Wykaz uchwał Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle podjętych na XVI sesji w dniu 27 sierpnia 2015 r.
 Uchwała Nr XVI/111/15 w sprawie uchwalenia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kędzierzyn-Koźle”
 Załącznik do uchwały Nr XVI/111/15 w sprawie uchwalenia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kędzierzyn-Koźle”
 Uchwała Nr XVI/112/15 w sprawie przyjęcia „Zintegrowanego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego”
 Załącznik do uchwały Nr XVI/112/15 w sprawie przyjęcia „Zintegrowanego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego”
 Uchwała Nr XVI/113/15 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, określenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle
 Uchwała Nr XVI/114/15 w sprawie dostosowania opisu granic stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy Kędzierzyn-Koźle do stanu faktycznego
 Uchwała Nr XVI/115/15 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji w przedmiocie Budżetu Obywatelskiego w ramach budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle
 Uchwała Nr XVI/116/15 uchylająca sprzeczną z prawem uchwałę Rady Osiedla Śródmieście w sprawie współorganizowania wyjazdu młodzieży i uczniów na wyjazd wakacyjny do Głębinowa nad jezioro nyskie
 Uchwała Nr XVI/117/15 w sprawie zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 14 w Kędzierzynie-Koźlu
 Uchwała Nr XVI/118/15 w sprawie zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 13 dla mniejszości niemieckiej w Kędzierzynie-Koźlu; Uchwała Nr XVI/119/15 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Kędzierzyn-Koźle prawa własności nieruchomości składającej się z działek nr 1576/12, 1576/13, 1576/18 i 1576/19 km 7, położonej w Kędzierzynie-Koźlu, w obrębie Koźle, w rejonie ul. Jana Kochanowskiego
 Uchwała Nr XVI/119/15 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Kędzierzyn-Koźle prawa własności nieruchomości składającej się z działek nr 1576/12, 1576/13, 1576/18 i 1576/19 km 7, położonej w Kędzierzynie-Koźlu, w obrębie Koźle, w rejonie ul. Jana Kochanowskiego
 Uchwała Nr XVI/120/15 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Królowej Jadwigi, oznaczonej jako działka nr 3417/227 w obrębie Kędzierzyn
  Uchwała Nr XVI/121/15 w sprawie przystąpienia Gminy Kędzierzyn-Koźle do stowarzyszenia pod nazwą Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna
 Uchwała Nr XVI/122/15 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2015 r. w wysokości 247.000,00 zł Województwu Opolskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy chodnika i zatoki postojowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423 – ulica Kłodnicka (na odcinku od skrzyżowania z ul. Stanisława Wyspiańskiego do skrzyżowania z ul. Żabieniecką - str. parzysta) w miejscowości Kędzierzyn-Koźle
 Uchwała Nr XVI/123/15 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2015 r. w wysokości 23.000,00 zł Województwu Opolskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie opracowania projektu budowlano – wykonawczego dla zadania pn.: „Rozbudowa ciągu pieszo – rowerowego – droga wojewódzka nr 418 (ul. Głubczycka) w miejscowości Kędzierzyn-Koźle”
 Uchwała Nr XVI/124/15 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Opolskiego (50.844,00zł.)
 Uchwała Nr XVI/125/15 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Opolskiego (84.882,00 zł.)
 Uchwała Nr XVI/126/15 w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2015
 Uchwała Nr XVI/127/15 zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
 Załącznik nr 1 do uchwały Nr XVI/127/15 zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
 Załącznik nr 2 do uchwały Nr XVI/127/15 zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
 Uchwała Nr XVI/128/15 w sprawie skargi zgłoszonej w dniu 8 lipca 2015 r. na działania Dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych w Kędzierzynie-Koźlu w przedmiocie braku nadzoru nad schroniskiem dla bezdomnych zwierząt oraz niewłaściwego zachowania względem osoby skarżącej, a także „Braku odpowiedzi od czterech miesięcy od Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle”
 Uchwała Nr XVI/129/15 zmieniająca uchwalę w sprawie ustalenia statutów żłobków prowadzonych przez Gminę Kędzierzyn-Koźle
 Uchwała Nr XVI/130/15 zmieniająca uchwałę Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2015


REJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: Wykaz uchwał Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle podjętych na XVI sesji w dniu 27 sierpnia 2015 r. 
Utworzył: Marcin Muc 
Data utworzenia: 2015-09-03 08:53:55 
Przygotował: Halina Olkowska 
Odpowiedzialny: Magdalena Słowik 
Ostatnio modyfikował: Marcin Muc 
Data modyfikacji: 2015-09-03 08:54:20 
Statystyki  »   Szczegóły  »