# Nazwa dokumentu Edytował Data edycji Komentarz zmian
2016_wzór_uproszczone sprawozdanie_realizacja zadania publicznego w trybie_19a.doc  Marcin Muc  2016-09-28 10:52:20    
2016_zał. 1. wzór_oferta_oferta wspólna_otwarte konkursy ofert_z załacznikami.doc  Marcin Muc  2016-09-28 10:52:20    
2016_zał. 2_wzór_oferta_oferta wspólna_REGRANTING_z załącznikami.doc  Marcin Muc  2016-09-28 10:52:20    
2016_zał. 3_wzór_umowa na realizację zadania publicznego.doc  Marcin Muc  2016-09-28 10:52:20    
Wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  Marcin Muc  2016-09-27 11:07:02  Zmiana treści dokumentu 
wniosek o zaświadczenie o zgodności.pdf  Marcin Muc  2016-09-27 11:05:59    
Wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  Marcin Muc  2016-09-27 11:03:05  Zmiana treści dokumentu 
wniosek o wypis i wyrys z planu.pdf  Marcin Muc  2016-09-27 11:00:04    
wniosek o wypis i wyrys ze studium.pdf  Marcin Muc  2016-09-27 11:00:04    
Wniosek w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  Marcin Muc  2016-09-27 10:58:45  Zmiana treści dokumentu 
wniosek o zmianę miejscowego planu.pdf  Marcin Muc  2016-09-27 10:57:37    
Wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu/przebudowę zjazdu  Marcin Muc  2016-09-23 11:53:40  Zmiana treści dokumentu 
Zgłoszenie szkody - Procedura likwidacji szkód w mieniu, pojeździe lub zdrowiu wyrządzone w związku z administrowaniem i utrzymanie w nienależytym stanie sieci dróg i chodników  Marcin Muc  2016-09-23 11:48:10  Zmiana treści dokumentu 
Zezwolenia na zajęcia pasa drogowego lub zezwolenie na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego  Marcin Muc  2016-09-23 11:46:25  Zmiana treści dokumentu 
Porządki obrad komisji problemowych Rady Miasta w 2016r.  Marcin Muc  2016-09-22 11:26:05  Zmiana treści dokumentu 
Rewizyjna-porządek komisji-23.09.2016.pdf  Marcin Muc  2016-09-22 11:24:52    
Ogłoszenia Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa  Marcin Muc  2016-09-21 14:38:17  Zmiana treści dokumentu 
1 - zawiadomienie do stron o wszczęciu postępowania administracyjnego.pdf  Marcin Muc  2016-09-21 14:31:49    
Konkursy  Marcin Muc  2016-09-21 12:00:36  Zmiana treści dokumentu 
Ogłoszenia Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki  Marcin Muc  2016-09-21 11:59:48  Zmiana treści dokumentu 
« 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 »