To jest archiwalna wersja Portalu Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle, nieaktualizowana od 31.03.2016 r.
Aktualny Portal Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle znajduje się pod adresem http://www.kedzierzynkozle.pl
2010-05-17
Administrator systemu

Spółki z udziałem gminy

Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o. - MZK

ul. Kozielska 2
47-220 Kędzierzyn-Koźle
Prezes - 077 483-23-62
Sekretariat - 077 483-35-91 fax
Centrala - 077 483-52-52, 077 483-29-51, 077 483-29-52

Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy Sp. z o.o. - KKPP

ul. Szkolna 15
47-225 Kędzierzyn Koźle
tel. 077 488-62-15
fax. 077 488-69-28
e-mail: biuro@kkpp.pl, office@kkpp.pl
www.kkpp.pl

Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. - MZEC

ul. P. Stalmacha 18
47-220 Kędzierzyn-Koźle
Dyrektor - 077 483-34-85
Sekretariat - 077 483-35-56 fax
www.mzec-kk.pl

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. - MWiK

ul. Filtrowa 14
47-200 Kędzierzyn-Koźle
Sekretariat - 077 482-37-61 fax
Centrala - 077 482-38-77
www.mwik.com.pl
e-mail: sekretariat@mwik.com.pl

Zakład Uzdatniania Wody
ul. Dunikowskiego
077 482-50-78, 077 482-50-79

Usługi Komunalne Sp. z o.o. - UK

ul. Grunwaldzka 42/44
47-220 Kędzierzyn-Koźle
Księgowość - 077 481-11-42 fax
Sekretariat - 077 483-42-53, kom. 0602-617687
http://www.ukom.pl/index_2.html