Wykaz uchwał Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle podjętych na XVIII sesji w dniu 1 października 2015 r.
 Uchwała Nr XVIII/136/15 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kędzierzyn-Koźle oraz uchwałę zmieniającą tę uchwałę
 Uchwała Nr XVIII/137/15 w sprawie zmiany nazwy placu na osiedlu Pogorzelec w Kędzierzynie-Koźlu
 Załącznik do uchwałay Nr XVIII/137/15 w sprawie zmiany nazwy placu na osiedlu Pogorzelec w Kędzierzynie-Koźlu
 Uchwała Nr XVIII/138/15 zmieniającej uchwałę w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
 Uchwała Nr XVIII/139/15 w sprawie Programu współpracy Gminy Kędzierzyn-Koźle z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016
 Załącznik do uchwały Nr XVIII/139/15 w sprawie Programu współpracy Gminy Kędzierzyn-Koźle z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016
 Stanowisko Prezydenta Miasta wraz ze sprawozdaniem - Uchwała Nr XVIII/139/15 w sprawie Programu współpracy Gminy Kędzierzyn-Koźle z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016
 Uchwała Nr XVIII/140/15 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kędzierzyn-Koźle”
 Załącznik do uchwały Nr XVIII/140/15 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kędzierzyn-Koźle”
 Uchwała Nr XVIII/141/15 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej nieodpłatnego zbycia na rzecz Związku Międzygminnego ,,Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu udziałów w Regionalnym Centrum Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadów ,,Czysty Region” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu
 Uchwała Nr XVIII/142/15 w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2015
 Uchwała Nr XVIII/143/15 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
 Załącznik nr 1 do uchwały Nr XVIII/143/15 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
 Załącznik nr 2 do uchwały Nr XVIII/143/15 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
 Uchwała Nr XVIII/144/15 w sprawie nadania Tytułu Honorowego „Zasłużony dla Miasta Kędzierzyn-Koźle”
 Uchwała Nr XVIII/145/15 w sprawie nadania Tytułu Honorowego „Zasłużony dla Miasta Kędzierzyn-Koźle”
 Uchwała Nr XVIII/146/15 w sprawie nadania Tytułu Honorowego „Zasłużony dla Miasta Kędzierzyn-Koźle”
 Uchwała Nr XVIII/147/15 w sprawie nadania Tytułu Honorowego „Zasłużony dla Miasta Kędzierzyn-Koźle”


REJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: Wykaz uchwał Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle podjętych na XVIII sesji w dniu 1 października 2015 r. 
Utworzył: Marcin Muc 
Data utworzenia: 2015-10-08 13:49:33 
Przygotował: Magdalena Słowik 
Odpowiedzialny: Magdalena Słowik 
Ostatnio modyfikował: Marcin Muc 
Data modyfikacji: 2015-10-08 13:50:07 
Statystyki  »   Szczegóły  »