Konkursy
Konkursy:

 

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

 • 2016.04.28 - Zarządzenie Nr 832/KST/2016 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kędzierzyn-Koźle z zakresu ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2016 r. [więcej]
 • 2016.04.18 - Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Kędzierzyn-Koźle z zakresu ochrony zwierząt w 2016 roku [więcej]
 • 2015.08.26 - Oferta złożona przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "BRZDĄC", na realizację zadania publicznego pod hasłem "Przewietrzmy miasto" [więcej]
 • 2014.04.16 - Zarządzenie Nr 1906/OSR/2014 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 15 kwietnia 2014r. w sprawie zatwierdzenia protokołu z dnia 27 marca 2014 roku z posiedzenia Komisji powołanej Zarządzeniem Nr 1887/KOP/2014 Prezydenta Miasta z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie powołania Komisji do rozstrzygnięcia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Kędzierzyn-Koźle z zakresu ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2014 roku.
  [więcej]
 • 2014.02.17 - otwarty konkurs ofert na realizację, przez organizacje pozarządowe oraz inne upoważnione podmioty, zadań publicznych Gminy Kędzierzyn-Koźle z zakresu ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2014 roku
  [więcej]
 • 2013.05.23 - otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kędzierzyn-Koźle z zakresu ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2013 roku
  [szczegółowe informacje]
 • 2012.06.18 - rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Kędzierzyn-Koźle z zakresu ekologii w roku 2012
 • 2012.04.26 - Otwarty konkurs ofert na realizację, przez organizacje pozarządowe oraz inne upoważnione podmioty, zadań publicznych Gminy Kędzierzyn-Koźle z zakresu ekologii w 2012 roku

Wydział Organizacyjny

Wydział Polityki Mieszkaniowej Spraw Socjalnych i Zdrowia

 • 2016.09.07 - Zarządzenie Nr 1052/PMS/2016 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 6 września 2016 r. w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Komisji powołanej Zarządzeniem Nr 1010/KST/2016 Prezydenta Miasta z dnia 11 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie aktywizacji osób starszych, warunkowym wyborze ofert na udzielenie dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie aktywizacji osób starszych [więcej]
 • 2016.08.17 - Zarządzenie Nr 1017/PMS/2016 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 16 sierpnia 2016 roku w sprawie ponownego ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację programów  zdrowotnych objętych Programem Ochrony Zdrowia na lata 2014-2016 oraz tekstu szczegółowych warunków tego konkursu [więcej]
 • 2016.07.21 - Zarządzenie 980/PMS/2016 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 20 lipca 2016r. w sprawie zatwierdzenia tekstu ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie aktywizacji osób starszych [więcej]
 • 2016.03.15 - Zarządzenie 756/PMS/2016 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 11 marca 2016r. w sprawie zatwierdzenia protokołu  z dnia 29 lutego 2016 roku z posiedzenia Komisji powołanej Zarządzeniem Nr 688/PMS/2016 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 5 lutego 2016 r. w sprawie powołania Komisji do rozstrzygnięcia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kędzierzyn-Koźle objętych Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych na rok 2016 [więcej]
 • 2016.01.15 - Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie prowadzenia punktów konsultacyjnych objętych Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych na rok 2016 [więcej]
 • 2016.1.13 - Otwarty konkurs ofert na realizację programów zdrowotnych objętych Programem  Ochrony Zdrowia na lata 2014-2016 [więcej]
 • 2015.09.09 - Zarządzenie Nr 447/PMS/2015 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 8 września 2015 r. w sprawie zatwierdzenia protokołu z dnia 28 sierpnia 2015 roku z posiedzenia Komisji powołanej Zarządzeniem Nr 39/KOP/2015 Prezydenta Miasta z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie powołania komisji do rozstrzygnięcia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych objętych Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych w 2015 roku, zmienionym Zarządzeniem Nr 385/KST/2015 Prezydenta Miasta z dnia 31 lipca 2015 r. [więcej]
 • 2015.07.28 - Zarządzenie Nr 378/PMS/2015 z dnia 28 lipca 2015 w sprawie zatwierdzenia tekstu ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie prowadzenia punktu konsultacyjnego dla osób dotkniętych problemem narkotykowym objętego Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i narkotykowych na rok 2015 [więcej]
 • 2015.05.29 - Zarządzenie w sprawie zatwierdzenia protokołu z dnia 8 maja 2015 roku z posiedzenia Komisji powołanej Zarządzeniem Nr 39/KOP/2015 Prezydenta Miasta z dnia 14 stycznia 2015r. w sprawie powołania komisji do rozstrzygnięcia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych objętych Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych w 2015 roku. [więcej]
 • 2015.05.22 - Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie udzielania świadczeń w poradni medycyny paliatywnej i hospicjum domowym/domowej opiece paliatywnej w latach 2015-2016 [zarządzenie zmieniające ogłoszenie konkursu wraz z załącznikiem]
 • 2015.05.04 - Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie opieki rehabilitacyjnej w latach 2015-2016 objętego Programem Ochrony Zdrowia na lata 2014-2016 [więcej]
 • 2015.05.04 - Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie udzielania świadczeń w poradni medycyny paliatywne i hospicjum domowym/domowej opiece paliatywnej w latach 2015-2016 konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie udzielania świadczeń w poradni medycyny paliatywne i hospicjum domowym/domowej opiece paliatywnej w latach 2015-2016 [więcej]
 • 2015.04.17 - konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie prowadzenia punktu konsultacyjnego dla osób dotkniętych problemem narkotykowym objętego Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych na rok 2015.
  [zarządzenie w sprawie konkursu] [konkurs]
 • 2015.04.03 - wyniki konkursu na wsparcie realizacji niżej wymienionych zadań publicznych Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie prowadzenia punktów konsultacyjnych, objętych Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych na rok 2015 [więcej]
 • 2015.02.24 - konkurs na wsparcie realizacji niżej wymienionych zadań publicznych Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie prowadzenia punktów konsultacyjnych, objętych Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych na rok 2015
  [zarządzenie w sprawie konkursu] [konkurs]
 • 2015.02.19 - Zarządzenie Nr 82/PMS/2015 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 13 lutego 2015r. w sprawie zatwierdzenia protokołu z dnia 3 lutego 2015 roku z posiedzenia Komisji powołanej Zarządzeniem Nr 37/KOP/2015 Prezydenta Miasta z dnia 12 stycznia 2015r. w sprawie powołania komisji do rozstrzygnięcia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2015r., dotyczącego wyboru oferty oraz udzielenia dotacji na wsparcie realizacji zadania w zakresie wsparcia edukacji i terapii osób z autyzmem – Trening umiejętności społecznych [więcej]
 • 2015.02.19 - Zarządzenie Nr 81/PMS/2015 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 13 lutego 2015r. w sprawie zatwierdzenia protokołu z dnia 23 stycznia 2015 roku z posiedzenia Komisji powołanej Zarządzeniem Nr 37/KOP/2015 Prezydenta Miasta z dnia 12 stycznia 2015r. w sprawie powołania komisji do rozstrzygnięcia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w 2015r., dotyczącego wyboru oferty oraz udzielenia dotacji na wsparcie realizacji zadania w zakresie opieki pielęgnacyjnej objętego Programem Ochrony Zdrowia na lata 2014-2016 [więcej]
 • 2015.01.28 - Otwarty konkurs ofert na realizację programów zdrowotnych objętych Programem Ochrony Zdrowia na lata 2014-2016 [więcej]
 • 2014.12.29 - Konkurs - wsparcie edukacji i terapii osób z autyzmem-Trening umiejętności społecznych
  [więcej]
 • 2014.12.19 -  Zarządzenie Nr 18/PMS/2014 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie opieki pielęgnacyjnej objętego Programem Ochrony Zdrowia na lata 2014-2016 [więcej]
 • 2014.08.20 - Rozstrzygnięcie konkursu ofert - aktywizacja osób starszych [więcej]
 • 2014.07.24 - Rozstrzygnięcia konkursów ofert na realizację programów zdrowotnych objętych Programem Ochrony Zdrowia na lata 2014-2016 [więcej]
 • 2014.07.03 - Otwarty konkurs ofert-aktywizacja osób starszych [więcej]
 • 2014.07.03 - Ponowne ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację programów zdrowotnych objętych POZ 2014-2016 [więcej]
 • 2014.05.08 - Otwarty konkurs ofert na realizację programu zdrowotnego – prowadzenie całodobowego oddziału medycyny paliatywnej lub hospicjum stacjonarnego na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle objętego Programem Ochrony Zdrowia na lata 2014-2016 [więcej]
 • 2014.04.08 - Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację programów zdrowotnych objętych Programem Ochrony Zdrowia na lata 2014-2016 [więcej]
 • 2014.03.27 - Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację programów zdrowotnych objętych Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych na 2014 rok dot. realizacji grup terapeutycznych [więcej]
 • 2014.03.07 - Otwarty konkurs ofert na realizację programów zdrowotnych objętych Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych na 2014 rok dot. realizacji grup terapeutycznych [więcej]
 • 2014.03.05 - Otwarty konkurs ofert na realizację programów zdrowotnych objętych Programem Ochrony Zdrowia na lata 2014-2016 [więcej]
 • 2013.11.13 - Konkurs ofert na realizację programu zdrowotnego – prowadzenie całodobowego oddziału medycyny paliatywnej lub hospicjum stacjonarnego na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle objętego Programem Ochrony Zdrowia na rok 2013 [więcej]
 • 2013.08.23 - Rozstrzygniecie otwartego konkursu ofert na realizację programu profilaktyka wczesnego wykrywania osteoporozy objętego Programem Ochrony Zdrowia na 2013r. [więcej]
 • 2013.08.23 - Rozstrzygniecie otwartego konkursu ofert na realizację programu opieka rehabilitacyjna objętego Programem Ochrony Zdrowia na 2013r. [więcej]
 • 2013.07.26 - Konkurs ofert na realizację programu zdrowotnego – opieka rehabilitacyjna [więcej]
 • 2013.07.26 - konkurs ofert na realizację programu zdrowotnego – profilaktyka wczesnego wykrywania osteoporozy [więcej]
 • 2013.05.20 - konkurs na członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kędzierzynie-Koźlu - specjalistę terapii uzależnień [więcej]
 • 2013.04.29 - otwarty konkurs ofert na realizację programu zdrowotnego – opieka rehabilitacyjna objętego Programem Ochrony Zdrowia na rok 2013 [więcej]
 • 2013.03.22 - załącznik do Protokołu z dnia 1 i 8 marca 2013 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację programów zdrowotnych objętych Programem Ochrony Zdrowia na 2013r.
  [załącznik]
 • 2013.02.13 - zatwierdzenie tekstu ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację programów zdrowotnych objętych Programem Ochrony Zdrowia na rok 2013 [zarządzenie] [załącznik]
 • 2013.02.13 - Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Kędzierzyn – Koźle w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych [więcej]
 • 2012.08.20 - rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację programów zdrowotnych objętych Programem Ochrony Zdrowia na rok 2012
  [więcej]
 • 2012.07.20 - rozstrzygnięcie konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kędzierzyn – Koźle objętych projektem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych oraz zadań z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w roku 2012 w zakresie aktywizacji osób starszych zamieszkałych na terenie Kędzierzyna-Koźla
  [więcej]
 • 2012.07.20 - rozstrzygnięcie konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kędzierzyn – Koźle objętych projektem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych oraz zadań z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w roku 2012 w zakresie wsparcia psychologicznego osób nieuleczalnie chorych i ich rodzin w ramach opieki paliatywnej i hospicyjnej
  [więcej]
 • 2012.07.20 - ponowne ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację programów zdrowotnych objętych Programem Ochrony Zdrowia na rok 2012
  [więcej] [oferty]
 • 2012.06.04 - otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie wsparcia psychologicznego osób nieuleczalnie chorych i ich rodzin w ramach opieki paliatywnej i hospicyjnej
  [więcej]
 • 2012.05.18 - otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie aktywizacji osób starszych zamieszkałych na terenie Kędzierzyna-Koźla
  [więcej]
 • 2012.05.17 - rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację programu zdrowotnego objętego Programem Ochrony Zdrowia na 2012r. w zakresie profilaktyki wczesnego wykrywania osteoporozy
  [Załącznik do protokołu z dnia 4-10 maja 2012 roku]
 • 2012.04.18 - otwarty konkurs ofert na realizację programu zdrowotnego objętego Programem Ochrony Zdrowia na rok 2012-badanie osteoporozy
  [więcej]
 • 2012.02.22 - rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację programów zdrowotnych objętych Programem Ochrony Zdrowia na rok 2012
  [załącznik do protokołu]
 • 2012.01.18 - rozstrzygnięcie konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kędzierzyn – Koźle objętych projektem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych oraz zadań z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w roku 2012, wyboru ofert oraz udzielenia dotacji na zadania publiczne Gminy Kędzierzyn – Koźle w zakresie opieki pielęgnacyjnej i opieki rehabilitacyjnej objętych Programem Ochrony Zdrowia na 2012r.
  [zarządzenie + załącznik 2] [protokół-załącznik 1]
 • 2012.01.18 - rozstrzygnięcie konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kędzierzyn – Koźle objętych projektem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych oraz zadań z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w roku 2012, wyboru oferty oraz udzielenia dotacji na zadanie publiczne Gminy Kędzierzyn – Koźle w zakresie wsparcia edukacji i terapii osób z autyzmem – Trening umiejętności społecznych
  [zarządzenie + załącznik 2] [protokół-załącznik 1]
 • 2012.01.18 - Otwarty konkurs ofert na realizację programów zdrowotnych objętych Programem Ochrony Zdrowia na 2012r. więcej
 • 2012.01.13 - konkurs na realizację programów zdrowotnych objętych Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych na 2012 rok, polegających na prowadzeniu grup terapeutycznych w zakresie ponadpodstawowym więcej
 • 2012.01.13 - rozstrzygnięcie konkursu ofert na wsparcie zadań publicznych Gminy Kędzierzyn--Koźle objętych projektem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych oraz zadań z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w roku 2012 na zadanie publiczne Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie prowadzenia trzech świetlic socjoterapeutycznych, klubu młodzieżowego, punktu konsultacyjnego dla osób z rodzin z problemem alkoholowym, współuzależnionym i ofiar przemocy w rodzinie oraz punktu konsultacyjnego dla osób dotkniętych problemem narkotykowym objętych Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych na rok 2012 więcej
 • 2011.12.13 - nabór na członków Komisji Konkursowych opiniujących oferty w konkursie na realizację zadań publicznych objętych projektem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych oraz zadań z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w roku 2012 więcej
 • 2011.12.12 - Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację programów zdrowotnych objętych Programem Ochrony Zdrowia na 2011 r. (profilaktyka chorób naczyniowych, profilaktyka cukrzycy) więcej
 • 2011.12.09 - Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie wsparcia edukacji i terapii osób z autyzmem – Trening umiejętności społecznych więcej
 • 2011.12.09 - Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań objętych projektem Programu Ochrony Zdrowia na 2012r. w zakresie opieki pielęgnacyjnej i opieki rehabilitacyjnej więcej
 • 2011.12.08 - Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kędzierzyn-Koźle objętych projektem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych na rok 2012 więcej
 • 2011.11.22 - Ponowne ogłoszenie konkursu ofert na realizację programów zdrowotnych objętych Programem ochrony zdrowia na 2011r. więcej
 • 2011.10.12 - Konkurs ofert na realizację programów zdrowotnych wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych na 2011r. dot. realizacji grup terapeutycznych w zakresie ponadpodstawowym więcej
 • 2011.06.14 - Konkurs ofert na realizację programów zdrowotnych w zakresie terapii uzależnień więcej
 • 2011.05.20 - Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie wsparcia edukacji i terapii osób niepełnosprawnych, w tym osób z autyzmem więcej
 • 2011.04.19 - Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie wsparcia edukacji i terapii osób niepełnosprawnych, w tym osób z autyzmem więcej
 • 2011.04.15 - rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację programów zdrowotnych objętych Programem ochrony zdrowia na 2011 rok - badania profilaktyczne więcej
 • 2011.03.22 - rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację programu zdrowotnego "wykonanie szczepień trzema dawkami szczepionki czterowalentnej przeciwko wirusowi HPV w sumie u co najmniej 183 dziewcząt urodzonych w roku 1999 oraz urodzonych w 1998, a nie zaszczepionych w 2010 roku" objętego Porgramem ochrony zdrowia na 2011r. więcej
 • 2011.03.04 - Unieważnienie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kędzierzyn – Koźle w zakresie prowadzenia punktu konsultacyjnego dla osób z rodzin z problemem alkoholowym, współuzależnionych i ofiar przemocy w rodzinie, grupy informacyjno – edukacyjnej w zakresie środków psychoaktywnych dla nieletnich i grupy informacyjno - edukacyjnej dla osób używających środków psychoaktywnych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych na 2011 rok  więcej
 • 2011.03.03 - Konkurs ofert na realizację programów zdrowotnych objętych Programem ochrony zdrowia na 2011r. więcej
 • 2011.02.16 - Nabór na członków Komisji Konkursowych opiniujących oferty w konkursie na realizację zadań publicznych realizowanych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych oraz zadań z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej w roku 2011 więcej
 • 2011.02.11 - Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację programów zdrowotnych objętych Programem Ochrony Zdrowia na 2011r. - szczepienia ochronne przeciwko wirusowi HPV więcej
 • 2011.02.11 - Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie prowadzenia punktu konsultacyjnego dla osób z rodzin z problemem alkoholowym, współuzależnionych i ofiar przemocy w rodzinie, grupy informacyjno – edukacyjnej w zakresie środków psychoaktywnych dla nieletnich i grupy informacyjno – edukacyjnej dla osób używających środków psychoaktywnych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych na rok 2011 więcej
 • 2010.11.17 - rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację programu zdrowotnego "profilaktyka chorób naczyniowych OUN" objętego Porgramem ochrony zdrowia na 2010r. więcej
 • 2010.10.20 - Ponowne ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację programu zdrowotnego "profilaktyka chorób naczyniowych OUN" objętego Porgramem ochrony zdrowia na 2010r. więcej
 • 2010.08.09 - rozstrzygnięcie konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie aktywizacji osób starszych zamieszkałych na terenie Kędzierzyna-Koźla oraz organizacji Profesjonalnego STREETWORKINGU na terenie Kędzierzyna-Koźla (realizacja zadania w zakresie aktywizacji osób starszych zamieszkałych na terenie Kędzierzyna-Koźla) więcej
 • 2010.08.09 - rozstrzygnięcie konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie aktywizacji osób starszych zamieszkałych na terenie Kędzierzyna-Koźla oraz organizacji Profesjonalnego STREETWORKINGU na terenie Kędzierzyna-Koźla (unieważnienie otwartego konkursu ofert w zakresie zadania II „organizacja Profesjonalnego STREETWORKINGU na terenie Kędzierzyna-Koźla”) więcej
 • 2010.07.22 - rozstrzygnięcie konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie prowadzenia punktu wsparcia dla mieszkańców miasta Kędzierzyna-Koźla więcej
 • 2010.07.22 - rozstrzygnięcie konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie utworzenia „Centrum Aktywności Lokalnej” więcej
 • 2010.07.08 - Unieważnienie konkursu na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie prowadzenia punktu konsultacyjnego dla osób z rodzin z problemem alkoholowym, współuzależnionych i ofiar przemocy w rodzinie, grupy informacyjno – edukacyjnej w zakresie środków psychoaktywnych dla nieletnich i grupy informacyjno – edukacyjnej dla osób używających środków psychoaktywnych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych na rok 2010 więcej
 • 2010.07.07 - Konkurs na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie aktywizacji osób starszych zamieszkałych na terenie Kędzierzyna – Koźla oraz organizacji Profesjonalnego STREETWORKINGU na terenie Kędzierzyna-Koźla więcej
 • 2010.06.17 - Realizacja programu zdrowotnego objętego Programem ochrony zdrowia na 2010r więcej
 • 2010.06.15 - Konkurs na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie prowadzenia punktu wsparcia dla mieszkańców miasta Kędzierzyna – Koźla w 2010r. w ramach Programu Ochrony Zdrowia na 2010 rok więcej »
 • 2010.06.15 - Konkurs na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie utworzenia „Centrum Aktywności Lokalnej” dla mieszkańców miasta Kędzierzyna-Koźla na rok 2010 więcej »
 • 2010.06.15 - Konkurs na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie prowadzenia punktu konsultacyjnego dla osób z rodzin z problemem alkoholowym, współuzależnionych i ofiar przemocy w rodzinie, grupy informacyjno – edukacyjnej w zakresie środków psychoaktywnych dla nieletnich i grupy informacyjno – edukacyjnej dla osób używających środków psychoaktywnych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych na rok 2010 więcej »
 • 2010.03.03 - Konkurs na realizację zadań publicznych Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie prowadzenie punktu wsparcia dla mieszkańców miasta Kędzierzyna-Koźla więcej »
 • 2010.03.03 - Konkurs na realizację zadań publicznych Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie wsparcie edukacji i terapii osób niepełnosprawnych, w tym osób z autyzmem więcej »
 • 2010.02.23 - Konkurs na realizację zadań publicznych Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie prowadzenie punktu wsparcia dla mieszkańców miasta Kędzierzyna – Koźla więcej »
 • 2010.02.18 - Konkurs na programy zdrowotne w zakresie badań profilaktycznych w 2010r. więcej »
 • 2010.02.18 - Konkurs na program zdrowotny realizowany poprzez szczepienia ochronne przeciwko wirusowi HPV więcej »
 • 2010.02.09 - ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację programów zdrowotnych wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych na 2010r. dot. realizacji grup terapeutycznych w zakresie ponadpodstawowym więcej »
 • 2010.01.18 - ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie prowadzenia punktu konsultacyjnego, grupy informacyjno – edukacyjnej i grupy wsparcia dla rodzin osób używających środków psychoaktywnych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych na rok 2010 więcej »
 • 2009.07.27 - Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację programów zdrowotnych objętych Programem ochrony zdrowia na 2009r. więcej »
 • 2009.07.07 - Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie prowadzenia grupy informacyjno – edukacyjnej i grupy wsparcia dla rodzin osób używających środków psychoaktywnych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych na rok 2009. więcej »
 • 2009.05.18 - ponowne ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację programów zdrowotnych objętych Programem ochrony zdrowia na 2009r.
 • 2009.03.31 - ponowne ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację programów zdrowotnych wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych na 2009 r. dot. realizacji grup terapeutycznych w zakresie ponadpodstawowym
 • 2009.03.16 - ponowne ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację programów zdrowotnych objętych Programem ochrony zdrowia na 2009 r.
 • 2009.01.19 - Zarządzenie Nr 1145 /PMS/09  Prezydenta Miasta Kędzierzyna-Koźla  z dnia 19 stycznia 2009r. zmieniające Zarządzenie nr 1108/PMS/08 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia tekstu ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie prowadzenia świetlic socjoterapeutycznych, klubu młodzieżowego oraz punktów konsultacyjnych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych na 2009 rok
 • 2009.01.08 - Konkurs na realizację programów zdrowotnych objętych projektem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych na 2009 rok - Grupy terapeutyczne
 • 2009.01.08 - Otwarty konkurs ofert na realizację programów zdrowotnych objętych Programem ochrony zdrowia na 2009r. - Szczepienia przeciwko HPV i menigokokom
 • 2009.01.08 - Otwarty konkurs ofert na realizację programów zdrowotnych objętych Programem ochrony zdrowia na 2009r. - Opieka pielęgnacyjna i rehabilitacyjna
 • 2009.01.08 - Otwarty konkurs ofert na realizację programów zdrowotnych objętych Programem ochrony zdrowia na 2009r.- Aktywizacja osób starszych zamieszkałych na terenie Kędzierzyna – Koźla
 • 2009.01.08 - Otwarty konkurs ofert na realizację programów zdrowotnych objętych Programem ochrony zdrowia na 2009r. - Badania profilaktyczne
 • 2008.12.21 - Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie prowadzenia świetlic socjoterapeutycznych, klubu młodzieżowego oraz punktów konsultacyjnych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych na rok 2009
 • 2008.08.13 - Konkurs na członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Miasta Kędzierzyn-Koźle
 • 2008.07.03 - Otwarty konkurs ofert na realizację programu zdrowotnego polegającego na wykonaniu szczepień przeciwko zakażeniu meningokokowemu dla dzieci urodzonych w roku 1993 i 1994
 • 2008.04.22 - Otwarty konkurs ofert na realizację programów zdrowotnych objętych Programem ochrony zdrowia na 2008 r. - badania profilaktyczne 
 • 2008.04.17 - Otwarty konkurs ofert na realizację programów zdrowotnych objętych Programem ochrony zdrowia na 2008 r. - szczepienia 
 • 2008.03.13 - Zarządzenie Nr 703/PMS/08 Prezydenta Miasta Kędzierzyna-Koźla z dnia 05.03.2008r. w sprawie zatwierdzenia tekstu ogłoszenia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań objętych Gminnym Programem ochrony zdrowia na 2008 rok
 • 2008.03.13 - Zarządzenie Nr 702/PMS/08 Prezydenta Miasta Kędzierzyna-Koźla z dnia 05.03.2008r. w sprawie ponownego zatwierdzenia tekstu ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie prowadzenia punktu konsultacyjnego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych na 2008 rok.
 • 2008.02.27 - Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację programów zdrowotnych objętych Programem ochrony zdrowia na 2008 r.
 • Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Kędzierzyn – Koźle w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych
 • Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie aktywizacji osób starszych zamieszkałych na terenie Kędzierzyna - Koźla
 • Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie prowadzenia świetlic socjoterapeutycznych, klubu młodzieżowego oraz punktów konsultacyjnych w ramach projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych na 2008 rok
 • Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań objętych projektem Gminnego Programu ochrony zdrowia na 2008r obejmujących: opiekę pielęgnacyjną i opiekę rehabilitacyjną.

Wydział Kultury, Sportu i Turystyki

 • 2016.09.21 - zarządzenie Nr 1071/KST/2016 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 20 września 2016 roku w sprawie ustalenia i ogłoszenia wyników otwartego konkursu wniosków na wsparcie realizacji zadań Gminy Kędzierzyn-Koźle z zakresu sportu w 2016 roku – etap II [więcej]
 • 2016.09.16 - zarządzenie Nr 1068 /KST/2016 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 16 września 2016 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej  poprzez prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w roku 2016 – etap II [więcej]
 • 2016.09.08 - zarządzenie Nr 1055/KST/2016 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 8 września 2016 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym konkursie wniosków KST.524.13.2016 na wsparcie realizacji zadań Gminy Kędzierzyn-Koźle z zakresu sportu w 2016 r. - etap II [więcej]
 • 2016.09.05 - ogłoszenie otwartego konkursu wniosków na wsparcie realizacji zadań z zakresu sportu w 2016 r. – etap II [więcej]
 • 2016.08.29 - ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznyego Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w 2016 roku - etap II [więcej]
 • 2016.08.11 - Zarządzenie nr 1010/KST/2016 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 11 sierpnia 2016 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie aktywizacji osób starszych [więcej]
 • 2016.07.29 - Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert z zakresu turystyki i krajoznawstwa w 2016 r. – etap II [więcej]
 • 2016.07.27 - Powołanie Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert z zakresu turystyki i krajoznawstwa w 2016 r. – etap II [więcej]
 • 2016.07.18 - ogłoszenie o naborze członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w konkursie na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie turystyki i krajoznawstwa w 2016 r. - etap II [więcej]
 • 2016.07.18 - ustalenie i ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na utworzenie Miejskiego Programu Regrantingowego i wybór jego operatora w 2016 r., obejmującego zadania publiczne w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, kultury fizycznej oraz turystyki [więcej]
 • 2016.07.06 - Zarządzenie Nr 958/KST/2016 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 5 lipca 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie turystyki i krajoznawstwa w 2016 r. - ETAP II [więcej]
 • 2016.07.06 - Zarządzenie Nr 957/KST/2016 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 5 lipca 2016 roku w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kędzierzyn-Koźle z zakresu turystyki i krajoznawstwa w 2016 roku [więcej]
 • 2016.07.04 - Zarządzenie Nr 951/KST/2016 z dnia 4 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w 2016 r. [więcej]
 • 2016.06.29 - zarządzenie Nr 935/KST/2016 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na utworzenie Miejskiego Programu Regrantingowego i wybór jego operatora w 2016 r. obejmującego zadania publiczne w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, kultury fizycznej oraz turystyki [więcej]
 • 2016.06.29 - zarządzenie Nr 934/KST/2016 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych w roku 2016 [więcej]
 • 2016.06.29 - zarządzenie Nr 933/KST/2016 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie turystyki i krajoznawstwa w 2016 r. [więcej]
 • 2016.06.21 - ogłoszenie o naborze członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na utworzenie Miejskiego Programu Regrantingowego i wybór jego operatora w 2016 r. obejmującego zadania publiczne w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, kultury fizycznej oraz turystyki [więcej] [załącznik]
 • 2016.06.13 - ogłoszenie o naborze członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w 2016 r. [więcej] [załącznik]
 • 2016.06.13 - ogłoszenie o naborze członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie turystyki i krajoznawstwa w 2016 r. [więcej] [załącznik]
 • 2016.06.10 - zarządzenie Nr 904/KST/2016 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na utworzenie Miejskiego Programu Regrantingowego i wybór jego operatora w 2016 r. obejmującego zadania publiczne w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji , kultury fizycznej oraz turystyki [więcej]
 • 2016.06.07 - zarządzenie w sprawie Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie turystyki i krajoznawstwa w 2016 r. [więcej]
 • 2016.06.07 - zarządzenie w sprawie Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w 2016 r. [więcej]
 • 2016.06.07 - zarządzenie w sprawie zatwierdzenia protokołu z posiedzenia Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2016 poprzez organizację Międzynarodowego Festiwalu „Taneczne Oscary 2016” [więcej]
 • 2016.05.18 - Zarządzenie Nr 864/KST/2016 Prezydenta Miasta Kędzierzyn- Koźle  z dnia 18.05.2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 r.- Organizacja Międzynarodowego Festiwalu „Taneczne Oscary 2016” [więcej]
 • 2016.05.13 - Zatwierdzenie protokołu Komisji Konkursowej dotyczącego rozpatrzenia ofert złożonych w konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2016 r. - etap III [więcej]
 • 2016.05.11 - Powołanie Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2016 r. - etap III [więcej]
 • 2016.05.11 - Powołanie Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Gminy Kędzierzyn-Koźle z zakresu ochrony zwierząt w 2016 roku. [więcej]
 • 2016.05.11 - Wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kędzierzyn-Koźle z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2016 roku - zatwierdzenie protokołu Komisji Konkursowej [więcej]
 • 2016.05.05 - Ogłoszenie o naborze członków Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 r.- Organizacja Międzynarodowego Festiwalu „Taneczne Oscary 2016” [więcej] [załącznik]
 • 2016.04.28 - Ogłoszenie o naborze człoknków  Komisji Konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kędzierzyn-Koźle z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2016 roku – etap III [więcej] [formularz zgłoszeniowy]
 • 2016.04.28 - Zarządzenie nr 833/KST/2016 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej  w 2016 roku – Taneczne Oscary 2016 [więcej] [załączniki]
 • 2016.04.19 - Zarządzenie Nr 822/KST/2016 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 19 kwietnia 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2016 roku – etap III [więcej]
 • 2016.04.19 - Ogłoszenie o naborze członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kędzierzyn-Koźle z zakresu ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2016 roku [więcej]
 • 2016.04.19 - Ogłoszenie o naborze członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w konkursie na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zwierząt w roku 2016 [więcej]
 • 2016.04.15 - Zarządzenie Nr 816/KST/2016 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 15 kwietnia 2016 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2016 roku - etap II [więcej]
 • 2016.04.14 - Zarządzenie Nr 814/KST/2016 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 14 kwietnia 2016 roku w sprawie ustalenia i ogłoszenia wyników otwartego konkursu wniosków na wsparcie realizacji zadań z zakresu sportu w 2016 roku [więcej]
 • 2016.03.31 - Ogłoszenie o naborze członków Komisji Konkursowych opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kędzierzyn-Koźle z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2016 roku – etap II [więcej]
 • 2016.03.24 - zarządzenie Nr 788 /KST/2016 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 24 marca 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2016 roku – etap II [więcej]
 • 2016.03.18 - Zarządzenie Nr 777/KST/2016 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 18 marca  2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia wniosków złożonych w otwartym konkursie wniosków na realizację zadania z zakresu sportu w 2016 r. [więcej]
 • 2016.02.26 - Zarządzenie Nr 730/KST/2016 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu wniosków na realizację zadania z zakresu sportu w 2016 r. [więcej]
 • 2016.02.16 - Zarządzenie Nr 705.KST/2016 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 16 lutego 2016 r. - rozpatrzenie ofert - otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2016 roku [więcej]
 • 2016.02.02 - informacja uzupełniająca - otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2016 roku [więcej]
 • 2015.01.19 - Ogłoszenie o naborze członków komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2016 roku [więcej]
 • 2016.01.15 - otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2016 roku [zarządzenie 642/KST/2016 z dnia 15 stycznia 2016 roku]
 • 2015.11.05 - Zarządzenie nr 568/KST/2015 z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia protokołu Nr 1 z dnia 5 listopada 2015 r. z posiedzenia Komisji Konkursowej powołanej zarządzeniem nr 565/KST/2015 Prezydenta Miasta z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez organizację Festiwalu Tanecznego pn. „Taneczne Oscary  2015” [zarządzenie] [załącznik]
 • 2015.11.05 - Zarządzenie nr 565/KST/2015 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Kędzierzyn-Koźle z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015 r. poprzez organizację Festiwalu Tanecznego pn. „Taneczne Oscary 2015” [więcej]
 • 2015.10.21 - nabór członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015 r. polegającym na zorganizowaniu Festiwalu Tanecznego pn. „Taneczne Oscary 2015” [więcej]
 • 2015.10.14 - ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015 r. organizacja Festiwalu Tanecznego pn. „Taneczne Oscary 2015”
  [ogłoszenie o konkursie] [oferta]
 • 2015.09.23 - Ocena ofert złożonej przez Okręg Opolski Polskiego Związku Filatelistów na realizację zadania publicznego o charakterze regionalnym w Kędzierzynie-Koźlu [więcej]
 • 2015.07.31 - Zarządzenie Nr 387/KST/2015 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kędzierzyn-Koźle z zakresu turystyki w 2015 r. [więcej]
 • 2015.07.27 - Zarządzenie Nr 375/KST/2015 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle
  z dnia 27 lipca 2015 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kędzierzyn-Koźle z zakresu turystyki w 2015 r. [więcej]
 • 2015.07.07 - nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert z zakresu turystyki w 2015 r. [więcej]
 • 2015.07.03 - Zarządzenie Nr 338/KST/2015 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 3 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kędzierzyn-Koźle z zakresu turystyki w 2015 r.
  [zarządzenie w sprawie konkursu] [załącznik 1] [załącznik 2] [załącznik 3] [załącznik 4]
 • 2015.06.03 - Zarządzenie Nr 274/KST/2015 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia protokołu Nr 1 z dnia 28 maja 2015 r. z posiedzenia Komisji Konkursowej powołanej zarządzeniem Nr248/KST/2015 Prezydenta Miasta z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez organizację World Championship NAVIGA M 2015 Kędzierzyn-Koźle Poland [więcej]
 • 2015.05.27 - Zarządzenie Nr 258/KST/2015 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 26.5.2015 r. w sprawie ustalenia i ogłoszenia wyników otwartego konkursu wniosków na wsparcie realizacji zadań z zakresu sportu w 2015 roku - ETAP II [więcej]
 • 2015.05.26 - Zarządzenie Nr 248/KST/2015 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez organizację World Championship NAVIGA M 2015 Kędzierzyn-Koźle Poland [więcej]
 • 2015.05.24 - Zarządzenie Nr 239/KST/2015 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle  z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia protokołu Nr 1 z dnia 11 maja 2015 r. z posiedzenia Komisji Konkursowej powołanej Zarządzeniem Nr 226/KST/2015 Prezydenta Miasta z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kędzierzyn-Koźle z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w roku 2015, dotyczącego wyboru ofert oraz udzielenia dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kędzierzyn-Koźle z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w roku 2015 [więcej]
 • 2015.05.07 - Ogłoszenie o naborze członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2015 [więcej]
 • 2015.05.05 - otwarty konkurs wniosków z zakresu sportu – Etap II [więcej]
 • 2015.04.30 - Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez organizację World Championship NAVIGA M 2015 Kędzierzyn-Koźle Poland [więcej]
 • 2015.04.30 - Ocena oferty wraz z ofertą złożoną przez Ochotniczą Straż Pożarną w Cisowej z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym pn.: Zawody Sportowo-Pożarnicze w Kędzierzynie-Koźlu [więcej]
 • 2015.04.27 - w sprawie ustalenia i ogłoszenia wyników otwartego konkursu wniosków na wsparcie realizacji zadań z zakresu sportu w 2015 roku [więcej]
 • 2015.04.24 - ogłoszenie o naborze członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w konkursie na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w roku 2015 [więcej]
 • 2015.04.20 - konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kędzierzyn-Koźle z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w roku 2015 [więcej]
 • 2015.02.16 - Zarządzenie Nr 77/KST/2015 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 13 lutego 2015 r. w sprawie zatwierdzenia protokołów z posiedzeń Komisji Konkursowej powołanej do rozpatrzenia i wyboru ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez szkolenie dzieci i młodzieży do lat 21 z terenu Kędzierzyna-Koźla od 02 stycznia 2015 roku do 19 grudnia 2016 roku [więcej]
 • 2015.02.10 - informacja uzupełniająca do ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez szkolenie dzieci i młodzieży do lat 21 z terenu Kędzierzyna-Koźla od 02 stycznia 2015 roku do 19 grudnia 2016 roku [więcej]
 • 2015.01.22 - zarządzenie Nr 55/KST/205 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 21 stycznia 2015 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez szkolenie dzieci i młodzieży do lat 21 z terenu Kędzierzyna-Koźla od 02 stycznia 2015 roku do 19 grudnia 2016 roku [więcej]
 • 2015.01.14 - ogłoszenie dot. zmiany terminu otwarcia i rozpatrzenia ofert do. otwartego konkursu - SPORT [więcej]
 • 2015.01.05 - Ogłoszenie - nabór członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w konkursie na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. [więcej]
 • 2014.12.24 - Zarządzenie Nr 26/PMKS/2014 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 24 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez szkolenie dzieci i młodzieży do lat 21 z terenu Kędzierzyna-Koźla od 02 stycznia 2015 roku do 19 grudnia 2016 roku [więcej] [załącznik]
 • 2014.11.28 - Zarządzenie Nr 2220/PMKS/2014 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania z zakresu sportu w 2014 roku – IV etap
  [więcej]
 • 2014.11.13 - zarządzenie Nr 2189/PMKS/2014 z dnia 12 listopada 2014 w sprawie ogłoszenia konkursu wniosków na realizację zadania z zakresu sportu w 2014r. - IV etap
  [zarządzenie] [załącznik 1] [załącznik 2] [załącznik 3] [załącznik 4]
 • 2014.09.25 - Zarządzenie Nr 2124/PMKS/2014 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 24 września 2014 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Kędzierzyn-Koźle z zakresu turystyki w 2014 r.
  [więcej]
 • 2014.09.10 - zarządzenie Nr 2093/PMKS/2014 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu wniosków na realizację zadań z zakresu sportu w 2014 roku – III etap
  [więcej]
 • 2014.08.28 - zarządzenie Nr 2089/PMKS/2014 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Kędzierzyn-Koźle z zakresu turystyki w 2014 r.
  [zarządzenie] [konkurs] [druk oferty]
 • 2014.05.06 - nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Kędzierzyn-Koźle z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i turystyki w roku 2014
  [ogłoszenie o naborze] [formularz zgłoszeniowy]
 • 2014.04.25 - Otwarty konkurs wniosków na realizację zadania z zakresu sportu w 2014r. - II etap
  [więcej]
 • 2013.08.02 - Konkurs ofert na realizację zadania z zakresu turystyki w 2013 r. [więcej]
 • 2013.08.01 - Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania z zakresu Sportu [więcej]
 • 2013.07.19 - Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania z zakresu sportu w 2013 roku poprzez organizację imprezy międzynarodowej o charakterze sportowo - rekreacyjnym w piłce siatkowej kobiet i mężczyzn w kategorii Masters [więcej]
 • 2013.03.28 - ogłoszenie wyników konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Kędzierzyna-Koźla od 02 stycznia do 20 grudnia 2013 roku
  [informacja]
 • 2013.03.05 - rozstrzygnięcie konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kędzierzyn-Koźle z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr tradycji i kultury 2013 roku
  [więcej]
 • 2013.01.25 - Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez szkolenie dzieci i młodzieży do lat 21 z terenu Kędzierzyna-Koźla od 02 stycznia do 20 grudnia 2013 roku
 • 2013.01.11 - Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Kędzierzyn-Koźle z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2013 r.
 • 2012.03.05 - rozstrzygnięcie konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kędzierzyn-Koźle z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2012 w okresie od daty zawarcia umowy do 20 grudnia 2012 roku
 • 2012.02.22 - rozstrzygnięcie konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kędzierzyn-Koźle z zakresu kultury i sztuki w roku 2012 pn. "Ochrona i popularyzowanie tradycji i dziedzictwa kulturowego Ziemi Kozielskiej w okresie od 01.01.2012r. do 31.12.2012r."
 • 2012.01.16 - informacja uzupełniająca do Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Kędzierzyn-Koźle z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2012 roku
 • 2011.12.30 - Ogłoszenie o naborze członków Komisji Konkursowych w zakresie zadań objętych konkursem w dziedzinie kultury i sztuki oraz kultury fizycznej i sportu w 2012 roku.
 • 2011.12.28 - Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Kędzierzyn-Koźle z zakresu kultury i sztuki w 2012 roku pn. "Ochrona i popularyzowanie tradycji i dziedzictwa kulturowego Ziemi Kozielskiej" w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012r.
 • 2011.12.23 - Otwarty konkurs na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Kędzierzyn-Koźle z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2012 roku
 • 2011.03.24 - rozstrzygnięcie otwartego konkursu na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Kędzierzyn-Koźle z zakresu kultury i sztuki w roku 2011
 • 2011.02.28 - Ponowne ogłoszenie o naborze członków Komisji Konkursowych
 • 2011.02.10 - Otwarty konkurs na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Kędzierzyn-Koźle z zakresu kultury i sztuki w roku 2011
 • 2011.02.10 - Ogłoszenie o naborze członków Komisji Konkursowych
 • 2010.04.22 - Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie kultury fizycznej i rekreacji w roku 2010
 • 2010.01.07 - Otwarty konkurs na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy Kędzierzyn-Koźle z zakresu kultury i sztuki w latach 2010-2012 
 • 2010.01.07 - Otwarty konkurs na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy Kędzierzyn-Koźle z zakresu kultury i sztuki w roku 2010 
 • 2010.01.07 - Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie kultury fizycznej i rekreacji w latach 2010-2012  
 • 2009.04.02 - Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie kultury fizycznej i rekreacji w roku 2009   
 • 2008.12.21 - Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych Gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie kultury fizycznej i rekreacji w latach 2009 - 2011   
 • 2008.12.18 - Otwarty konkurs na wspieranie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki w 2009 roku 
 • Otwarty konkurs na wspieranie realizacji następujących zadań publicznych z dziedziny kultury i sztuki w 2008 r.
 • Otwarty konkurs na wspieranie realizacji następujących zadań publicznych z dziedziny kultury fizycznej w 2008 r.
 • Otwarty konkurs na wspieranie realizacji następujących zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i rekreacji w 2008r:
  I. Organizacja Międzynarodowego Turnieju Kobiet w Tenisie Ziemnym
  II. Organizacja czasu wolnego dzieci, młodzieży i osób dorosłych w oparciu o walory sportowo-rekreacyjne rzeki Odry w okolicach jazu i przystani jachtowej „Szkwał” w Kędzierzynie-Koźlu
  III. Prowadzenie zajęć i imprez szachowych w okresie od 20.02.2008 r. do 31.12.2008 r. dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kędzierzyn – Koźle
  Treść ogłoszenia konkursu 


REJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: Konkursy 
Utworzył: Stanisław Kruk 
Data utworzenia: 2004-02-17 00:00:00 
Przygotował: Administrator systemu 
Odpowiedzialny: Administrator systemu 
Ostatnio modyfikował: Marcin Muc 
Data modyfikacji: 2016-09-21 12:00:36 
Statystyki  »   Szczegóły  »