Sesja VII/07

Wykaz uchwał Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
podjętych na sesji Nr VII/07 w dniu 30 marca 2007 roku
Uchwała Nr VII/61/07 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kędzierzyn-Koźle w rejonie ulicy Energetyków [zał]

Uchwała Nr VII/62/07 w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2007

Uchwała Nr VII/63/07 w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiemu w opracowaniu projektu technicznego przebudowy Al. Jana Pawła II i ul. Kozielskiej w Kędzierzynie-Koźlu

Uchwała Nr VII/64/07 w sprawie wyrażenia woli na zabezpieczenie w budżecie Gminy Kędzierzyn - Koźle w latach 2009–2011 środków finansowych z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków nieinwestycyjnych w ramach realizowanego projektu pn.:„Socjalizacja dzieci przez sport. Utworzenie otwartej strefy rekreacji dziecięcej w Kędzierzynie-Koźlu przy Alei Jana Pawła II”

Uchwała Nr VII/65/07 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu.

Uchwała Nr VII/66/07 w sprawie Statutu Związku Międzygminnego „Czysty Region”


Uchwała Nr VII/67/07 w sprawie zatwierdzenia zmian w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2007 określonego uchwałą Rady Miasta Nr V/45/07 z dnia 12 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2007  [zał]

Uchwała Nr VII/68/07 w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących przy przewozie osób, zwierząt i rzeczy środkami miejskiego transportu zbiorowego w Kędzierzynie - Koźlu

Uchwała Nr VII/69/07 w sprawie nadania nazwy ulicy (Wałowa)


Uchwała Nr VII/70/07 w sprawie nadania nazwy ulicy (Litewska)Uchwały podjęte 31 marca 2007 r.Uchwała Nr VII/71/07 w sprawie powiadomienia Sekretarza Miasta Kędzierzyn-Koźle o obowiązku przedłożenia Radzie Miasta Kędzierzyn-Koźle oświadczenia lustracyjnego


Uchwała Nr VII/72/07 w sprawie udzielenia dotacji na przeprowadzenie prac remontowych w zabytkowym obiekcie zlokalizowanym przy ul. Garncarskiej 1 w Kędzierzynie-Koźlu, wpisanego do rejestru zabytków województwa opolskiego.

Uchwała Nr VII/73/07 w sprawie udzielenia dotacji na przeprowadzenie prac remontowych w zabytkowym budynku mieszkalnego, zlokalizowanego przy ul. Matejki 10-12 w Kędzierzynie-Koźlu, wpisanego do rejestru zabytków województwa opolskiego.

Uchwała Nr VII/74/07 w sprawie udzielenia dotacji na przeprowadzenie prac remontowych w zabytkowym obiekcie administracyjnym , zlokalizowanym przy ul. Filtrowej 14 w Kędzierzynie-Koźlu, wpisanego do rejestru zabytków województwa opolskiego.


Uchwała Nr VII/75/07 w sprawie udzielenia dotacji na przeprowadzenie prac związanych z ochroną konserwatorską obiektu zabytkowego - Baszta Montalamberta
(Fort Fryderyka) tzw. Fort Rondel wpisanego do rejestru zabytków
województwa opolskiego.

Uchwała Nr VII/76/07 w sprawie udzielenia dotacji na przeprowadzenie prac remontowych w zabytkowym obiekcie zlokalizowanym przy ul. Piramowicza 17, przeznaczonego na Centrum Charytatywno-Kulturowe, wpisanego do rejestru zabytków województwa opolskiego.

Uchwała Nr VII/77/07 w sprawie udzielenia dotacji na przeprowadzenie prac remontowych w zabytkowym kościele p.w. św. Mikołaja w Kędzierzynie-Koźlu wpisanego do rejestru zabytków województwa opolskiego.

Uchwała Nr VII/78/07 w sprawie udzielenia dotacji na przeprowadzenie prac remontowych w zabytkowym kościele p.w. św. Katarzyny w Kędzierzynie-Koźlu wpisanego do rejestru zabytków województwa opolskiego.

Uchwała Nr VII/79/07 w sprawie udzielenia dotacji na przeprowadzenie prac remontowych w zabytkowym kościele p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Kędzierzynie-Koźlu wpisanego do rejestru zabytków województwa opolskiego.

Uchwała Nr VII/80/07 w sprawie udzielenia dotacji na przeprowadzenie prac remontowych w zabytkowym budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym przy ul. Targowej 13-15 w Kędzierzynie-Koźlu, wpisanego do rejestru zabytków województwa opolskiego.

Uchwała Nr VII/81/07 w sprawie udzielenia dotacji na przeprowadzenie prac remontowych w zabytkowym obiekcie zlokalizowanym przy ul. Puszkina 1 w Kędzierzynie-Koźlu, wpisanego do rejestru zabytków województwa opolskiego.

Uchwała Nr VII/82/07 w sprawie udzielenia dotacji na przeprowadzenie prac remontowych w zabytkowym budynku mieszkalno-usługowym zlokalizowanym przy ul. Piastowskiej 3 w Kędzierzynie-Koźlu, wpisanego do rejestru zabytków województwa opolskiego.

Uchwała Nr VII/83/07 w sprawie uzupełnienia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2007.

Uchwała Nr VII/84/07 w sprawie powołania Komisji DoraźnejREJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: Sesja VII/07 
Utworzył: Jacek Bednarek 
Data utworzenia: 2007-04-05 00:00:00 
Przygotował: Halina Janiszewska 
Odpowiedzialny: Maria Kowalska 
Ostatnio modyfikował: Marcin Muc 
Data modyfikacji: 2012-10-19 12:51:45 
Statystyki  »   Szczegóły  »