 r.
Uchwała Rady Osiedla Pogorzelec

Południe
Zaproszenie mieszkańców oraz
wykaz zadań


Treść zgłoszeń zadań

ul. Władysława Planetorza 1
14 maja 2015 r.
godz. 16.00-20.00

karta do głosowania do pobrania
celem przesłania na adres:
osiedle.poludnie@rmkk.pl
w okresie 12 - 18 maja 2015 r.
Uchwała Rady Osiedla Południe

Przyjaźni
Zaproszenie mieszkańców oraz
wykaz zadań


Treść zgłoszeń zadań

ul. Szkolna 3
15 maja 2015 r.
godz. 16.00-20.00

karta do głosowania do pobrania
celem przesłania na adres:
osiedle.przyjazni@rmkk.pl
w okresie 12 - 18 maja 2015 r.
Uchwała Rady Osiedla Przyjaźni

Rogi
Zaproszenie mieszkańców oraz
wykaz zadań


Treść zgłoszeń zadań

ul. Główna 54
13 maja 2015 r.
godz. 16.00-20.00

karta do głosowania do pobrania
celem przesłania na adres:
osiedle.rogi@rmkk.pl
w okresie 12 - 18 maja 2015 r.
Uchwała Rady Osiedla Rogi

Sławięcice
Zaproszenie mieszkańców oraz
wykaz zadań


Treść zgłoszeń zadań

ul. Stefana Batorego 32
15 maja 2015 r.
godz. 16.00-20.00

karta do głosowania do pobrania
celem przesłania na adres:
osiedle.slawiecice@rmkk.pl
w okresie 12 - 18 maja 2015 r.
Uchwała Rady Osiedla Sławięcice

 Stare Miasto
Zaproszenie mieszkańców oraz
wykaz zadań


Treść zgłoszeń zadań

ul. Władysława  Planetorza 3/1
18 maja 2015 r.
godz. 16.00-20.00

karta do głosowania do pobrania
celem przesłania na adres:
osiedle.stare.miasto@rmkk.pl
w okresie 12 - 18 maja 2015 r.
Uchwała Rady Osiedla Stare Miasto

Śródmieście
Zaproszenie mieszkańców oraz
wykaz zadań


Treść zgłoszeń zadań

al. Jana Pawła II 3
18 maja 2015 r.
godz. 16.00-20.00

karta do głosowania do pobrania
celem przesłania na adres:
osiedle.srodmiescie@rmkk.pl
w okresie 12 - 18 maja 2015 r.
Uchwała Rady Osiedla Śródmieście

Zachód
Zaproszenie mieszkańców oraz
wykaz zadań


Treść zgłoszeń zadań

ul. Piastowska 51
12 maja 2015 r.
godz. 16.00-20.00

karta do głosowania do pobrania
celem przesłania na adres:
osiedle.zachod@rmkk.pl
w okresie 12 - 18 maja 2015 r.
Uchwała Rady Osiedla Zachód

 Informacja o wynikach konsultacji w przedmiocie Budżetu Obywatelskiego w 2015 roku w Kędzierzynie-Koźlu
 Informacja o realizacji budzetu obywatelskiego 2015.pdf


REJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: 2015 
Utworzył: Marcin Muc 
Data utworzenia: 2015-04-20 12:44:14 
Przygotował: Zbigniew Romanowicz 
Odpowiedzialny: Zbigniew Romanowicz 
Ostatnio modyfikował: Marcin Muc 
Data modyfikacji: 2016-05-04 09:41:36 
Statystyki  »   Szczegóły  »