2016

Obwieszczenie wykazu i treści pozytywnie zaopiniowanych przez zarządy osiedli  zgłoszeń zadań do Budżetu Obywatelskiego w 2016 roku oraz informacji o sposobach i terminach głosowania w ramach konsultacji tych zadań

Na podstawie § 7 oraz § 8 ust. 1 i 2 zasad i trybu przeprowadzania konsultacji w przedmiocie Budżetu Obywatelskiego w ramach budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle, stanowiących załącznik do uchwały nr XXIX/379/12 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji w przedmiocie Budżetu Obywatelskiego w ramach budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle (Dz. Urz. Woj. Opolskiego poz. 1953 z późn. zm.), w tabeli zamieszczonej niżej podaje się do publicznej wiadomości wykaz i treść:

  1. wszystkich zgłoszeń zadań Budżetu Obywatelskiego w 2016 r. dokonanych w wyznaczonym terminie do 1 lutego 2016 r.;
  2. zgłoszeń zadań pozytywnie zaopiniowanych przez zarządy osiedli, poddanych  konsultacji z mieszkańcami poszczególnych  osiedli w drodze głosowania.

Konsultacje z mieszkańcami osiedli pozytywnie zaopiniowanych przez zarządy osiedli zadań zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego zostaną przeprowadzone w okresie  od 26 lutego do 15 marca 2016 r.  w drodze głosowania:

  1. w siedzibach rad osiedli -  w terminach podanych w tabeli zamieszczonej niżej, z zastosowaniem kart do głosowania w formie pisemnej, wydawanych mieszkańcom osiedli przez zarządy osiedli wyłącznie w dniach i godzinach głosowania ;
  2. za pośrednictwem poczty elektronicznej w okresie 26 lutego - 15 marca 2016 r., z zastosowaniem udostępnionych do pobrania kart do głosowania elektronicznego, przesyłanych na adresy poczty elektronicznej właściwych rad osiedli, określone w tabeli zamieszczonej niżej.

Do głosowania na zadania pozytywnie zaopiniowane przez zarządy poszczególnych osiedli uprawnieni są wyłącznie mieszkańcy tych osiedli !

Osiedle

Terminy głosowania w siedzibach rady osiedla

Głosowanie za pośrednictwem poczty elektronicznej rady osiedla
w okresie 26 lutego – 15 marca 2016 r.

Azoty
Zaproszenie mieszkańców oraz
wykaz zadań


Treść zgłoszeń zadań

ul. Ludwika Waryńskiego 1-3
15 marca 2016 r.
godz. 16.00-20.00

karta do głosowania do pobrania: DOC, PDF
celem przesłania na adres:
osiedle.azoty@rmkk.pl
w okresie 26 lutego - 15 marca 2016 r.

wybrane zadanie

Blachownia
Zaproszenie mieszkańców oraz
wykaz zadań


Treść zgłoszeń zadań

ul. Wyzwolenia 7b
  4 marca 2016 r.
godz. 16.00-20.00

karta do głosowania do pobrania: DOC, PDF
celem przesłania na adres:
osiedle.blachownia@rmkk.pl
w okresie 26 lutego - 15 marca 2016 r.

wybrane zadanie

Cisowa
Zaproszenie mieszkańców oraz
wykaz zadań


Treść zgłoszeń zadań

ul. Jana Brzechwy 78
9 marca 2016 r.
godz. 16.00-20.00

karta do głosowania do pobrania: DOC, PDF
celem przesłania na adres:
osiedle.cisowa@rmkk.pl
w okresie 26 lutego - 15 marca 2016 r.

wybrane zadanie

Kłodnica
Zaproszenie mieszkańców oraz
wykaz zadań


Treść zgłoszeń zadań

ul. Kłodnica 38a
4 marca 2016 r.
godz. 16.00-20.00

karta do głosowania do pobrania: DOC, PDF
celem przesłania na adres:
osiedle.klodnica@rmkk.pl
w okresie 26 lutego - 15 marca 2016 r.

wybrane zadanie

Kuźniczka
Zaproszenie mieszkańców oraz
wykaz zadań


Treść zgłoszeń zadań

ul. Grunwaldzka 83
9 marca 2016 r.
godz. 16.00-20.00

karta do głosowania do pobrania: DOC, PDF
celem przesłania na adres:
osiedle.kuzniczka@rmkk.pl
w okresie 26 lutego - 15 marca 2016 r.

wybrane zadanie

Miejsce Kłodnickie
Zaproszenie mieszkańców oraz
wykaz zadań


Treść zgłoszeń zadań

ul. Szpaków 11
11 marca 2016 r.
godz. 16.00-20.00

karta do głosowania do pobrania: DOC, PDF
celem przesłania na adres:
osiedle.miejsce.klodnickie@rmkk.pl
w okresie 26 lutego - 15 marca 2016 r.

wybrane zadanie

Piastów
Zaproszenie mieszkańców oraz
wykaz zadań


Treść zgłoszeń zadań

ul. Kazimierza Wielkiego 17/1
10 marca 2016 r.
godz. 16.00-20.00

karta do głosowania do pobrania: DOC, PDF
celem przesłania na adres:
osiedle.piastow@rmkk.pl
w okresie 26 lutego - 15 marca 2016 r.

wybrane zadanie

Pogorzelec
Zaproszenie mieszkańców oraz
wykaz zadań


Treść zgłoszeń zadań

ul. Piotra Skargi 38/ I
10 marca 2016 r.
godz. 16.00-20.00

karta do głosowania do pobrania: DOC, PDF
celem przesłania na adres:
osiedle.pogorzelec@rmkk.pl
w okresie 26 lutego - 15 marca 2016 r.

wybrane zadanie

Południe
Zaproszenie mieszkańców oraz
wykaz zadań


Treść zgłoszeń zadań

ul. Władysława Planetorza 1
9 marca 2016 r.
godz. 16.00-20.00

karta do głosowania do pobrania: DOC, PDF
celem przesłania na adres:
osiedle.poludnie@rmkk.pl
w okresie 26 lutego - 15 marca 2016 r.

wybrane zadanie

Przyjaźni
Zaproszenie mieszkańców oraz
wykaz zadań


Treść zgłoszeń zadań

ul. Szkolna 3
2 marca 2016 r.
godz. 16.00-20.00

karta do głosowania do pobrania: DOC, PDF
celem przesłania na adres:
osiedle.przyjazni@rmkk.pl
w okresie 26 lutego - 15 marca 2016 r.

wybrane zadanie

Rogi
Zaproszenie mieszkańców oraz
wykaz zadań


Treść zgłoszeń zadań

ul. Główna 54
14 marca 2016 r.
godz. 16.00-20.00

karta do głosowania do pobrania: DOC, PDF
celem przesłania na adres:
osiedle.rogi@rmkk.pl
w okresie 26 lutego - 15 marca 2016 r.

wybrane zadanie

Sławięcice
Zaproszenie mieszkańców oraz
wykaz zadań


Treść zgłoszeń zadań

ul. Stefana Batorego 32
11 marca 2016 r.
godz. 16.00-20.00

karta do głosowania do pobrania: DOC, PDF
celem przesłania na adres:
osiedle.slawiecice@rmkk.pl
w okresie 26 lutego - 15 marca 2016 r.

wybrane zadanie

 Stare Miasto
Zaproszenie mieszkańców oraz
wykaz zadań


Treść zgłoszeń zadań

ul. Władysława  Planetorza 3/1
11 marca 2016 r.
godz. 16.00-20.00

karta do głosowania do pobrania: DOC, PDF
celem przesłania na adres:
osiedle.stare.miasto@rmkk.pl
w okresie 26 lutego - 15 marca 2016 r.

wybrane zadanie

Śródmieście
Zaproszenie mieszkańców oraz
wykaz zadań


Treść zgłoszeń zadań

al. Jana Pawła II 3
7 marca 2016 r.
godz. 16.00-20.00

karta do głosowania do pobrania: DOC, PDF
celem przesłania na adres:
osiedle.srodmiescie@rmkk.pl
w okresie 26 lutego - 15 marca 2016 r.

wybrane zadanie

Zachód
Zaproszenie mieszkańców oraz
wykaz zadań


Treść zgłoszeń zadań

ul. Piastowska 51
26 lutego 2016 r.
godz. 16.00-20.00

karta do głosowania do pobrania: DOC, PDF
celem przesłania na adres:
osiedle.zachod@rmkk.pl
w okresie 26 lutego - 15 marca 2016 r.

wybrane zadanie

 Obwieszczenie o rozpoczęciu konsultacji w sprawie budżetu obywatelskiego w 2016 roku
 Informacja o wynikach konsultacji w przedmiocie Budżetu Obywatelskiego w 2016 roku w Kędzierzynie-Koźlu.pdf


REJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: 2016 
Utworzył: Rafał Kroker 
Data utworzenia: 2015-12-30 14:21:27 
Przygotował: Zbigniew Romanowicz 
Odpowiedzialny: Zbigniew Romanowicz 
Ostatnio modyfikował: Marcin Muc 
Data modyfikacji: 2016-04-18 15:18:38 
Statystyki  »   Szczegóły  »