# Nazwa dokumentu Edytował Data edycji Komentarz zmian
Wydanie zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby  Marcin Muc  2016-09-20 09:14:50  Zmiana treści dokumentu 
Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo za granicą  Marcin Muc  2016-09-20 09:14:14  Zmiana treści dokumentu 
Wydanie zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa – do zawarcia małżeństwa wyznaniowego ze skutkami cywilnymi  Marcin Muc  2016-09-20 09:13:41  Zmiana treści dokumentu 
Wydanie zezwolenie na zawarcie małżeństwa przed upływem terminu, o którym mowa w art.4 k.r.o.  Marcin Muc  2016-09-20 09:11:37  Zmiana treści dokumentu 
Zawarcie małżeństwa przed kierownikiem USC  Marcin Muc  2016-09-20 09:07:06  Zmiana treści dokumentu 
Rejestracja zgonu  Marcin Muc  2016-09-20 09:04:35  Zmiana treści dokumentu 
Rejestracja urodzenia dziecka  Marcin Muc  2016-09-20 09:03:03  Zmiana treści dokumentu 
Wydanie zaświadczenia na podstawie dokumentów znajdujących się w archiwum dowodów osobistych  Marcin Muc  2016-09-20 09:01:45  Zmiana treści dokumentu 
Udostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców  Marcin Muc  2016-09-20 09:00:42  Zmiana treści dokumentu 
Udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych w trybie jednostkowym oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi  Marcin Muc  2016-09-20 08:59:41  Zmiana treści dokumentu 
Porządki obrad komisji problemowych Rady Miasta w 2016r.  Marcin Muc  2016-09-19 15:16:28  Zmiana treści dokumentu 
FG-porządek obrad-26.09.2016.pdf  Marcin Muc  2016-09-19 15:15:05    
Ogłoszenia o postępowaniu  Marcin Muc  2016-09-19 15:12:36  Zmiana treści dokumentu 
Ogłoszenia o postępowaniu  Marcin Muc  2016-09-19 15:11:51  Zmiana treści dokumentu 
Zapytanie ofertowe-wykonanie wycen nie więcej niż 10 nieruchomości gruntowych zabudowanych.pdf  Marcin Muc  2016-09-19 15:06:37    
Formularz oferty-wykonanie wycen nie więcej niż 10 nieruchomości gruntowych zabudowanych.doc  Marcin Muc  2016-09-19 15:06:37    
2016.09.19 Wykonanie wycen nie więcej niż 10 nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych celem aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Gminy Kędzierzyn-Koźle  Marcin Muc  2016-09-19 15:06:21  Zmiana treści dokumentu 
formularz ofertowy .pdf  Marcin Muc  2016-09-19 11:24:45    
0003.205.2016 interpelacja A. Iłowska.pdf  Marcin Muc  2016-09-19 11:23:38    
Zarządzenia Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle - Wrzesień 2016 - część XXII  Marcin Muc  2016-09-19 11:14:47  Zmiana treści dokumentu 
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »