Wykaz uchwał Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle podjętych na XX sesji w dniu 29 października 2015 r.
 Uchwała Nr XX/148/15 w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 13 dla mniejszości niemieckiej w Kędzierzynie-Koźlu
 Uchwała Nr XX/149/15 w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 14 w Kędzierzynie-Koźlu
 Uchwała Nr XX/150/15 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Kędzierzynie-Koźlu Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, wniesienia wkładu na pokrycie tego podwyższenia i objęcia udziałów w zamian za wniesiony wkład
 Uchwała Nr XX/151/15 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Kędzierzyn-Koźle prawa własności nieruchomości składającej się z działki nr 1045, położonej w Kędzierzynie-Koźlu, w obrębie Kłodnica, w rejonie ul. Elewatorowej
 Załącznik do uchwały Nr XX/151/15 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Kędzierzyn-Koźle prawa własności nieruchomości składającej się z działki nr 1045, położonej w Kędzierzynie-Koźlu, w obrębie Kłodnica, w rejonie ul. Elewatorowej
 Uchwała Nr XX/152/15 w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania nagród za wysokie osiągnięcia sportowe oraz rodzaju i wysokości tych nagród
 Sprawozdanie Wydziału KST - Uchwała Nr XX/152/15 w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania nagród za wysokie osiągnięcia sportowe oraz rodzaju i wysokości tych nagród
 Stanowisko PM - Uchwała Nr XX/152/15 w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania nagród za wysokie osiągnięcia sportowe oraz rodzaju i wysokości tych nagród
 Uchwała Nr XX/153/15 w sprawie współpracy partnerskiej pomiędzy miastem Kędzierzyn-Koźle, a samorządem Rejonu Jonawskiego
 Uchwała Nr XX/154/15 w sprawie przejęcia przez Gminę Kędzierzyn-Koźle zadania Gminy Rudziniec w zakresie prowadzenia i rozwoju infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi
 Uchwała Nr XX/155/15 w sprawie intencji udzielenia pomocy finansowej w 2016 r. w wysokości 630 tys. zł Powiatowi Kędzierzyńsko–Kozielskiemu z przeznaczeniem na finansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 2056 O – ul. Mostowej w Kędzierzynie-Koźlu: Etap II
 Uchwała Nr XX/156/15 w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2015
 Uchwała Nr XX/157/15 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
 Załącznik nr 1 do uchwały Nr XX/157/15 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
 Załącznik nr 2 do uchwały Nr XX/157/15 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
 Uchwała Nr XX/158/15 w sprawie skargi złożonej w dniu 11 września 2015 r. na działalność Zarządu Osiedla Śródmieście, polegającą na nieprawidłowym powiadomieniu członków Rady Osiedla o zwołanym posiedzeniu Rady Osiedla
 Uchwała Nr XX/159/15 w sprawie wyboru ławników sądowych na kadencję w latach 2016-2019
 Uchwała Nr XX/160/15 w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika


REJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: Wykaz uchwał Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle podjętych na XX sesji w dniu 29 października 2015 r. 
Utworzył: Marcin Muc 
Data utworzenia: 2015-11-03 12:41:47 
Przygotował: Magdalena Słowik 
Odpowiedzialny: Magdalena Słowik 
Ostatnio modyfikował: Marcin Muc 
Data modyfikacji: 2015-11-03 12:42:19 
Statystyki  »   Szczegóły  »