Uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle podjęte na sesji nr XXX w dniu 31 maja 2016 r.
 Uchwała Nr XXX/244/16 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu na lata 2016-2020
 Uchwała Nr XXX/245/16 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kędzierzyn-Koźle”
 Załącznik - Uchwała Nr XXX/245/16 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kędzierzyn-Koźle”
 Uchwała Nr XXX/246/16 w sprawie odpowiedzi na skierowane do Przewodniczącego Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle przez Panią (*) wezwanie do usunięcia „niezgodności z prawem uchwały Nr XLI/485/09 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę, wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia oraz podwyższenie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli”
 Uchwała Nr XXX/247/16 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia na lata 2014 – 2016
 Załącznik - Uchwała Nr XXX/247/16 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia na lata 2014 – 2016
 Uchwała Nr XXX/248/16 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle
 Uchwała Nr XXX/249/16 w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2016
 Uchwała Nr XXX/250/16 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
 Załącznik 1 - Uchwała Nr XXX/250/16 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
 Załącznik 2 - Uchwała Nr XXX/250/16 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
 Uchwała Nr XXX/251/16 w sprawie skargi na działalność Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle oraz Dyrektora Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych


REJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: Uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle podjęte na sesji nr XXX w dniu 31 maja 2016 r. 
Utworzył: Marcin Muc 
Data utworzenia: 2016-06-07 13:16:07 
Przygotował: Magdalena Słowik 
Odpowiedzialny: Magdalena Słowik 
Ostatnio modyfikował: Marcin Muc 
Data modyfikacji: 2016-06-07 13:21:20 
Statystyki  »   Szczegóły  »