Uchwała Nr LI/584/14 w sprawie obwieszczenia o sprostowaniu błędu w tekście jednolitym uchwały w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony przez Gminę Kędzierzyn-Koźle
Plik do pobrania: Uchwała Nr LI/584/14 w sprawie obwieszczenia o sprostowaniu błędu w tekście jednolitym uchwały w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony przez Gminę Kędzierzyn-Koźle (pobierz)REJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: Uchwała Nr LI/584/14 w sprawie obwieszczenia o sprostowaniu błędu w tekście jednolitym uchwały w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony przez Gminę Kędzierzyn-Koźle 
Utworzył: Marcin Muc 
Data utworzenia: 2014-04-03 14:43:32 
Przygotował: Magdalena Słowik 
Odpowiedzialny: Magdalena Słowik 
Ostatnio modyfikował: Marcin Muc 
Data modyfikacji: 2014-04-03 14:43:32 
Statystyki  »   Szczegóły  »