# Nazwa dokumentu Edytował Data edycji Komentarz zmian
2016.09.20-Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-Wykonanie podziałów geodezyjnych nieruchomości.pdf  Marcin Muc  2016-09-20 11:43:30    
Wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym  Marcin Muc  2016-09-20 09:24:47  Zmiana treści dokumentu 
Zmiana imienia lub nazwiska  Marcin Muc  2016-09-20 09:24:07  Zmiana treści dokumentu 
Przyjęcie oświadczenia ostatniej woli   Marcin Muc  2016-09-20 09:23:37  Zmiana treści dokumentu 
Wydawanie kopii akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego  Marcin Muc  2016-09-20 09:23:09  Zmiana treści dokumentu 
Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego  Marcin Muc  2016-09-20 09:22:39  Zmiana treści dokumentu 
Zamieszczenie w akcie stanu cywilnego wzmianki dodatkowej na podstawie dokumentu pochodzącego od organu państwa obcego, nie wymagającego uznania   Marcin Muc  2016-09-20 09:21:54  Zmiana treści dokumentu 
Naniesienie decyzji o zmianie lub ustaleniu pisowni imion i nazwisk rodziców do aktów stanu cywilnego pełnoletnich dzieci  Marcin Muc  2016-09-20 09:21:24  Zmiana treści dokumentu 
Naniesienie do aktu urodzenia danych „kryjących brak ojca”  Marcin Muc  2016-09-20 09:20:18  Zmiana treści dokumentu 
Przyjęcie oświadczenia o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa  Marcin Muc  2016-09-20 09:19:42  Zmiana treści dokumentu 
Przyjęcie oświadczenia o zmianie imion noworodka  Marcin Muc  2016-09-20 09:19:10  Zmiana treści dokumentu 
Rejestracja zdarzenia, które nastąpiło za granicą i nie zostało zarejestrowane w zagranicznych księgach stanu cywilnego  Marcin Muc  2016-09-20 09:18:30  Zmiana treści dokumentu 
Odtworzenie treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego  Marcin Muc  2016-09-20 09:18:03  Zmiana treści dokumentu 
Uzupełnienie aktu stanu cywilnego  Marcin Muc  2016-09-20 09:17:46  Zmiana treści dokumentu 
Sprostowanie aktu stanu cywilnego  Marcin Muc  2016-09-20 09:17:10  Zmiana treści dokumentu 
Transkrypcja aktu zagranicznego  Marcin Muc  2016-09-20 09:16:03  Zmiana treści dokumentu 
Wydanie zaświadczenia potwierdzającego planowany termin zawarcia małżeństwa  Marcin Muc  2016-09-20 09:15:35  Zmiana treści dokumentu 
Wydanie zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby  Marcin Muc  2016-09-20 09:14:50  Zmiana treści dokumentu 
Wydanie zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo za granicą  Marcin Muc  2016-09-20 09:14:14  Zmiana treści dokumentu 
Wydanie zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa – do zawarcia małżeństwa wyznaniowego ze skutkami cywilnymi  Marcin Muc  2016-09-20 09:13:41  Zmiana treści dokumentu 
« 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 »