Uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle podjęte na sesji nr XXXIII w dniu 31 sierpnia 2016 r.
 Uchwała Nr XXXIII/273/16 w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu
 Uchwała Nr XXXIII/274/16 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie odpowiedzi na skierowane do Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle przez Przedsiębiorstwo (*) spółka z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu wezwanie do usunięcia naruszenia interesu prawnego i uprawnienia Przedsiębiorstwa
 Uchwała Nr XXXIII/275/16 w sprawie przyjęcia apelu do Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie uruchomienia w rozkładzie jazdy PKP PLK S.A. na lata 2016/2017 połączenia kolejowego na linii nr 137 (Magistrala Podsudecka) w relacji Kudowa Zdrój – Kłodzko – Nysa – Katowice – Kraków
 Uchwała Nr XXXIII/276/16 w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej
 Załącznik do uchwały Nr XXXIII/276/16 w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej
 Uchwała Nr XXXIII/277/16 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków województwa opolskiego
 Uchwała Nr XXXIII/278/16 w sprawie deklaracji intencji zaliczenia części istniejącej drogi wewnętrznej oraz drogi projektowanej do kategorii drogi publicznej gminnej w związku z realizacją zadania budżetowego pn. „Skomunikowanie terenu inwestycyjnego Koźle Port poprzez budowę drogi wraz z niezbędną infrastrukturą”
 Załącznik do uchwały Nr XXXIII/278/16 w sprawie deklaracji intencji zaliczenia części istniejącej drogi wewnętrznej oraz drogi projektowanej do kategorii drogi publicznej gminnej w związku z realizacją zadania budżetowego pn. „Skomunikowanie terenu inwestycyjnego Koźle Port poprzez budowę drogi wraz z niezbędną infrastrukturą”
 Uchwała Nr XXXIII/279/16 w sprawie intencji udzielenia pomocy finansowej w 2017 r. Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiemu z przeznaczeniem na finansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 1477 O – ul. Wojska Polskiego w Kędzierzynie-Koźlu: Etap I
 Uchwała Nr XXXIII/280/16 w sprawie deklaracji intencji zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii drogi publicznej gminnej w związku z realizacją zadania budżetowego pn. „ PT i przebudowa ul. Mjr H. Sucharskiego oraz części ul. Jana Kochanowskiego w Kędzierzynie-Koźlu”
 Załącznik do uchwały Nr XXXIII/280/16 w sprawie deklaracji intencji zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii drogi publicznej gminnej w związku z realizacją zadania budżetowego pn. „ PT i przebudowa ul. Mjr H. Sucharskiego oraz części ul. Jana Kochanowskiego w Kędzierzynie-Koźlu”
 Uchwała Nr XXXIII/281/16 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kędzierzyn-Koźle
 Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXXIII/281/16 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kędzierzyn-Koźle
 Uchwała Nr XXXIII/282/16 w sprawie wprowadzenia Programu zmniejszania zaległych należności z tytułu najmu lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kędzierzyn-Koźle
 Uchwała Nr XXXIII/283/16 w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kędzierzyn-Koźle dla terenu w sąsiedztwie cmentarza komunalnego na osiedlu Kuźniczka
 Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXIII/283/16 w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kędzierzyn-Koźle dla terenu w sąsiedztwie cmentarza komunalnego na osiedlu Kuźniczka
 Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXIII/283/16 w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kędzierzyn-Koźle dla terenu w sąsiedztwie cmentarza komunalnego na osiedlu Kuźniczka
 Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXXIII/283/16 w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kędzierzyn-Koźle dla terenu w sąsiedztwie cmentarza komunalnego na osiedlu Kuźniczka
 Załącznik nr 4 do uchwały Nr XXXIII/283/16 w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kędzierzyn-Koźle dla terenu w sąsiedztwie cmentarza komunalnego na osiedlu Kuźniczka
 Załącznik nr 5 do uchwały Nr XXXIII/283/16 w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kędzierzyn-Koźle dla terenu w sąsiedztwie cmentarza komunalnego na osiedlu Kuźniczka
 Załącznik nr 6 do uchwały Nr XXXIII/283/16 w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kędzierzyn-Koźle dla terenu w sąsiedztwie cmentarza komunalnego na osiedlu Kuźniczka
 Załącznik nr 7 do uchwały Nr XXXIII/283/16 w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kędzierzyn-Koźle dla terenu w sąsiedztwie cmentarza komunalnego na osiedlu Kuźniczka
 Załącznik nr 8 do uchwały Nr XXXIII/283/16 w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kędzierzyn-Koźle dla terenu w sąsiedztwie cmentarza komunalnego na osiedlu Kuźniczka
 Załącznik nr 9 do uchwały Nr XXXIII/283/16 w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kędzierzyn-Koźle dla terenu w sąsiedztwie cmentarza komunalnego na osiedlu Kuźniczka
 Załącznik nr 10 do uchwały Nr XXXIII/283/16 w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kędzierzyn-Koźle dla terenu w sąsiedztwie cmentarza komunalnego na osiedlu Kuźniczka
 Uchwała Nr XXXIII/284/16 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę, wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia oraz podwyższenia minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli
 Uchwała Nr XXXIII/285/16 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji w przedmiocie Budżetu Obywatelskiego w ramach budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle
 Uchwała Nr XXXIII/286/16 w sprawie ustanowienia zwolnienia z podatku od nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną i warunków jego udzielenia
 Załącznik do uchwały Nr XXXIII/286/16 w sprawie ustanowienia zwolnienia z podatku od nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną i warunków jego udzielenia
 Uchwała Nr XXXIII/287/16 w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2016
 Uchwała Nr XXXIII/288/16 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2030
 Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXIII/288/16 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2030
 Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXIII/288/16 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2030
 Uchwała Nr XXXIII/289/16 w sprawie skargi na działanie Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu, polegające na poinformowaniu Skarżącego o sposobie rozpatrzenia skargi z 25 marca 2016 r., której ocena zasadności należy do właściwości innego organu
 Uchwała Nr XXXIII/290/16 w sprawie zmiany w składzie osobowym Komisji Strategii i Rozwoju Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
 Uchwała Nr XXXIII/291/16 zmieniająca uchwałę Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle w sprawie przyjęcia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2016


REJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: Uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle podjęte na sesji nr XXXIII w dniu 31 sierpnia 2016 r. 
Utworzył: Marcin Muc 
Data utworzenia: 2016-09-09 10:27:46 
Przygotował: Magdalena Słowik 
Odpowiedzialny: Magdalena Słowik 
Ostatnio modyfikował: Marcin Muc 
Data modyfikacji: 2016-09-09 10:41:05 
Statystyki  »   Szczegóły  »