To jest archiwalna wersja Portalu Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle, nieaktualizowana od 31.03.2016 r.
Aktualny Portal Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle znajduje się pod adresem http://www.kedzierzynkozle.pl
2010-04-16
Administrator systemu

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską oraz z innych środków pozabudżetowychProjekty realizowane przez Gminę Kędzierzyn-Koźle w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020


Projekty realizowane przez Gminę Kędzierzyn-Koźle w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2007-2013


Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013


Projekty realizowane przez Gminę Kędzierzyn-Koźle w ramach Zintegrowanego Programu Opracyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006


Projekty realizowane przez Gminę Kędzierzyn-Koźle w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013


Projekty współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013


Projekty współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013


Projekty realizowane przez Gminę Kędzierzyn-Koźle w ramach
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013


Projekty realizowane przez Gminę Kędzierzyn-Koźle w ramach Programu "Moje Boisko- Orlik 2012"

Projekty realizowane przez Gminę Kędzierzyn-Koźle w ramach Programu "Biały Orlik"


Projekty realizowane przez Gminę Kędzierzyn-Koźle w ramach Programu "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011"


Projekty realizowane przez Gminę Kędzierzyn-Koźle w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój

Projekty realizowane przez Gminę Kędzierzyn-Koźle w ramach Programu "Program wsparcia budownictwa socjalnego ze środków Funduszu Dopłat"


Projekty realizowane przez Gminę Kędzierzyn-Koźle ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach „Programu rozwoju szkolnej infrastruktury sportowej”, Ministerstwa Sportu i Turystyki


Projekty realizowane przez Gminę Kędzierzyn-Koźle ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Program Rozwoju Inwestycji Sportowych Ministerstwa Sportu i Turystyki - Wojewódzkie Wieloletnie Programy Rozwoju Bazy Sportowej:


Projekty realizowane przez Gminę Kędzierzyn-Koźle w ramach Programu Rozwój infrastruktury Kultury


Projekty realizowane przez Gminę Kędzierzyn-Koźle ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF), w ramach Program Modernizacji Infrastruktury Sportowej


Projekty realizowane przez Gminę Kędzierzyn-Koźle ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach „Programu Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej”