Sesja II/06

Wykaz uchwał Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
podjętych na sesji Nr II/06 w dniu 6 grudnia 2006 r.


Uchwała Nr II/7/06 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle Wiesława Fąfary w okręgu wyborczym nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu

Uchwała Nr II/8/06 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnej Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle Brygidy Kolendy Łabuś w okręgu wyborczym nr 2 w Kędzierzynie-Koźlu

Uchwała Nr II/9/06 w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru i terminu jej płatności, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia za inkaso oraz zwolnień z opłaty targowej na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle.

Uchwała Nr II/10/06 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Kędzierzynie-Koźlu Nr XLVI/564/2001 z dnia 29 listopada 2001r. dotyczącej wysokości stawek podatku od posiadania psów, terminów płatności i sposobu jego poboru

Uchwała Nr II/11/06 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr II/12/06 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr II/13/06 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/545/05 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych na rok 2006.

Uchwała Nr II/14/06 w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2006

Uchwała Nr II/15/06 w sprawie zatwierdzenia zmian w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2006 określonego uchwałą Rady Miasta Nr XLII/555/05 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2006 [zał]

Uchwała Nr II/16/06 w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Prawno-AdministracyjnejREJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: Sesja II/06 
Utworzył: Jacek Bednarek 
Data utworzenia: 2006-12-08 00:00:00 
Przygotował: Halina Janiszewska 
Odpowiedzialny: Maria Kowalska 
Ostatnio modyfikował: Jacek Bednarek 
Data modyfikacji: 2006-12-08 
Statystyki  »   Szczegóły  »