Wykaz uchwał Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle podjętych na XV sesji w dniu 6 sierpnia 2015 r.
 uchwała Nr XV/108/15 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w szpitalach, domu pomocy społecznej i areszcie śledczym, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
 uchwała Nr XV/109/15 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr VII/79/11 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Kędzierzyn-Koźle na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
 Załącznik do Uchwały Nr XV/109/15 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 6 sierpnia 2015 r. - OBWIESZCZENIE RADY MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr VII/79/11 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Kędzierzyn-Koźle na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
 Załącznik do Obwieszczenia Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 6 sierpnia 2015 r. Uchwała Nr VII/79/11 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Kędzierzyn-Koźle na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
 uchwała nr XV/110/15 w sprawie zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników


REJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: Wykaz uchwał Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle podjętych na XV sesji w dniu 6 sierpnia 2015 r. 
Utworzył: Marcin Muc 
Data utworzenia: 2015-08-07 09:42:43 
Przygotował: Halina Olkowska 
Odpowiedzialny: Halina Olkowska 
Ostatnio modyfikował: Marcin Muc 
Data modyfikacji: 2015-08-07 09:43:12 
Statystyki  »   Szczegóły  »