Konta bankowe Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle
Należności wobec Gminy Kędzierzyn-Koźle należy wpłacać według wymienionych tytułów na wskazane konta bankowe Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle w banku PKO BP S.A O/Kędzierzyn-Koźle.
 
Nr konta w PKO BP S.A. O/K-Koźle
Tytuł wpłaty
od dnia 01.01.2009 r.
02 1020 3668 0000 5702 0264 3229
Podatki od nieruchomości,
Podatek rolny,
Podatek leśny,
Podatek od środków transportu,
Podatek od posiadania psów,
Opłata skarbowa,
Opłata targowa.
57 1020 3714 0000 4102 0108 5455
Wadia,
Zabezpieczenia należytego wykonania robót.
78 1020 3714 0000 4602 0108 5414
Opłata za wieczyste użytkowanie,
Czynsz dzierżawny,
Należności z tyt. kupna mienia komunalnego,
Zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
Inne niepodatkowe należności gminy.

93 1020 3714 0000 4402 0119 9702

Udostępnienie danych z ewidencji ludności oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistychREJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: Konta bankowe Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle 
Utworzył: Jacek Bednarek 
Data utworzenia: 2007-03-01 00:00:00 
Przygotował: Tadeusz Orlik 
Odpowiedzialny: Tadeusz Orlik 
Ostatnio modyfikował: Marcin Muc 
Data modyfikacji: 2010-01-05 
Statystyki  »   Szczegóły  »