Uchwała Nr XXVIII/356/12 w sprawie przejęcia przez Gminę Kędzierzyn-Koźle zadań innych gmin w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym z niepełnosprawnością ruchową, upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do szkół podstawowych, gimnazjalnych, szkół ponadgimnazjalnych i ośrodków umożliwiających realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, położonych na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle
Plik do pobrania: Uchwała Nr XXVIII/356/12 w sprawie przejęcia przez Gminę Kędzierzyn-Koźle zadań innych gmin w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym z niepełnosprawnością ruchową, upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do szkół podstawowych, gimnazjalnych, szkół ponadgimnazjalnych i ośrodków umożliwiających realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, położonych na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle (pobierz)REJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: Uchwała Nr XXVIII/356/12 w sprawie przejęcia przez Gminę Kędzierzyn-Koźle zadań innych gmin w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym z niepełnosprawnością ruchową, upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do szkół podstawowych, gimnazjalnych, szkół ponadgimnazjalnych i ośrodków umożliwiających realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, położonych na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle 
Utworzył: Marcin Muc 
Data utworzenia: 2012-10-31 14:30:39 
Przygotował: Magdalena Małek 
Odpowiedzialny: Magdalena Małek 
Ostatnio modyfikował: Marcin Muc 
Data modyfikacji: 2012-10-31 14:30:39 
Statystyki  »   Szczegóły  »