To jest archiwalna wersja Portalu Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle, nieaktualizowana od 31.03.2016 r.
Aktualny Portal Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle znajduje się pod adresem http://www.kedzierzynkozle.pl
2010-05-28
Administrator systemu

Wydział Organizacyjny - OR

Kędzierzyn-Koźle, ul. G. Piramowicza 32 (I piętro)

or@kedzierzynkozle.pl

 • Kierownik Wydziału/Sekretarz Miasta
  zbigniew.romanowicz@kedzierzynkozle.pl

  pokój 232, tel 77 40-50-345
 • stan. ds. pracowniczych
  pokój 211, tel 77 40-50-333
 • stan. ds. pracowniczych
  pokój 211, tel 77 40-50-337
 • stan. ds. obsługi posiedzeń oraz spotkań Prezydenta Miasta
  pokój 212, tel 77 40-50-337
 • stan. ds. systemu zarządzania jakością oraz skarg i wniosków
  pokój 234, tel 77 40-50-334
 • stan. ds. projektowania, ewidencji, monitorowania i sprawozdzawczości w realizacji aktów prawnych organów gminy
  pokój 234, tel 77 40-34-488
 • stan. ds. organizacji, zarządzania i planowania finansowego oraz systemu wyborczego
  pokój 212, tel 77 40-50-335
 • stan. ds. obsługi archiwum, biblioteki
  pokój 238, tel 77 40-34-472