Praca w Urzędzie Miasta Kędzierzyn-Koźle - rok 2016

Nabory na wolne stanowiska urzędnicze w trybie określonym w ustawie o pracownikach samorządowych

L.p.

Stanowisko 
 (treść i data zamieszczenia ogłoszenia)
Termin składania ofert 
Termin rozmowy kwalifikacyjnej
Rozstrzygnięcie 
Uwagi
1. Stanowisko Inspektora nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej w Wydziale Inwestycji, Remontów i Eksploatacji Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle
08.01.2016
19.01.2016 22.01.2016
Informacja
Zakończono

rezygnacja ze stanowiska
2. Stanowisko Podinspektora ds.  utrzymania obiektów technicznych w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle
21.01.2016
08.02.2016 16-17.02.2016
Informacja  Zakończono
3. Stanowisko podinspektora ds.  obsługi organizacyjnej i kancelaryjno-biurowej komisji Rady Miasta oraz współdziałania z jednostkami pomocniczymi Gminy w Biurze Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
28.01.2016
19.02.2016 4.03.2016
Informacja  Zakończono
4. Stanowisko Inspektora nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej w Wydziale Inwestycji, Remontów i Eksploatacji Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle
04.02.2016
19.02.2016 25.02.2016
Informacja Zakończono
bez wyboru kandydata
5. Stanowisko Kierownika Wydziału Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle
24.02.2016
 10.03.2016 18.03.2016
Informacja Zakończono
6. Stanowisko Starszego specjalisty - Energetyka Miejskiego w Wydziale Inwestycji, Remontów i Eksploatacji Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle
10.03.2016
23.03.2016 31.03.2016 Informacja Zakończono
7. Stanowisko podinspektora ds.  księgowości dochodów i wydatków w Wydziale Finansowym Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle
24.03.2016
8.04.2016 19.04.2016 Informacja
Zakończono
8. Stanowisko inspektora ds. zbywania gruntów niezabudowanych oraz pierwokupu w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle
06.04.2016
20.04.2016 27.04.2016
Informacja
Zakończono
9. Stanowisko podinspektora ds. promocji miasta w Biurze Informacji i Promocji Miasta Urzędu Miasta Kędzierzyn Koźle
10.05.2016
30.05.2016
 10.06.2016 Informacja Zakończono
10. Stanowisko Starszego specjalisty - Energetyka Miejskiego w Wydziale Inwestycji, Remontów i Eksploatacji Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle
07.06.2016
22.06.2016  29.06.2016
Informacja Zakończono
bez wyboru kandydata
11. Stanowisko podinspektora ds. obsługi sekretariatu Prezydenta Miasta w Wydziale Administracyjno Gospodarczym Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle
09.06.2016
22.06.2016 1.07.2016
Informacja Zakończono
12. Stanowisko podinspektora ds. przeprowadzania postępowań w Wydziale Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle
10.06.2016
27.06.2016  5.07.2016 Informacja Zakończono bez wyboru
13. Dwa wolne stanowiska podinspektora ds. finansowania pozabudżetowego w Wydziale Strategii, Rozwoju i Środków Pomocowych Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle
28.06.2016
12.07.2016 19.07.2016
 Informacja  Zakończono
14. Stanowisko Specjalisty - Energetyka Miejskiego w Wydziale Inwestycji, Remontów i Eksploatacji Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle
8.07.2016
21.07.2016  08.08.2016 Informacja  Zakończono
15. Stanowisko podinspektora ds. przeprowadzania postępowań w Wydziale Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle
13.07.2016
26.07.2016  29.07.2016 Informacja Zakończono
16. Stanowisko inspektora nadzoru inwestorskiego w Wydziale Inwestycji, Remontów i Eksploatacji Urzędu Miasta
12.09.2016
28.09.2016      
17. Stanowisko podinspektora ds. przeprowadzania postępowań w Wydziale Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle
15.09.2016
28.09.2016      
 
Postępowanie kwalifikacyjne w celu zatrudnienia na stanowiska nie objęte obowiązkiem stosowania trybu naboru określonego w ustawie o pracownikach samorządowych
 Praca w Urzędzie Miasta Kędzierzyn-Koźle - rok 2015
 Praca w Urzędzie Miasta Kędzierzyn-Koźle - rok 2014
 Praca w Urzędzie Miasta Kędzierzyn-Koźle - rok 2013
 Praca w Urzędzie Miasta Kędzierzyn-Koźle - rok 2012
 Praca w Urzędzie Miasta Kędzierzyn-Koźle - rok 2011
 Praca w Urzędzie Miasta Kędzierzyn-Koźle - rok 2010
 Praca w Urzędzie Miasta Kędzierzyn-Koźle - rok 2009
 Praca w Urzędzie Miasta Kędzierzyn-Koźle - rok 2008
 Praca w Urzędzie Miasta Kędzierzyn-Koźle - rok 2007
 Praca w Urzędzie Miasta Kędzierzyn-Koźle - rok 2006


REJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: Praca w Urzędzie Miasta Kędzierzyn-Koźle - rok 2016 
Utworzył: Marcin Muc 
Data utworzenia: 2016-01-08 13:09:20 
Przygotował: Urszula Brudnowska 
Odpowiedzialny: Zbigniew Romanowicz 
Ostatnio modyfikował: Marcin Muc 
Data modyfikacji: 2016-09-15 13:57:47 
Statystyki  »   Szczegóły  »