Wykaz uchwał Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle podjętych na XXVI sesji w dniu 25 lutego 2016 r.
 Uchwała Nr XXVI/201/16 w sprawie przystąpienia Gminy Kędzierzyn-Koźle do realizacji przedsięwzięcia pn.: „Poprawa jakości środowiska miejskiego w Kędzierzynie-Koźlu poprzez rozwój terenów zielonych – Etap I” w ramach działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
 Uchwała Nr XXVI/202/16 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu na lata 2016-2020
 Załącznik - Uchwała Nr XXVI/202/16 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu na lata 2016-2020
 Uchwała Nr XXVI/203/16 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018 dla Gminy Kędzierzyn-Koźle
 Załącznik - Uchwała Nr XXVI/203/16 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018 dla Gminy Kędzierzyn-Koźle
 Uchwała Nr XXVI/204/16 zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Kędzierzyn-Koźle
 Uchwała Nr XXVI/205/16 w sprawie utworzenia i przystąpienia Gminy Kędzierzyn-Koźle do Stowarzyszenia pod nazwą Kędzierzyńsko-Strzelecki Subregionalny Obszar Funkcjonalny
 Uchwała Nr XXVI/206/16 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy Tadeusza Jasińskiego na osiedlu Zachód
 Załącznik - Uchwała Nr XXVI/206/16 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy Tadeusza Jasińskiego na osiedlu Zachód
 Uchwała Nr XXVI/207/16 w sprawie wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli miasta Kędzierzyn-Koźle w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu
 Uchwała Nr XXVI/208/16 w sprawie intencji udzielenia pomocy finansowej w 2016 r. w wysokości 100 tys. zł Gminie Reńska Wieś z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „ Budowy ścieżki pieszo – rowerowej w ramach terenów inwestycyjnych w obrębie akwenu Dębowa”
 Uchwała Nr XXVI/209/16 w sprawie intencji udzielenia pomocy finansowej w 2016 r. w wysokości 250 tys. zł Województwu Opolskiemu z przeznaczeniem na współfinansowanie opracowania projektu budowlano – wykonawczego oraz realizację zadania pn.: „ Rozbudowa ciągu pieszo – rowerowego – droga wojewódzka nr 418 (ul. Głubczycka) w miejscowości Kędzierzyn-Koźle”
 Uchwała Nr XXVI/210/16 w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2016
 Uchwała Nr XXVI/211/16 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
 Załącznik 1 - Uchwała Nr XXVI/211/16 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
 Załącznik 2 - Uchwała Nr XXVI/211/16 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
 Uchwała Nr XXVI/212/16 w sprawie nadania nazwy mostowi łączącemu ul. Wyspa z ul. Xawerego Dunikowskiego w Kędzierzynie-Koźlu na rzece Odrze
 Załącznik - Uchwała Nr XXVI/212/16 w sprawie nadania nazwy mostowi łączącemu ul. Wyspa z ul. Xawerego Dunikowskiego w Kędzierzynie-Koźlu na rzece Odrze
 Uchwała Nr XXVI/213/16 w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Rodziny Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle


REJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: Wykaz uchwał Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle podjętych na XXVI sesji w dniu 25 lutego 2016 r. 
Utworzył: Marcin Muc 
Data utworzenia: 2016-03-04 12:50:44 
Przygotował: Magdalena Słowik 
Odpowiedzialny: Magdalena Słowik 
Ostatnio modyfikował: Marcin Muc 
Data modyfikacji: 2016-03-04 12:51:07 
Statystyki  »   Szczegóły  »